Skip to main content
  Uutinen

Työelämä- ja yrittäjyystaidot haltuun lukiossa: Lukiolaisten liitolta kaksi uutta opasta edistämään työelämäyhteistyötä

By 25.11.2020 No Comments

Toinen oppaista on suunnattu lukiolaisille ja toinen lukioille. Julkaisut on laadittu vahvasti lukiolaisia osallistaen.

Lukiolaisten liiton uudet julkaisut ovat syntyneet liiton työelämähankkeessa, joka käynnistyi keväällä ja jatkuu kesään 2021 saakka. Hankkeeseen on saatu mukaan yli 20 yhteistyökumppania, mikä osoittaa työelämätaitojen kehittämisen suuren yhteiskunnallisen merkityksen. Myös YES-verkosto on kumppanina hankkeessa.

– Työelämätaitojen opetus on otettava kiinteäksi osaksi lukiokoulutusta. Esimerkiksi yrittäjyyskurssien tarjontaa pitäisi laajentaa, ja jokaisella lukiolaisella tulisi olla mahdollisuus valinnaiseen TET-jaksoon, jonka voi viettää työelämään tai korkeakouluun tutustuen, sanoo Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski.

Nivukoski muistuttaa, että vain harvalla lukiolaisella on täysin selvät suunnitelmat tulevaisuuden jatko-opinnoista ja työelämästä.

– Lukio on erinomainen paikka oman tulevaisuuden suunnittelulle. Rohkaisemme jokaista lukiolaista tutustumaan työelämään ja yrittäjyyteen sekä eri toimialoihin.

Lukiolaisten liiton työelämähankkeen projektipäällikkö Toni Ahva kertoo, että hankeen tekemän kyselyn perusteella yli 80 prosenttia lukiolaisista haluaisi enemmän mahdollisuuksia tutustua työelämään.

– Toivomme, että lukiolaisilla on tulevaisuudessa yhä enemmän mahdollisuuksia työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen. Siihen nämä teokset toimivat apuna.

Julkaisut on laadittu vahvasti lukiolaisia osallistaen, ja hanketta on johtanut lukiolaisista koostunut työryhmä.

Lukiolaisen työelämäopas tukee lukiolaisia tutustumisessa työelämään

Lukiolaisen työelämäopas on tarkoitettu hyödynnettäväksi lukion opinto-ohjauksessa. Oppaaseen on koottu yhteistyökumppanien kanssa työelämäneuvoja, yrittäjyystarinoita, toimialaesittelyjä ja vinkkejä esimerkiksi työnhakuun liittyen.

– Lukiolaisen työelämäopas on ainutlaatuinen, koska se on tehty opiskelijalähtöisesti, eli sen suunnittelusta ovat vastanneet itse lukiolaiset. Voimme siis ylpeänä sanoa, että tämä teos on lukiolaisten toiveiden näköinen, kertovat Lukiolaisten Liiton työelämäjaoksen puheenjohtajat Anssi Moilanen ja Hugo Paananen.

Lue opas osoitteessa lukio.fi/tyoelama. Oppaan voi lukea myös näköisjulkaisuna täältä: Lukiolaisen työelämäopas.

Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa on suunnattu lukioille

Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa -julkaisuun on kerätty laajasti ideoita ja ehdotuksia lukioiden työelämäyhteistyön edistämiseksi.

Julkaisusta löydät tietoa myös muun muassa YES Kummeista sekä YES-verkoston viisi askelta yrittäjyyskasvatuksen aloittamiseen.

Lue julkaisu osoitteessa lukio.fi/tyoelama. Julkaisun voi lukea myös näköisjulkaisuina täältä: Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa.

Lisätietoja:

Toni Ahva, työelämähankkeen projektipäällikkö 2020
toni.ahva@lukio.fi, 050 440 9647

Anne-Mari Hietaharju, työelämähankkeen projektipäällikkö 2021
anne-mari.hietaharju@lukio.fi, 040 093 5213

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Vuonna 1985 perustettu Lukiolaiset on 50 000 jäsenen voimin yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.