YES TIIMI KEHITTÄÄ YHTEISTYÖTÄ PAIKALLISTASOLLA

YES-verkoston yhtenä tavoitteena on synnyttää alueellisia yrittäjyyskasvatuksen työryhmiä ja tiimejä.

YES Tiimi toimii alueellisena yrittäjyyskasvatuksen foorumina, jonka avulla voidaan paikallisesti toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta ja koulu-yritysyhteistyötä. YES Tiimiin kutsutaan mukaan mm. opetushenkilöstöä, päättäjiä, virkamiehiä ja elinkeinoelämän edustajia.

YES-aluetoimija voi koordinoida tiimin toimintaa ja kutsua sen koolle, mutta tavoitteena on, että tiimit toimivat itsenäisesti.

YES Tiimi:

  • ideoi, koordinoi ja ohjaa alueellista yrittäjyyskasvatusta
  • edistää yrittäjyyttä toteuttamalla yrittäjyyskasvatusta oman alueen oppilaitoksissa ja rakentamalla yhteisiä alueellisia tapahtumia
  • suunnittelee alueelle yrittäjyyskasvatuksen vuosikellon
  • hakee yhteistyömuotoja alueellisesti ja kansainvälisesti
  • levittää hyviä yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä paikallisesti ja valtakunnallisesti

Lisää tietoa YES Tiimien toiminnasta saat omalta YES-aluetoimijaltasi.