Skip to main content
  Uutinen

YES ry täytti viisi vuotta!

By 4.6.2015 2 kesäkuun, 2020 No Comments

Valtakunnallinen YES ry täytti 1.6.2015 viisi vuotta. Sinä aikana yhdistys on YES-verkoston avulla kehittänyt yrittäjyyskasvatusta niin kansallisella, maakunnallisella kuin paikallisella tasollakin.

YES ry:n tärkeimpiä saavutuksia on onnistunut eri toimijoiden verkottaminen. YES-verkostossa opettajien apuna ja alueellisina verkottajina toimii yli 20 YES-toimijaa ja 17 YES-aluetoimistoa.

– Näiden lisäksi olemme alueilla koonneet yrittäjyyskasvatuksen tiimejä ja työryhmiä, joihin kuuluu opetushenkilöstöä, päättäjiä, virkamiehiä ja elinkeinoelmän edustajia, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

– Esimerkiksi Uudellamaalla on kuntakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen työryhmiä ja Varsinais-Suomessa seutukohtaisia tiimejä. Monet toimivat jo itsenäisesti ilman YES:in patistelua, kuten tavoitteena onkin.

Opettajien koulutuksella, yrittäjyyskasvatuksen malleilla ja materiaaleilla ja strategiatyöllä YES auttaa opettajia sisällyttämään yrittäjyyskasvastuksen osaksi oppilaitoksen toimintaa. Yksi YES:in tärkeistä rooleista on koulu-yritysyhteistyön kehittäminen, joka on myös kirjattu uuteen hallitusohjelmaan.

Hyvänä esimerkkinä koulu-yritysyhteistyöstä on YES Kummit eli työelämän vapaaehtoiset, jotka tekevät koulujen kanssa yhteistyötä. YES Kummi tuo tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimii esikuvana nuorille työn tekijänä ja oman alansa ammattilaisena.

Yksi merkittävä YES:in saavutuksista on alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat, joiden laatimista YES on lähes poikkeuksetta koordinoinut.

– Tällä hetkellä alueellisia yrittäjyyskasvatuksen strategioita on jo seitsemän, ja niiden avulla varmistetaan yrittäjyykasvatuksen yhtenäisyys kunnassa tai maakunnassa ja sitoutetaan toimijoita yhteistyöhön. Yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö tukee myös uutta hallitusohjelmaa, joka tähtää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Tähän erityisesti tarvitaan kuntien, koulutuksen ja työelämän vahvempaa yhteistyötä, Lehtonen sanoo.

Viisi vuotta 1.6.2015 täyttänyt Valtakunnallinen YES ry koordinoi Suomen 17:ää alueellista YES:iä. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto sekä MTK. 

YES ry 5 vuotta – tutustu muun muassa näihin:

Lue lisää YES:in tarjoamista palveluista

Tutustu YES Kummiportaaliin

Tutustu YES:in yrittäjyyskasvatuksen materiaaleihin

Selaa YES:in uutisia ja katso tulevat tapahtumat tapahtumakalenterista

Tutustu YES:in lukioteeseihin – sivustolle on myös kerätty case-esimerkkejä hyvistä yrittäjyyskasvatuksen toteutuksista eri puolilla Suomea

Lue lisää siitä mitä YES tekee ja tutustu YES-verkostoon sekä YES ry:n kumppaneihin

Oletko jo verkostoitunut kanssamme sosiaalisessa mediassa? Sivun alalaidasta löydät linkit some-profiileihimme – tykkää, seuraa ja jaa!