Skip to main content
8.9.2020 — 4.12.2020

SY:n valmennukset yrittäjyyden trendeistä ja yrittäjyyspedagogiikasta

verkossa

Suomen Yrittäjien valmennukset tarjoavat tutkittua tietoa yrittäjyyden trendeistä opettajille ja oppilaanohjaajille.

Työelämä muuttuu nopeasti, yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on yhä suurempi painoarvo.

Opettajat ja oppilaanohjaajat ovat avainpaikalla, kun opiskelijat suunnittelevat ura-askeleitaan ja rakentavat osaamista, joka kantaa tulevaisuuden työelämässä, ja heillä on tärkeä olla ajantasaista tietoa ja riittävä valikoima eri tilanteisiin sopivia pedagogisia työkaluja.

SY:n verkkokurssit tarjoavat tutkittua tietoa yrittäjyyden trendeistä sekä virikkeitä sen pohtimiseen, miten voit hyödyntää yrittäjyyspedagogiikkaa käytännönläheisesti.

Opettajien verkkovalmennus: Yrittäjyyspedagogiikka ja yrittäjyyden trendit

Verkkokurssin käytyäsi osaat katsoa yrittäjyyden muutosvirtauksia ja pohtia niiden vaikutusta osaamistarpeisiin ja omaan opetukseen. Kurssilta saat myös kollegoiden vinkkejä, kuinka voit rikastaa opetusta yrittäjyyspedagogiikalla.

Verkkokurssi on laadittu erityisesti toisen ja korkea-asteen opettajille ja opettajaksi opiskeleville.

Syksyllä toteutetaan kaksi verkkokurssia, ensimmäinen 8.9.-23.10.2020 ja toinen 20.10.-4.12.2020.

Lue lisää verkkokurssista ja ilmoittaudu Suomen Yrittäjien sivuilla.

Opojen verkkovalmennus: Yrittäjyyteen ohjaaminen

Verkkokurssi on laadittu erityisesti toisen ja korkea-asteen opoille sekä ohjausalan opiskelijoille.

Verkkokurssin käytyäsi osaat katsoa yrittäjyyden muutosvirtauksia ja pohtia niiden vaikutusta ohjaustyöhön. Kurssilta saat myös käytännön ideoita siihen, mitä yrittäjyyteen ohjaaminen tarkoittaa opinto- ja uraohjaajan työssä.

Kurssi toteutetaan 11.9.-23.10.2020.

Lue lisää ja ilmoittaudu Suomen yrittäjien sivuilta.

Verkkovalmennukset on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektia. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi. www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia

Lisää Suomen Yrittäjien opetushenkilöstölle suunnattuja valmennuksia löydät osoitteesta yrittajat.fi/tapahtumat (valitse tapahtuman tyypiksi Opettajien valmennus).