Skip to main content
  Uutinen

YES ry:n lausunto lukiolakiin OKM:lle

By 8.3.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Valtakunnallisen YES ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

Valtakunnallisen YES ry:n lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle 7.3.2018

Lukiokoulutuksen uudistamistarve on ilmeinen. Voimassa olevan opetussuunnitelmatyön yhteydessä ilmeni useita kysymyksiä, joiden ratkaiseminen olisi edellyttänyt lukiolain avaamista.

Valtakunnallinen YES ry pitää erinomaisena velvoitetta siitä, että lukion on järjestettävä opetus siten, että lukiolaisella on mahdollisuus kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Tämä osaamisen kehittäminen voi tapahtua myös varsinaisen ”kouluopiskelun” ulkopuolella, jolloin on tärkeää parantaa muualla hankitun osaamisen tunnistamista ja hyväksilukemista osaksi lukio-opintoja.

Myönteistä on myös velvoite korkeakouluyhteistyöstä. Tämän lisäksi tarvitaan yhteistyötä elinkeino- ja työelämän kanssa. Nuoren pitää nähdä myös millaisiin töihin ja tehtäviin opinnot johtavat. Muutoin ohjaus on koulusta kouluun ohjausta ilman yhteyttä konkreettisiin aloihin ja tehtäviin.

Aktiivinen vuoropuhelu työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen kanssa sekä yhteinen tekeminen nivovat lukion tiiviimmin ympäröivään yhteiskuntaan ja edesauttavat työelämälähtöisempää koulutusta.

Lausunnon keskeinen sisältö:

  • Tämä edellyttää toimintakulttuurin muutosta. Toimintakulttuurin muutos pitää sisällään opettajuuden muutoksen ja pedagogiikan uudistamisen. Lukiokoulutukseen on tuotava lisää yrittäjämäistä pedagogiikkaa, kuten tekemällä oppimista ja muita opiskelijaa aktivoivia opetusmenetelmiä.
  • Toimintakulttuurin muutos haastaa opettajan ylläpitämään ja laajentamaan omaa ammatillista osaamistaan ja sekä tuomaan opetukseensa uusia pedagogisia ratkaisuja.
  • Opettaja tulee velvoittaa yhteistyöhön työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen kanssa. Opettajalla tulee olla tietämys oman alueensa elinkeinoelämän rakenteesta ja sen vaatimuksista. Yksi keino tähän olisi opettajien työelämäjaksot.
  • Esitämme myös, että tulevaisuudessa voitaisiin suorittaa lukiodiplomi myös työelämään ja yrittäjyyteen liittyen.

 

Lausunnon ovat allekirjoittaneet YES ry:n hallituksen jäsenet Lauri Kurvonen (OAJ ry), Liisa Tenhunen-Ruotsalainen (Taloudellinen tiedotustoimisto ry) Veli-Matti Lamppu (Suomen Yrittäjät), Virpi Utriainen (Nuori Yrittäjyys ry), Jari Huovinen (Elinkeinoelämän keskusliitto), Susanna Aro (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK), Krista Elo-Pärssinen (Perheyritysten liitto ry), Tomi Alakoski (Suomen 4H-liitto) ja Sanna Lehtonen (Valtakunnallinen YES ry).

YES ry:n lausunto pdf:nä: OKM_lausunto_lukiolaki