Skip to main content
 Yrittäjämäinen lukio

Vasa övningskolas gymnasiumissa on laajat yhteistyöverkostot

By 7.3.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirjassa vuorossa on Vasa övningsskolas gymnasium, jossa yrittäjyyskasvatus näkyy monissa oppiaineissa ja yhteistyöverkostot ovat laajat. Yhteiskuntaopin yrittäjyyskurssilla on myös syntynyt oikeita yrityksiä.

Tämän ystäväkirjan täytti YES Lukiot työelämään – hankkeen vastuuopettaja Anders Fransén

lukion nimi: Vasa övningsskolas gymnasium
paikkakunta: Vaasa
opiskelijoita: noin 380
opettajia: noin 32

Onko meidän lukiossa yrittäjyyskursseja?

Kyllä, yhteiskuntaopissa järjestetään yrittäjyyskurssi (YH6) ja IB-linja tarjoaa mahdollisuuksia opiskella taloustiedettä.

Miten meidän lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy muissa oppiaineissa?

Musiikkilinjalla tehdään yhteistyötä musiikkialan toimijoiden ja esiintyjien kanssa, ja vieraissa kielissä opiskelijat analysoivat mainoksia ja tekevät mainospätkiä sekä markkinoivat esimerkiksi Vaasan kaupunkia. Äidinkieleen sisältyy kulttuurituotantoa yhteistyössä esimerkiksi YLEn kanssa.

Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa järjestetään CanSat-projekti, jossa opiskelijat itse suunnittelevat ja rakentavat satelliitin, markkinoivat projektia ja dokumentoivat sen.  Lisäksi ovat vielä oppilaskunnanhallituksen tapahtumat: rahankeräykset ja hyväntekeväisyysgaalat.

Onko meidän lukiossa erilaisia oppimisympäristöjä?

Hacking the 6th Wave -hankkeessa tavoitteena on, että osallistuvat opiskelijat saavat mahdollisuuden oppia toisenlaisessa oppimisympäristössä kuin koulussa. Lukiolaisemme osallistuvat lukuvuonna 2017–2018 kahteen hankkeen hackathoniin yhdessä muiden lukioiden opiskelijoiden ja yliopiston ja työelämän edustajien kanssa.

YES – lukiot työelämään -hankkeen puitteissa lukiolaiset ovat saaneet osallistua erilaisiin tapahtumiin, kuten Ray Lindbergin työpajapäivään ja Ura 2025 -teemapäivään, jonka aikana opiskelijat tapasivat eri alojen edustajia ja yrittäjiä.

Onko meidän lukiossa teemaopintoja?

Hacking the 6th Wave -hankkeeseen osallistuminen muodostaa TO2-teemaopintokurssin.

Onko meidän lukiossa yrittäjyyspäiviä tai teemapäiviä, joihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta?

Kyllä, esimerkiksi Ura 2025 -tapahtuma ja KnowHow-messut. Oppilaskunta järjestää vuosittain tilaisuuksia, kuten sählyturnauksen ja Kummigaalan, ja on myös vastuussa koulukuvauksesta.

Kummigaala.

Miten meidän lukiossa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?

Yhteiskuntaopin kursseilla tehdään jatkuvasti vierailuja valtion viranomaisten luona ja valtion laitoksiin.

Kontaktit yritysmaailmaan ovat hyvät. Yhteiskuntaopin yrittäjyysteemaisen YH6-kurssin aikana vierailemme muun muassa Microsoftin toimistolla pääkaupunkiseudulla. Yrittäjyyskurssin opettajat ovat luoneet kontakteja toimijoihin, kuten C2-mainostoimistoon, Vaasanseudun Kehitys Oy:öön, Aktia-pankkiin, Pico Brothers -ohjelmistoyritykseen ja 1h&k-ravintolaan.

Hacking the 6th Wave -hankkeen tiimoilta teemme yhteistyötä viiden muun suomalaisen lukion kanssa. Lukiolaiset työskentelevät yhdessä yritysten kanssa: Yritykset, kuten Wärtsilä, Gambit ja Ålandsbanken, asettavat lukiolaisille haasteita, joihin opiskelijat kehittävät lukuvuoden aikana idean tai ratkaisun.

Onko meidän lukiossa vieraillut yrittäjiä? Kuka on ollut mieleenpainuvin vieras?

Kutsumme säännöllisin väliajoin asiantuntijoita lukion kursseille, jotta he voivat huippuosaamisellaan tuoda opetukseen jotain uutta. Esimerkiksi sarjayrittäjä Ray Lindberg vieraili lukiossa viime vuonna, ja kaikki lukion 2. vuosikurssin opiskelijat saivat mahdollisuuden osallistua yrittäjyysaiheisiin työpajoihin.

Mielenpainuvin oli presidentti Martti Ahtisaaren vierailu syksyllä 2017 Ahtisaari-päivien aikana, jolloin yhteisessä tilaisuudessa palkittiin kaksi sovittelijaoppilasta toiminnastaan rauhan ja ristiriitojen ratkaisemisen hyväksi.

Kuvia Hacking the 6th Wave -hankkeesta.

Onko meidän lukiossa mahdollista perustaa oma harjoitusyritys osana opiskelua?

Kyllä, jopa oikea yritys. Tällä hetkellä yhteiskuntaopin YH6-kurssin tuotoksena on syntynyt ainakin kaksi yritystä.

Mitä valmiita malleja tai työkaluja meidän lukiossa käytetään?

TATin sekä Svenska handelshögskolanin ja muiden koulutuksenjärjestäjien materiaaleja.

Onko meidän lukiossa osuuskuntatoimintaa tai lukion oma yritys?

Lähimmäksi pääsee oppilaskunnan hallitus, joka suunnittelee talouttaan tekemällä vuosittaiset budjetit ja joskus pidempiaikaisiakin kehityssuunnitelmia. Toiminnasta vastaa kassanhoitaja, mutta kaikki oppilaskunnan jäsenet osallistuvat päätöksentekoon.

Pääsevätkö meidän lukiossa oppilaat osallistumaan kurssisisältöjen tai teemapäivien suunnitteluun?

Opiskelijat osallistuvat koulun erilaisiin työryhmiin, ja esimerkiksi historian kursseilla opiskelijat tekevät opetusmateriaaleja toisille tai nuoremmille opiskelijoille ja järjestävät galleriakävelyjä.

Opiskelijat ottavat myös vastuuta koulun kansainvälisyysprojekteista suunnittelemalla ja toteuttamalla niitä yhteistyössä opettajien kanssa.

Onko meidän lukiossa työelämään tutustumisjaksoa opiskelijoille, opettajille tai rehtorille, tai suunnitteilla sellaista?

Ura 2025-teemapäivä tullaan järjestämään abeille uudelleen. Suunnittelemme jatkokoulutuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikasta ja yrittäjyydestä mahdollisina opettajien veso-päivinä.

Ray Lindberg vierailulla lukiossa.

Harjoitellaanko meidän lukiossa työnhakutaitoja?

Kyllä, harjoittelu sisältyy sekä kieliaineiden kursseihin että lukion pakollisiin opinto-ohjauksen kursseihin.

Onko meidän lukiossa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Hacking teh 6th Wave -hankkeessa opettajat osallistuvat niin sanottuihin workshockeihin, joissa käsitellään luovaan ajatteluun liittyviä eri teemoja.

Anders Fransén

Jutun kuvat: Vasa övningskolas gymnasium ja Anders Fransén.

 

Mikkelin lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta.