Skip to main content

TARJOUSPYYNNÖT

Valtakunnallisen YES ry:n avoimet tarjouspyynnöt.

Tarjouspyyntö on päättynyt: Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kuntamalli kuntiin

Valtakunnallinen YES ry ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ovat käynnistäneet toukokuussa 2023 Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kuntamalli kuntiin -hankkeen, jonka tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta ja sen nykyisestä roolista kuntien elinvoimatyössä varsinaissuomalaisissa kunnissa. Kahden kuntakokeilun ja niiden järjestelmällisen, kaikki Varsinais-Suomen kunnat osallistavan arvioinnin kautta hankkeessa tuotetaan monistettava kehittämismalli yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistämiseksi kunnissa. Hankkeen pilottikunnat ovat Naantali ja Parainen.

Hankkeeseen tavoitteiden toteuttamiseksi haemme kumppania toteuttamaan hankkeen tuloksia vahvistavaa muotoiluprosessia.

Tarjouksen tulee sisältää ainakin seuraavat työvaiheet ja niihin sisältyvät palvelut:

 1. Yrittäjyyskasvatuksen nykytilan arviointi Varsinais-Suomessa (Syksy 2023)
 • YES ry:n tuottamaan sekä muuhun teemaan liittyvään kirjalliseen materiaaliin tutustuminen
 • pilottikuntien yrittäjyyskasvatustoimijoiden haastattelut
 • kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin lähetettävä kysely
 • yhteenveto ja visualisoinnit.
 1. Pilottikuntien kehittämistiimien luominen ja yhteinen tahtotila (Syksy 2023)
 • Osallistuminen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden tunnistamiseen ja tiimien rakentamiseen
 • 1–3 kehittämistyöpajaa kummassakin pilottikunnassa yhteisen tavoitteen ja tahtotilan luomiseksi.
 1. Pilottikuntien strategiatyön ja kokeilujen fasilitointi (Kevät 2024)
 • 2–4 strategiatyöpajaa kummassakin pilottikunnassa kunnan yrittäjyyskasvatusstrategian kehittämiseksi ja toimeenpanon tukemiseksi
 • strategian kiteytys ja visualisoinnit.
 1. Kokeilujen arviointi ja mallin jatkokehittäminen (Syksy 2024)
 • Pilottikunnissa tehtyjen kokeilujen tulosten arviointi ja yhteenveto
 • monistettavan kuntamallin luominen tämän pohjalta
 • mallin kirjallinen kuvaus ja visualisointi
 • arviointityöpaja kaikille Varsinais-Suomen kunnille mallin esittelemiseksi ja palautteen keräämiseksi
 • mallin viimeistely
 • 1–2 työpajaa kummassakin pilottikunnassa strategian jalkauttamisen tukemiseksi.
 1. Mallin levittäminen (Syksy 2024)
 • Osallistuminen mallin brändäyksen ja markkinoinnin suunnitteluun.

Pyydämme, että tarjoukseen sisältyy edellä mainitut työvaiheet kattava alustava muotoiluprosessin kuvaus sekä toimistonne mahdolliset referenssit yrittäjyyskasvatukseen ja/tai hanketyöhön liittyvistä muotoiluprojekteista. Hinnan lisäksi käytämme näitä kriteereinä sopivimman palvelumuotoilun asiantuntijan valinnassa. 

Tarjottavan palvelun kokonaishinnan tulee sisältää arvonlisävero. Hinnan tulee sisältää myös kaikki kustannukset, kuten mahdolliset materiaali-, työskentelyväline- ja matkakustannukset.

Tarjoukset tulee lähettää keskiviikkoon 21.6.2023 kello 14 mennessä sähköpostiosoitteeseen sanna@yesverkosto.fi.

Sähköpostin aihekenttään tulee merkitä: Tarjous: Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kuntamalli kuntiin -hanke 

Lisätiedot:

Sanna Lehtonen
toiminnanjohtaja
Valtakunnallinen YES ry

sanna@yesverkosto.fi
p. 045 357 2716

Johanna Vainio

koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö
Varsinais-Suomen Yrittäjät
projektipäällikkö
Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kuntamalli kuntiin

johanna.vainio@yrittajat.fi  
P. 050 3588 409 
 
Mahdolliset tiedustelut puhelimitse toivotaan maanantaina 12.6.2023 kello 9–12.

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa?

YES-uutiskirjeestä saat tietoa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista, kuten uusista materiaaleista sekä tulevista tapahtumista ja valmennuksista.

Tilaa YES-uutiskirje