Skip to main content
  Uutinen

YES-verkoston uusi digitaalinen ja pelillinen keskustelutyökalu auttaa oppilaitoksia ja kuntia rakentamaan yrittäjämäistä ekosysteemiä

By 4.3.2021 24 elokuun, 2022 No Comments

YES-verkosto on kehittänyt yhteistyössä Topaasian kanssa YES-Pakka: yrittäjämäinen ekosysteemi -työkalun, joka on keino kehittää yrittäjyyskasvatuksen eri osa-alueita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

YES Pakka: yrittäjämäinen ekosysteemi -työkalu toimii verkossa Topaasian alustalla ja sitä käytetään pelillisesti. Se tarkoittaa, että keskustelu etenee pelisessiossa, jolloin voidaan keskustella valitusta aiheesta järjestelmällisesti, rakentavasti ja tuloksellisesti, kaikkien osallistujien näkemykset mukaan ottaen fasilitoijan eli pelivetäjän johtamana.

YES-pakka on laadittu etenkin oppilaitoksille ja kunnan toimijoille yrittäjämäisen ekosysteemin rakentamisen avuksi.

– Työkalu sopii kaikille niille yhteisöille, jotka tahtovat kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja rakentaa ekosysteemiajatteluun pohjautuvaa yhteistyötä. Voi sanoa, että kyseessä on verkostomaiseen toimintatapaan sopiva yhteisöllisyyden työkalu, kertoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

YES-pakan tavoitteena on yhteisen ymmärryksen luominen ja ideoiden jalostaminen toimenpiteiksi

Työkalussa otetaan kantaa neljään eri teemaan. Näitä ovat verkosto-osaaminen, yrittäjämäinen osaaminen, yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja johtaminen. Yhden pelisession aikana voidaan käsitellä kaikkia teemoja tai valita esimerkiksi vain yksi, johon keskitytään tarkemmin.

– YES-pakka tarjoaa paljon variaatioita, ja tavoitteenamme on, että se helpottaa rakentavan ja päätöksiä tuottavan keskustelun syntymistä. Työkalua voi hyödyntää yhteisen ymmärryksen rakentamiseen ja syventämiseen sekä konkreettisten toimenpiteiden laatimiseen. Se auttaa myös käymään arvokeskustelua. Tavoitteenamme työkalua suunnitellessa oli, että yhteisen keskustelun kautta esiin nousevat erilaiset yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen näkökulmat ja parhaimmillaan konkreettinen suunnitelma, miten lähdetään kohti yhteistä tavoitetta. Näin ideat ja näkemykset saadaan osaksi toimintakulttuuria, Lehtonen sanoo.

YES-pakasta on mahdollista tehdä myös fyysinen pelipakka, mutta näin koronan aikana YES-verkosto tarjoaa työkalua ainakin toistaiseksi digitaalisena pelinä, jossa YES-verkoston yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija toimii pelinvetäjänä ja fasilitaattorina.

– Tällä hetkellä tarjoamme mahdollisuutta käyttää työkalua digitaalisena keskustelutyökaluna. YES-pakkaa kannattaa ehdottomasti kokeilla esimerkiksi oppilaitosten tai kunnan työryhmissä tai muissa verkostoissa, kun tavoitteena on jäsentää eri toimijoiden näkemyksiä, luoda yhteistä ymmärrystä ja konkretisoida tavoitteita. Näin päästään sille tasolle, että päästään sopimaan toimenpiteistä. Kokemukseni mukaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvä keskustelu jää usein ideoiden ja toiveiden tasolle, mutta tässä työkalussa pelillisyys ohjaa maaliin asti, Lehtonen lupaa.

Topaasia on matalan kynnyksen työkalu

YES-pakka: yrittäjämäinen ekosysteemi -työkalu tehtiin yhdessä Topaasian kanssa, joka tekee dialogia edistäviä työkaluja. Topaasian pelityökalua hyödynnettiin myös viime vuoden Yrittäjyyden Ytimessä -tapahtuman yhteydessä hyvin tuloksin.

Topaasian Joonas Laine kertoo, että yrityksen digitaalisia työkaluja on käytetty menestyksekkäästi muun muassa muutosjohtamisessa, työyhteisön kehittämisessä, ajankohtaisten ongelmien ratkaisuisssa, strategiakeskusteluissa ja erilaisissa projekteissa ja kokeiluissa.

– Topaasia antaa tilan ja ajan käydä keskustelua pinnalla olevasta tärkeästä aiheesta. Kortit toimivat ärsykkeiden ja uusien ideoiden tarjoajana. Topaasian on tarkoitus olla matalan kynnyksen työkalu, jota voidaan käyttää oikeiden ongelmien ratkaisuun aiheesta johon keskusteleva ryhmä voi vaikuttaa, Laine sanoo.

YES-pakka: yrittäjämäinen ekosysteemi -työkalun kehittämisestä voit lukea lisää Topaasian blogista, jossa Sanna Lehtonen ja YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio kertovat työkalusta ja avaavat ajattelua yrittäjämäisen ekosyteemi -termin taustalla.

Haluatko kehittää oppilaitoksesi tai kuntasi yrittäjyyskasvatusta ja yhteistyötä Yrittäjämäinen ekosysteemi -työkalun avulla? Ota yhteyttä YES-verkoston asiantuntijoihin.

Kuntapäättäjä, tutustu myös uuteen YES-kuntakäsikirjaan. Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -käsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa maksuton käsikirja.