Skip to main content
 Yrittäjämäinen lukio

Tästä mallia työelämälähtöiseen lukioon: yritteliäs ja yhteisöllinen Karhulan lukio

By 3.10.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirjassa vuorossa on Karhulan lukio Kotkassa. Yrittäjyyslinjan lisäksi Karhulan lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy monipuolisesti myös muissa oppilaineissa ja yhteistyötä tehdään laajasti muiden toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Opiskelijat voivat perustaa harjoitusyrityksen ja kaikki kakkoset suorittavat TET-jakson. Myös opettajien yrittäjyyskasvatusosaamiseen panostetaan.

Tämän ystäväkirjan täyttivät Karhulan lukion yrittäjyystiimi; opettajat Pirjo Welling, Satu Häyry, Sanna Sirola, Petri Anttila ja Jarno Syrjäläinen. Jarno Syrjäläinen ja Sanna Sirola ovat mukana YES Tutorope-koulutuksessa, jossa YES-verkosto kouluttaa 100 yrittäjyyskasvatuksen tutoropettajaa vuonna 2018.

lukion nimi: Karhula lukio
paikkakunta: Kotka
opiskelijoita: 363
opettajia: 25

 

Onko meidän lukiossa yrittäjyyskursseja?

Kyllä, vuodesta 2006 alkaen lukion yrittäjyyslinja, jossa suoritetaan 14 kurssia yrittäjyyteen painottuvia opintoja. Yrittäjyyskursseja ja -projekteja on tarjolla myös muille kuin linjan opiskelijoille.

Yrittäjyyslinjan opiskelijoita Slush Youth-tapahtumassa joulukuussa 2017.

Miten meidän lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy muissa oppiaineissa?

Eri oppiaineiden kansainvälisissä projekteissa yrittäjyys on vahvasti mukana. Musikaaleja ja hyväntekeväisyyskonsertteja on järjestetty musiikin tai oppilaskunnan projekteina, näytelmiä musiikin ja äidinkielen projekteina. Yritys Hyvä-kilpailua on toteutettu mm. filosofian kurssilla.

Yhteiskuntaopissa on tarjolla soveltavat kurssit Yrittäjyyden perusteet (Skilloon), Markkinointi ja mainonta (TAT), matematiikassa Talousmatematiikan kurssi (TAT), äidinkielessä Yritysviestintä (TAT) ja Kulttuurien välinen viestintä, opinto-ohjauksessa OPO1 (TAT) sekä vapaavalintaisena kurssina Globaalit markkinat (TAT).

Uutena toimintamuotona lukiossa aloitettiin opiskelijamentorointi.

Onko meidän lukiossa erilaisia oppimisympäristöjä?

Vaihteleviin oppimisympäristöihin kuuluvat erityisesti ulkomaanmatkat kansainvälisissä projekteissa. Monipuoliset yritysvierailut pienyrityksistä teollisuusyrityksiin sekä opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyyskongresseihin ja -messuihin ovat erilaisia oppimisympäristöjä parhaimmillaan. Myös NY24h-leirien miljööt vaihtelevat vuosittain.

Korkeakouluvierailut antavat perspektiiviä ja kipinää yrittäjyyden jatko-opintoihin ja monipuoliset yrittäjyyden verkko-opinnot antavat tilaa opiskelijan itsenäiselle oppimiselle.

Yhteistoimintaa NY24h-leirillä 2018.

Onko meidän lukiossa teemaopintoja?

Kyllä, Startup High Schoolin verkko-opinnot UP1, UP2, ja UP3 teemaopintoina.

Onko meidän lukiossa yrittäjyyspäiviä tai teemapäiviä, joihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta?

Lukiolla on pidetty neljä kertaa ohjelmalliset, kaksipäiväiset yrittäjyysmessut yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yrittäjän päivänä on tavattu yrittäjävieraita tai järjestetty erilaisia tapahtumia (Businessrastit, Yrittäjän Päivän toritapahtuma, Yritys Hyvä kilpailun markkinointitapahtuma tms.)

Oppilaskunta on järjestänyt päivätyökeräyksen yhteistyössä vanhusten palvelutalojen ja päiväkotien kanssa, ja tulemme jatkamaan tätä yhteistyötä.

Miten meidän lukiossa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?

Yrittäjyyden jatko-opintoväylistä opiskelijat tutustuvat Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Aalto-yliopistoon ja Helsingin yliopistoon. Myös Jyväskylän Tiimiakatemiassa on vierailtu.

Tiivistä hanke- ja muuta yhteistyötä tehdään Cursorin ja YES Kotka-Haminan kanssa. Karhulan lukion opettaja- ja opiskelijaedustus on ollut mm. mukana laatimassa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategiaa.

Karhulan Liikkeenharjoittajien kanssa on järjestetty ohjelmallisia toritapahtumia, joissa opiskelijat ovat toimineet lasten ohjaajina, muotinäytöksen malleina ja kirpputorin organisoijina. Myös yhdistysten kanssa on ollut yrittäjyysyhteistyötä; opiskelijat ovat ohjanneet Diabetesyhdistyksen lasten toimintaa ja aikuisten Diabetes-päivää sekä suunnitelleet ja toteuttaneet markkinoinnin Karhulan Katajaisten järjestämään Kymenlaakson Kymppi-juoksutapahtumaan. NY24h-leirejä on pitkään pidetty yhdessä eri lukioiden kanssa.

Kansainvälisiä yrittäjyyskasvatuksen kumppaneita on ollut mm. Tallinnassa, Latviassa, Pietarissa ja Espanjassa. Pisin yhteistyö lienee vuonna 2000 alkanut kumppanuus Murcialaisen yhteistyökoulun kanssa. ”Espanja-projektia” toteutetaan vuosittain kansainvälisen NY-leirin teemalla. Onpa projektissa toteutettu myös yksi kansainvälinen NY-yrityskin.

Kansainvälistä yhteistyötä Espanja-projekteissa 2018.

Onko meidän lukiolla omaa yrityskummia?

Pysyvämpiä yritysyhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Dakar, Stora Enso ja Sunila. Näiden lisäksi on lukuisia opintojen ja projektien mukana vaihtuvia yrityskumppaneita. Myös NY24-leirien yhteistyöyritykset vaihtuvat vuosittain leirin teeman mukaan.

Onko meidän lukiossa vieraillut yrittäjiä? Kuka on ollut mieleenpainuvin vieras?

Vuosien varrella on tavattu useita yrittäjävieraita. Mieleenpainuvimpia olivat esim. viittomakielinen hip hop-muusikko Signmark, valosuunnittelija Mikki Kunttu, sisustusarkkitehti Marko Paananen ja kokki Harri Syrjänen.

Onko meidän lukiossa mahdollista perustaa oma harjoitusyritys osana opiskelua?

Kyllä. NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma kuuluu yrittäjyyslinjan opintoihin ja kurssi on tarjolla myös muille opiskelijoille.

Mitä valmiita malleja tai työkaluja meidän lukiossa käytetään?

NY24h-leiri, NY Vuosi Yrittäjänä, Yritys Hyvä-kilpailu, Yrittäjyyden verkkokurssit: TAT:n Businesskurssit, Skilloon, Startup High School.

Onko meidän lukiossa osuuskuntatoimintaa tai lukion oma yritys?

Yrittäjyyslinja ja MaTe-linja pyörittävät kahvilaa. Harkitsemme myös osuuskuntatoimintaa.

Pääsevätkö meidän lukiossa oppilaat osallistumaan kurssisisältöjen tai teemapäivien suunnitteluun?

Kyllä, oppilaskunta suunnittelee ja organisoi päivätyökeräyspäivän ja liikuntapäivän ja on järjestänyt myös useita musikaaleja ja hyväntekeväisyyskonsertteja. Liikunnan valinnaiskurssi (Li8) suunnittelee ja toteuttaa uusien ykkösten ryhmäytymispäivän.

Mikä on hauskin yrittäjyyskasvatukseen liittyvä juttu mitä olemme tehneet yhdessä?

Espanja-projekti kansainvälisine NY-leireineen ja muut kansainväliset yrittäjyysjutut. Myös eri yhteistyölukioiden väliset matkailuyrittäjyysprojektit ja yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutetut, kaksipäiväiset, ohjelmalliset messutapahtumat koulun liikuntasalissa ovat jättäneet pysyviä muistijälkiä.

Ohjelmallinen, kaksipäiväinen Elämän valinnat-messutapahtuma on järjestetty lukiolla neljä kertaa.

Onko meidän lukiossa työelämään tutustumisjaksoa opiskelijoille, opettajille tai rehtorille, tai suunnitteilla sellaista?

On. Yrittäjyyslinjan opiskelijat ovat päässeet tutustumaan yritysjohdon toimintaan Päivä Johtajana -tapahtumissa. Kaikki kakkoset suorittavat TET-jakson; yrittäjyyslinjalaiset 5 päivää yrityksessä, muut kolme päivää työelämään tutustumassa. Opettajilla on mahdollisuus osallistua Ope-TETiin.

Harjoitellaanko meidän lukiossa työnhakutaitoja?

Kyllä, opinto-ohjauksen kursseilla ja esimerkiksi syksyn 2018 NY24h-leirin haastetehtävä perustui tähän. Kielten opinnoissa kirjoitetaan CV ja työhakemus sekä harjoitellaan työhaastattelutilannetta.

Onko meidän lukiossa pohdittu omia, koulun ulkopuolella hankittuja taitoja ja vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää opiskelussa tai työelämässä?

Yrittäjyyslinjan opinnoissa on mahdollisuus suorittaa valinnainen ”Harrastuneisuus yrittäjyydeksi” -kurssi. Lisäksi on hyväksi luettavia, koulun ulkopuolella suoritettavia opintoja.

Onko meidän lukiossa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Lukio ollut mukana lukuisissa yrittäjyyskasvatuksen kansallisissa  ja alueellisissa hankkeissa (esim. Y-love yrittäjyyslukioverkosto, YES – lukiot työelämään), joiden puitteissa on hankittu vankkaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista laajalla rintamalla.

Vuonna 2008 Karhulan lukion yrittäjyyslinjalle myönnettiin Kotkan yrittäjien Nuori Yrittäjä -palkinto. Matkan varrella myös lukion opettajia on palkittu aktiivisesta yrittäjyyskasvatuksen eteenpäin viemisestä vuoden YES-opettaja-tunnustuksella. Lisäksi Karhulan lukio ja sen rehtori Kristiina Juvonen on yrittäjyyskasvatuksen kehittäjänä valittu vuoden 2016 YES Agentiksi.

Yrittäjyyskasvatuksen teemoja ja koulutusta on ollut opettajakunnalle tarjolla varsin säännöllisesti. Myös VESO-koulutus on useampana kertana liittynyt yrittäjyyskasvatukseen.

Karhulan lukio.

Jutun kuvat:  Karhulan lukio.

Karhulan lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta.