Skip to main content
  Uutinen

Vinkkejä ysien yrittäjyysoppitunnille

By 12.11.2020 23 marraskuun, 2020 No Comments

Tehkää yrittäjyystesti, katselkaa ja keskustelkaa yrittäjyysaiheisista videoista ja ennen kaikkea: vastatkaa LUTin Ysimittari-kyselyyn, jonka avulla selvitetään nuorten yrittäjyysasenteita.

Koko ikäluokan kattava, yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasenteita kartoittava Ysimittari-kysely lähetettiin kaikille Suomen yläkouluille lokakuun lopussa.

Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, miten suomalainen uraauurtava yrittäjyyskasvatus näkyy nuorten tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. Kysely toteutetaan kolmena vuonna peräkkäin (2020, 2021 ja 2022) ja sen kohteena ovat kaikki Suomessa yhdeksättä luokkaa käyvät nuoret.

Jotta tutkimuksesta saadaan kattava ja nuorten ääni kuuluviin, tarvitaan kaikkien koulujen aktiivista toimintaa ja mahdollisimman monen yhdeksäsluokkalaisen vastaus.

YES-verkosto tahtookin muistuttaa kaikkia yläkoluja kyselyn vastaamisen tärkeydestä. Kysely on lähtenyt Opetushallitukselta sähköpostitse 27.10. kaikkiin yläkouluihin ja siihen voi vastata 15.12.2020 saakka. Jos kyselyn osoite on kadonnut tai koulunne ei ole saanut sitä ollenkaan Opetushallitukselta, voit pyytää sen osoitteesta ysimittari@lut.fi.

Kyselyyn vastaaminen vie noin kymmenen minuuttia. Koska kysely on nopea tehdä, voi oppitunnin yhteyteen liittää muuta yrittäjyyteen liittyvää toimintaa. YES-verkosto kokosi kahdeksan vinkkiä yrittäjyysoppitunnille.

Kahdeksan vinkkiä Ysimittarin jälkeen toteutettavaksi:

1. Pyydä oppilaita tekemään Yrittäjyystesti.

Leikkimielinen testi kertoo millainen yrittäjä oppilas voisi olla tai millaisissa työtehtävissä hän on parhaimmillaan ja millainen yrittäjyys hänelle sopii.

2. Kuunnelkaa jokin YES Talk -podcastin jaksoista ja tehkää siihen liittyvät tehtävät.

3. Katsokaa YES TV:stä yrittäjyystarinoita ja keskustelkaa niistä.

4. Voit pyytää tunnille mukaan myös YES Kummin. YES Kummeja löydät YES-kummiportaalista yeskummit.fi.

5. Uusyrityskeskuksen YouTube-kanavalta löytyy yrittäjyysaiheisia videoita. Videoissa kerrotaan esimerkkiyrittäjien kautta asioista, joita tulee huomioida yritystoimintaa suunniteltaessa ja käynnistäessä.

6. Suomen Yrittäjiltä löytyy myös yrittäjävideoita.

7. Tubettaja Juuso Pekkarinen on tehnyt videosarjan, jossa hän vertailee eri yritysmuotoja.

8. Talous ja nuoret TAT on laatinut yhden oppitunnin mittaisen kokonaisuuden, joka auttaa nuorta ymmärtämään paremmin, miten yritykset toimivat Suomessa ja mitä yrittäjyys on.

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorille on syntynyt ja minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia he kokevat omaksuneensa peruskoulun aikana. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ennätyslaaja tutkimus, jossa kerätään vastaukset kolmelta peräkkäiseltä ikäluokalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla.

Ysimittari-tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa.