Skip to main content
 Yrittäjämäinen lukio

Vasa övningsskola har ett brett nätverk av samarbetspartner

By 8.3.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Vasa övningsskolas gymnasium står på tur på YES vänbok om företagsamhetsfostran. Vid Vasa övningsskolas gymnasium syns företagsamhetsfostran i flera läroämnen och gymnasiet har ett brett nätverk av samarbetspartner. På gymnasiets kurs i företagsamhet har det även startats riktiga företag.

Denna vänbok har fyllts i av Anders Fransén, ansvarig lärare i YES Lukiot työelämään-projektet.

Gymnasiet: Vasa övningsskolas gymnasium
Ort: Vasa
Antalet studerande: 380
Antalet lärare: 32

Finns det företagsamhetskurser i vårt gymnasium?

Ja, inom ramen för samhällslära ordnas en kurs i företag och företagsamhet (SL6) och IB-programmet erbjuder möjligheter att studera Economics.

Syns företagsamhetsfostran också i andra läroämnen i vår gymnasium? Hur?

Musiklinjens samarbete med aktörer inom musikbranschen och uppträden. Främmande språk: Analys av reklam och produktion av reklamsnuttar. Marknadsföring av t.ex Vasa.

Kulturproduktion inom modersmål och litteratur genom samarbeten med t.ex. YLE.

Mat-nat: CanSat-projektet där eleverna själva designar och bygger en satellit som skall utföra någon form av mätningar. Eleverna marknadsför och dokumenterar själva projektet

Studerandekårsstyrelsens arrangemang: insamlingar, välgörenhetsgalor.

Använder vi olika slags lärmiljöer i vårt gymnasium?

I projektet Hacking the 6th Wave är målsättningen att de deltagande studerande ska få möjlighet att lära sig i en annan lärmiljö än skolan. De studerande kommer under läsåret 2017–2018 att delta i två st sk hackathons tillsammans med studerande från andra skolor och representanter för både universitet och arbetsliv.

Inom ramen för projektet YES – Gymnasierna i arbetslivet har de studerande fått ta del av event (t.ex. Ray Lindbergs workshopdag) och seminarier (t.ex. Karriär 2025. Under denna dag fick de studerande träffa representanter från olika branscher, bland dem även företagare.).

Erbjuder vi temastudier i vårt gymnasium?

H6W-projektet är utformat som en temastudiekurs (TS2).

Arrangeras det företagsamhetsdagar eller temadagar med inriktning på företagsamhetsfostran i vårt gymnasium?

Eventen Karriär 2025 och KnowHow-mässan är två konkreta exempel. Studerandekåren ordnar årligen tillställningar (t.ex. innebandyturneringen och Faddergalan) och ansvarar även för skolfotograferingen.

Faddergalan.

Samarbetar vårt gymnasium med andra aktörer?

Inom samhällslära görs kontinuerliga besök till statliga myndigheter och institutioner.

Kontakten till företagsvärlden är god. Inom ramen för kursen företag och företagsamhet i samhällslära (SL6) besöker vi i år bland annat Microsofts kontor i huvudstadsregionen. Inom företagsamhetskursen har undervisande lärare skapat ett kontaktnät till aktörer som exempelvis C2, VASEK, Aktia, Pico Brothers och 1 rum & kök.

Genom projektet Hacking the 6th wave samarbetar VÖS med 5 andra gymnasier i Finland. I detta projekt samarbetar studerande med företag. Företagen (Wärtsilä, Gambit, Ålandsbanken) har gett de studerande utmaningar som under läsåret utvecklas till en idé eller prototyp.

Har vårt gymnasium fått besök av företagare? Vem har varit den mest oförglömliga gästen?

Med jämna mellanrum bjuds experter in för att sätta guldkant på undervisningen med sin spetskompetens. Ray Lindberg besökte skolan ifjol och alla studerande på årskurs 2 fick möjlighet att delta i workshops kring företagande.

Besök av President Martti Ahtisaari under Ahtisaaridagen hösten 2017 där två medlarstuderande premierades under den gemensamma tillställningen i fredens och konfliktlösningens tecken.

Är det möjligt att start ett eget övningsföretag som en del av studierna?

Ja, till och med ett riktigt företag. För tillfället existerar åtminstone 2 företag som slutprodukter från kursen i SL6.

Hacking the 6th Wave.

Vilka existerande modeller eller verktyg används i vårt gymnasium?

TATs och material från egna studier vid Handelshögskolan och fortbildningar som arrangerats av utbildningsanordnaren.

Har vårt gymnasiet grundat ett andelslag eller ett eget företag?

Här kan man i det närmaste lyfta fram studerandekårsstyrelsen som planerar sin ekonomi genom att göra upp årliga budgetar och ibland även mer långsiktiga utvecklingsmodeller. Den operativa verksamheten sköts av kassören, medan alla i studerandekåren inkluderas på ett demokratiskt sätt via beslutsfattandet.

Kan de studerande i vårt gymnasium delta i planeringen av kursinnehållen eller temadagarna?

Studerande deltar i olika arbetsgrupper i skolan. Produktion av läromedel för medstuderande eller yngre studerande I t.ex. historia. Skapandet av gallery walks för övriga kursdeltagare eller andra studerande. Planerande, ansvarstagande och utförande av utbytesprojekt i samverkan med lärarna.

Erbjuder vårt gymnasium arbetslivsorientering till de studerande, lärarna och rektorn eller planerar ni att erbjuda orientering i framtiden?

En ny temadag Karriär2025 kommer att ordnas för nästa års abiturienter. Fortbildningar i företagsamhetens pedagogik och entreprenörskap planeras in som möjliga FBA-tillfällen för lärarna.

Ray Lindbergs workshopdag.

Kan de studerande öva sina kunskaper i arbetssökning i vårt gymnasium?

Detta ingår i både språkkurser och i de obligatoriska kurserna i studiehandledning i gymnasiet.

Finns det möjligheter för lärarna i vårt gymnasium att utveckla företagsamhetsforstran i sina egna läroämnen?

I Hacking the 6th wave deltar lärarna i sk workshocks med olika teman kring innovativt tänkande.

Anders Fransén

Bilder: Vasa övningskolas gymnasium ja Anders Fransén.