MUUT YRITTÄJYYSKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT

YES-verkoston toiminnan taustalla ovat opetuussuunnitelmien lisäksi myös kansainväliset, kansalliset ja alueelliset sekä paikalliset linjaukset, jotka ohjaavat oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta.

Oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta ohjaavat valtakunnallisten ja paikallisten opetussuunnitelmien lisäksi myös muut asiakirjat. Näitä ovat kansalliset ja kansainväliset linjaukset sekä maakunnalliset ja alueelliset yrittäjyyskasvatusstrategiat.

Kansalliset linjaukset: OKM:n Yrittäjyyslinjaukset 2017

Opetusministeriön Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017 suuntaavat, kehittävät ja ohjaavat eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä ja ne syventävät aiempia yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja.

Yrittäjyyslinjaukset täydentävät muita yrittäjyyskasvatusta ohjaavia asiakirjoja, kuten hallitusohjelmaa sekä maakunnallisia ja paikallisia yrittäjyyskasvatusstrategioita. Linjausten teossa on hyödynnetty näitä asiakirjoja sekä keskeisiä EU-asiakirjoja ja aiempia selvityksiä ja tutkimuksia.

Linjaukset toimivat konkreettisena toiminnan arvioinnin ja kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle, henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimijoille ja antavat vinkkejä ja suunnittelun tukea käytännön työhön.

Kansainväliset linjaukset

EntreComp – The Entrepreneurship Competence Framework on Euroopan Unionin laatima viitekehys Euroopan kansalaisten ja eurooppalaisten organisaatioiden yrittäjämäisten taitojen kehittämiseen. EntreComp-viitekehyksessä yrittäjämäisyyden nähdään rakentuvan 15 kompetenssista.

Euroopan komission Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelma (9.1.2013) kehottaa jäsenvaltioitaan tarjoamaan nuorille mahdollisuuden saada ennen oppivelvollisuutensa päättymistä vähintään yksi yritystoimintaan liittyvä kokemus esimerkiksi pienoisyrityksen hoitamisesta tai jonkin yrityksen yritystoimintahankkeesta tai sosiaalisesta hankkeesta vastaamisesta.

Yrittäjyyskasvatusstrategiat

Maakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja kehittämissuunnitelmien tavoitteena on kuvata alueellinen tai paikallinen yrittäjyyskasvatus ja sen tavoitteet sekä luoda tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi.

Osana yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen palveluja YES-aluetoimistot osallistuvat ja paikoin käynnistävät ja koordinoivat maakunnallisia yrittäjyyskasvatuksen strategiaprosesseja. Lue lisää YES-verkoston strategiatyöstä.