Skip to main content
  Uutinen

YES julkaisee oppaan lukioiden opetussuunnitelmatyöhön

By 9.12.2020 No Comments

YES julkaisee ensi vuoden alussa paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi YES LOPS -oppaan. Se auttaa lukioita rakentamaan opetussuunnitelmansa niin, että yrittäjyyskasvatus toteutuu läpileikkaavana kaikessa opetuksessa.

Vuoden 2021 alussa julkaistava YES LOPS -opas perehtyy etenkin lukion opetussuunnitelman yleiseen osaan.

Se käsittelee lukion arvoja, oppimiskäsitystä, toimintakulttuuria ja laaja-alaisen osaamisen periaatetta ja tarkastelee niitä etenkin työelämä-, yrittäjyys- ja korkeakouluyhteistyön näkökulmasta.

Nyt on arvokeskustelun aika

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen kertoo, että uusi opas ei niinkään neuvo, miten erilaisia yrittäjyys- ja työelämätaitoihin liittyviä oppimateriaaleja voi sisällyttää lukiokoulutukseen, vaan se pureutuu lukiouudistukseen kokonaisvaltaisemmin.

– YES LOPS -oppaan tarkoituksena ei ole vain esitellä hyviä malleja ja  menetelmiä – näitähän löytyy esimerkiksi YES-verkostolta, Lukiolaisten liiton tuoreesta työelämäoppaasta ja Tralla.fi -palvelusta – vaan etenkin herätellä pohtimaan ja keskustelemaan siitä, mitä lops-uudistus tarkoittaa laajemmasta näkökulmasta.

Lehtonen kertoo, että tarve oppaalle nousi YESin pitämissä  lops-valmennuksissa, joita YES-verkosto on järjestänyt ympäri Suomea jo reilun vuoden ajan.

–Valmennuksissamme on noussut esiin tärkeitä havaintoja ja ajatuksia liittyen muun muassa arvoihin, oppimiskäsitykseen, oppimisympäristöihin, opetusmenetelmiin ja toimintakulttuuriin, jotka halusimme koota yhteen ja tarjota muidenkin hyödynnettäväksi.

YES LOPS -opas auttaa lukioita käymään laajempaa keskustelua arvoista, oppimisesta ja lukion toimintakulttuurista sekä siitä, miten ne näkyvät lukion arjessa.

– Nyt lukioilla on aika pohtia sitä, miten asioita voidaan kehittää yhdessä ja miten myös lukiolaiset osallistetaan. Pohdinnan kautta myös opettaja voi varmasti löytää uutta omaan opettajuuteensa, Lehtonen muistuttaa.

YES tarjoaa tukea kehitystyöhön

YES-verkosto tarjoaa lukioille myös tukea paikalliseen kehitystyöhön. Alkuvuodesta 2021 julkaistavan YES LOPS -oppaan lisäksi lukioiden on edelleen mahdollista tilata YES LOPS -valmennus omaan kuntaan tai oppilaitokseen.

Lisäksi YES-verkosto järjestää myös tammikuussa yhteisen keskustelutilaisuuden lukioiden opetussuunnitelmiin liittyen. YES LOPS -lukiotreffit pidetään verkossa tiistaina 26.1.2021 klo 14.30-16.

Lukiotreffeillä pohditaan yhdessä, miten toteuttaa korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä. Lisäksi jaetaan myös ideoita siitä, millaisia korkeakoulujen kurkistusopintoja on rakennettu ja miten yrittäjyys- ja työelämävalmiuksien syventäminen näkyy eri opintojaksoissa. Lue lisää ja ilmoittaudu.