Skip to main content
  Uutinen

Tämä taitokartta toimii lisäapuna laaja-alaisten taitojen sisäistämisessä

By 14.12.2016 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Laaja-alaisen osaamisen taitokartta on tulostettava työpohja, jota opettajat voivat käyttää oppilaiden kanssa laaja-alaisen osaamisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Taitokartan idea syntyi Villinikkarit Oy:n toteuttamassa YES-valmennuksessa syksyllä 2015, jossa aiheena oli laaja-alaisen osaamisen taidot.

Villinikkareiden toimitusjohtaja ja valmentaja Tapu Nieminen uskoo, että taitokartta auttaa oppijaa paitsi pysähtymään oman laaja-alaisen osaamisen äärelle, myös antamaan näkökulmia osaamisen nykytilasta ja kehittämisestä.

– Taitokartan avulla voi miettä vahvuuksia, kehittämisen kohteita tai vaikkapa osaamisalueen herättämiä tunnereaktioita. Jos jokin laaja-alaisen osaamisen taito herättää kielteisiä tuntemuksia, on sen oppiminen tahmeampaa. Samahan se on meillä opettajillakin. Jos jokin laaja-alaisen osaamisen taito tuntuu epämieluisalta, haluaa sitä mielummin vältellä kuin ottaa ilomielin vastaan.

Näin käytät taitokarttaa

Taitokarttaan valitaan kysymys, johon oppilaat vastaavat eri laaja-alaisen osaamisen näkökulmista. Jos kysymyksenä on vaikkapa ”Kenen apua tarvitsen?”, oppilaat kirjoittavat työpohjaan, kuka tai ketkä ovat ne henkilöt ja tahot, joilta he saavat apua, kun kyseessä on esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiataidot tai työelämä- ja yrittäjyystaidot.

Vastaukset kirjoitetaan työpohjaan kunkin laaja-alaisen osa-alueen kohdalle. Keskelle oppilas voi kirjoittaa oman nimensä ja/tai piirtää kuvansa. Jokaisesta kysymyksestä täytetään oma taitokartta.

Taittokartasta löytyy valmiita kysymyksiä opettajalle, mutta niitä voi toki keksiä lisää – vain mielikuvitus on rajana.

Laaja-alainen osaaminen valmentaa työelämään

Niemisen mukaan laaja-alaisen osaamisen kautta moni oppija huomaa paremmin omat vahvuutensa ja saa siten itseluottamusta oppia uutta.

– Laaja-alaisen osaamisen taidot ovat mielestäni yksi uuden perusopetuksen opetussuunnitelman helmistä. Se kiinnittää opettajien huomion entistä enemmän valmentamaan elämässä ja työelämässä tarvittavia asenteita, arvoja ja taitoja. Lisäksi on tärkeää, että oppija alkaa itse pikkuhiljaa hahmottaa omaa osaamistaan laaja-alaisesti. Näin käsitys siitä missä olen hyvä, ei perustu vain kouluaineissa saatuihin hyviin arvosanoihin, vaan laaja-alaiseen osaamiseen.

Ideaali tilanne olisi se, että taitokartta otetaan käyttöön esim. vuosittain toteuttavana osaamisen kehittämisen työkaluna. Näin oppijalle kertyy dataa siitä, miten hänen oma laaja-alainen osaaminen kehittyy ikävuosien myötä.

Voit käyttää taitokarttaa Mun maailma -työkirjan kanssa

Ennen työpohjan käyttöönottoa on tärkeää, että oppija ymmärtää millaisista taidoista laaja-alaisen osaamisen taidoissa on kysymys. Taitoihin voi perehtyä esimerkiksi Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirjan avulla, joka pohjautuu myös viime kevään YES-valmennukseen. Työkirja on opettaja Hannu Rainerman ideoima ja se opastaa oppilaat uuden opetussuunnitelman mukaisten taitojen ymmärtämiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen.

Työkirjan avulla oppilaat käsittelevät laaja-alaisen osaamisen teemoja omakohtaisen pohdinnan kautta. He miettivät, mitä taidot merkitsevät heidän omassa elämässään, asettavat itselleen tavoitteita ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. Tutustu työkirjaan.