Skip to main content
2.10.2023 — 8.10.2023

Osaaminen näkyviin -viikko

Osaatko tunnistaa ja tunnustaa osaamista?

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa.

YES-verkosto on mukana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) Osaaminen näkyviin -viikolla 2.–8.10.2023.

Tapahtumaviikon tavoite on  auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun.

Miten voi osallistua?

Mukaan viikolle ovat tervetulleita yhteisöt, yritykset, järjestöt, opistot, oppilaitokset, verkostot ja jokainen aiheesta kiinnostunut. Voit esimerkiksi  tuoda esiin omaa, työkaverin, opintoalan, ammattiryhmän, työyhteisön, harrastusporukan tai muun yhteisön osaamista tai järjestää tapahtumia aiheeseen liittyen.

YES-verkostolta löytyy materiaaleja osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen, joista kokosimme tähän muutaman.

Jotpan nettisivuille on koottu lisää vinkkejä sekä Osaaminen näkyviin -viikon tapahtumia ja työkaluja.

Voit myös nostaa asiaa esiin omissa viestintäkanavissa ja somessa sekä jakaa muiden sisältöjä ja osallistumalla julkiseen keskusteluun. Käytä tägiä #OsaaminenNäkyviin.

Osaaminen näkyviin -viikkoja viettiin ensi kertaa vuonna 2021. Viikkojen koollekutsujan toimi silloin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra), ja niitä oli tiiviisti suunnittelemassa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Mukaan viikoille osallistui yli 350 erilaista toimijaa. 

Osaaminen näkyviin -viikon tarkoitus on edistää 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhdessä kiteyttämää elinikäisen oppimisen tahtotilaa Suomelle, jonka mukaan on merkityksellistä, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä.