Skip to main content
  Uutinen

Tralla.fi tekee yrittäjyyskasvatuksen näkyväksi

By 7.2.2019 20 helmikuun, 2019 No Comments

Opettajille ja nuorille suunnatun yrittäjyyskasvatuksen polun tavoitteena on lisätä yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuutta Suomessa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut yrittäjyyskasvatuksen polun suojelijaksi.

Yrittäjyyskasvatuksen polku vahvistaa eri yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden yhteistyötä ja helpottaa opettajien toimintaa yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuuksien valinnassa ja suunnittelussa.

Keskeisenä osana polkua on tralla.fi, joka on opetushenkilöstölle suunnattu digitaalinen palvelu, josta löytyy Suomen yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden työkalut, menetelmät ja toimijat. Trallasta löytyvät muun muassa Nuori Yrittäjyys ry:n, Opinkirjon, Suomen 4H-liiton, Suomen Yrittäjien, Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja YES-verkoston tarjoamat mallit, kurssit ja materiaalit.

Yrittäjyyskasvatuksen polku -hankkeen suojelija presidentti Sauli Niinistö pitää hienona, että Tralla-palvelu on koonnut yhteen yrittäjyyskasvatuksen materiaalit opettajien tueksi.

– Onnistumiset oppilaan koulutiellä voivat olla kimmokkeena loppuelämän opiskelu- ja urapolulle. Yrittäjyyskasvatuksessa korostuvat kokeileminen ja toiminnallisuus, minkä vuoksi se voi antaa uudenlaisia onnistumisen kokemuksia. Yrittäjämäinen toiminta on vastuunottoa ja kokonaisuuksien hallintaa, jatkuvaa kehittymistä ja innovointia. Nämä ominaisuudet ovat tarpeen myös muilla elämän osa-alueilla, presidentti Niinistö toteaa tervehdyksessään.

Yrittäjyyskasvatuksen polku perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 laatimiin yrittäjyyskasvatuslinjauksiin, eri koulutusasteiden opetussuunnitelmiin sekä muihin strategioihin, jotka ohjaavat koulutusta yrittäjyyden näkökulmasta.

Yrittäjyyskasvatuksen polun ja Tralla-palvelun on tuottanut Yksityisyrittäjäin Säätiö.

– Olemme iloisia, että tasavallan presidentti pitää tärkeänä lasten ja nuorten yrittäjämäisten valmiuksien kehittämistä jo koulussa. Yrittäjämäiset taidot hallitsevat nuoret pärjäävät elämässä ja tulevaisuuden työelämässä, sanoo Yksityisyrittäjäin Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Kivinen.

Tralla auttaa opettajaa valitsemaan oppijoiden ikään ja valmiustasoon parhaiten soveltuvat yrittäjyyskasvatuksen menetelmät ja oppimisympäristöt. Palvelusta näkee myös, miten kyseinen malli toteuttaa yrittäjyyskasvatukselle asetettuja tavoitteita. Opettajat voivat myös lisätä palveluun omia yrittäjyyskasvatusmallejaan.

Trallaan on myös koottu yrittäjyyskasvatuksen teoriaa ja avattu sen keskeisiä käsitteitä.

Tralla.fi-palvelun toteutuksesta ja jatkokehittämisestä vastaa YES-verkosto.

– Tralla.fi ei ole pelkästään yksittäisen opettajan työkalu, vaan toivon, että sitä hyödynnetään koko oppilaitoksen kehittämiseen. Se auttaa oppilaitoksia rakentamaan yrittäjyyskasvatuksen polun esiopetuksesta korkea-asteelle: se kuvaa, miten yrittäjyyskasvatuksen tulisi toteutua: yhtenäisenä jatkumona, jossa oppijoiden taidot ja valmiudet kehittyvät iän myötä, kertoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Tutustu Trallaan: tralla.fi

Lue Tasavallan presidentin tervehdys tästä.