Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjät lähtivät ops-työhön

By 8.2.2016 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Järvenpäässä paikallisen opetussuunnitelman laatimisessa ovat mukana myös yrittäjät. Yhteisenä tavoitteena on koulu, joka on kiinteä osa yhteiskuntaa ja opetus, joka lähtee oppilaiden omien vahvuuksien löytämisestä.


kuva: Järvenpään Yrittäjien varapuheenjohtaja Sauli Kauppinen ja Kyrölän koulun rehtori Tiina Liimatainen keskustelevat uuden opetussuunnitelman painotuksista.

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa. Sitä ennen kunnissa tehdään oma opetussuunnitelmatyö, jossa on mahdollista tuoda paikalliset painotukset opetussuunnitelmiin.

–  Näen itsestään selvänä sen, että yrittäjät ovat koulujen linkki paikalliseen elinkeinoelämään ja ympäröivään yhteisöön. Heillä on tietoa siitä, mitä yrittäjämäinen asenne käytännössä tarkoittaa, sanoo Kyrölän koulun rehtori Tiina Liimatainen.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman laaja-alainen osaamiskokonaisuus Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) on Liimataisen mielestä hyvä uudistus.

– On tärkeää, että oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön toimintaan. Olen aina kaivannut, että nämä asiat tulisivat käsitellyiksi koulussa ja nyt ne tulevat. Yrittäjyyskasvatuksen alla on hyvin käytännönläheistä yhteiskuntaoppia, Liimatainen sanoo.

Opetussuunnitelma syntyy yhteistyöllä

Liimatainen on kutsunut kokoon työryhmän rakentamaan Järvenpään kuntakohtaisen opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen, yrittäjyyteen ja työelämätaitoihin liittyviä painotuksia.

Mukana on opettajia ja opoja eri kouluasteilta sekä järvenpääläisiä yrittäjiä. Päivän yhteistä työskentelyä ohjaa YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, joka tuo työhön yrittäjyyskasvatuksen työkaluja ja asiantuntemusta.

– Järvenpäässä on jo aiemminkin toteutettu hyvin yrittäjyyskasvatusta. Esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen työryhmässä on jo muutamille kouluille asetettu yhdessä yrittäjien kanssa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja ideoitu yhteistyötä. Yrittäjät ja opettajat ovat päässeet kohtaamaan myös YES Ope-yrittäjätreffeillä. Näitä asioita olisi hyvä kirjata myös opetussuunnitelmaan, Lehtonen sanoo.

Paljon on jo olemassa…

Aamupäivän aikana työryhmä ehtii keräämään yhteen Järvenpäässä jo olemassa olevat mallit, toimet ja yhteistyökuviot, jotka toimivat useammassa tai yksittäisessä koulussa.

Valkotaulu täyttyy nopeasti erilaisista yrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen ja työelämään liittyvistä tapahtumista, tempauksista, messuista, kilpailuista, NY-ohjelmista, oppimiskokonaisuuksista ja pedagogisista menetelmistä.

Keskustelun aikana yrittäjät ja opettajat pääsevät keskustelemaan myös yhteistyön aikatauluttamisesta ja tiedonkulun parantamisesta. Esimerkiksi yhteistä vuosikelloa täyttämällä suunnitelmat eivät jää vain ideoinnin tasolle. Myös TETin ja kummitoiminnan pelisääntöjä ehditään pohtia.

Tärkeintä on asenne

Järvenpään Yrittäjien varapuheenjohtaja, yrittäjä Sauli Kauppinen kertoo, että Järvenpään Yrittäjät pitävät koulu-yritysyhteistyötä tärkeänä. Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosyhteistyö löytyvät järjestön toimintasuunnitelmastakin. Kauppinen on itse ollut Järvenpään yrittäjyyskasvatustyöryhmässä mukana.

– Lähtökohtaisesti voisi sanoa, että Järvenpään Yrittäjillä on sydän tässä asiassa. Teemme yhteistyötä niin paljon kuin on mahdollista, ja onhan yrittäjyyskasvatus kaikkien etu.

Kauppinen paljastaa, että kaikki hänen oman yrityksensä DataSkyn työntekijät ovat löytyneet työharjoittelun kautta.

– Me olemme firman perustamisesta saakka halunneet tarjota harjoittelumahdollisuutta, ja tulijoita onkin enemmän kuin olemme pystyneet ottamaan. Harjoittelu on paras tapa löytää työntekijöitä.

Kauppisen mukaan Järvenpään Yrittäjien tahtotila on, että yrittäjyyskasvatus näkyy uudessa opetussuunnitelmassa vahvasti koulumaailmassa ja jokaisessa aineessa.

–  Yrittäjänä minulle on tärkeää, että työt tehdään mahdollisimman hyvin. En itsekään ajattele, että kaikista pitäisi välttämättä tulla yrittäjiä, vaan tärkeintä on se asenne, että tehdään intohimolla. Kun yrittäjyyskasvatus lähtee alakoulusta saakka, niin kyllä se kantaa hedelmää.

… mutta paljon on vielä tehtävää

iltapäivällä päästään ideoimaan uutta ja kirjoittamaan alustavaa opetussuunnitelmatekstiä.

Kantavaksi teemaksi muodostuu yrittäjämäinen asenne: tavoitteena on saada oppilaat löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan ja vahvistaa oppilaiden taitoja ja yrittäjämäisen asenteen kehittymistä.

Tärkeä kulmakivi on myös työelämään tutustuminen ja erilaisiin ammatteihin tutustuminen.

– Opetussuunnitelmaan kuvaamme, mitä me Järvenpäässä pidämme tärkeänä. Mitä yrittäjämäinen asenne tarkoittaa Järvenpään näkökulmasta? Miten työelämä ja yrittäjyys näkyvät oppiaineissa ja miten kartutamme lasten työelämätaitoja? Entä miten koulun ulkopuolinen maailma eli yrittäjät ja muut elinkeinoelmän toimijat saadaan mukaan? Liimatainen kertoo.

Uudessa opetussuunnitelmassa alakoulutkin saavat valinnaisainetunteja. Järvenpäässä kaikilla kouluilla kartoitetaankin nyt lasten kiinnostuksen kohteita.

– Oppilaille pyritään näiden oppilaiden valitsemien tuntien avulla tarjoamaan mahdollisuus löytää omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Omien vahvuuksien tunnistaminen on ensimmäinen askel myös tulevan ammatin pohdintaan.

Uuden opetussuunnitelman henki on oppimisen ilo ja innostus.

–Tavoitteena pitää olla, että nuori lähtee koulusta tietäen, missä on hyvä ja mistä on innostunut.

Järvenpään paikallinen opetussuunnitelma esitetään lautakunnalle huhtikuussa. Opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa, jolloin Järvenpään opsiin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.