TAVOITTEENA ELINVOIMAINEN KUNTA

Yrittäjyyskasvatuksen strategioiden taustalla on ajatus yritteliäästä ja hyvinvoivasta maakunnasta ja elinvoimaisista kunnista.

Yrittäjyyskasvatus on myös sitä, että nuoret saadaan osallistumaan ja innostumaan omasta asuinalueestaan. Ottamalla koulut ja nuoret kunnan kehttämiseen mukaan ja yhteistyötä tekemällä kunnissa on yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa: osaavaa ja yritteliästä työvoimaa, kilpailukykyinen yrityskanta ja koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä.

Yhteisön tasolla yrittäjyyskasvatus saa aikaan:

  • uutta yrittäjyyttä ja yritystoimintaa
  • työelämässä tarvittavaa osaamista
  • yrittäjyysystävällistä organisaatiokulttuuria
  • yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta
  • parampaa johtamista
  • yhteiskunnan hyvinvointia

YES-aluetoimijat vievät aktiivisesti yrittäjyyskasvatusta paikallistasolle ja ovat mukana erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja järjestävät verkostokohtaamisia. YES-verkosto on koonnut yhteen alueellisista toimijoista koostuvia YES Tiimejä tai yrittäjyyskasvatuksen työryhmiä, joiden tavoitteena on kehittää alueellista yrittäjyyskasvatusta.

Konkreettinen esimerkki paikallisesta yhteistyöstä on yrittäjyyskasvatuksen vuosikello, jonka oppilaitos ja elinkeinoelämän toimijat tekevät yhdessä ja aikatauluttavat siihen koulu-yritysyhteistyötä ja muita yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä. Yrittäjyyskasvatuksen vuosikellosta voi tehdä myös kunta- tai seutukohtaisen.

YES-verkosto on myös vaikuttanut siihen, että usealla paikkakunnalla yrittäjyyskasvatus on sisällytetty osaksi elinkeinopoliittisia ohjelmia.

Kuntapäättäjä, tutustu uuteen YES-kuntakäsikirjaan. Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -käsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa maksuton käsikirja.