Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatus ei ole kunnille lisäkulu vaan voimavara – näin YES-verkosto auttaa saamaan sille tuloksia

By 24.9.2020 7 joulukuun, 2020 No Comments

Onnistunut yrittäjyyskasvatus edellyttää toimintakulttuurin muutosta ja rohkeaa johtamista. YES-verkosto on kuntien ja oppilaitosten tukena toimivan yrittäjyyskasvatuksen rakentamisessa, ja on listannut kolme tavoitetta, joiden avulla yrittäjyyskasvatuksesta tehdään verkostoyhteistyöllä tuloksellisempaa, vaikuttavampaa ja elinvoimaa lisäävää.

Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto YES on kuluvan vuoden aikana uudistanut merkittävästi rakenteitaan ja terävöittänyt toimintatapojaan, jotta se pystyisi entistä paremmin tukemaan kuntia ja oppilaitoksia.

Muun muassa YES ry:n jäsenyyden avaaminen kaikille mahdollistaa entistä vaikuttavamman ja laajemman yhteistyön toteuttamisen, jossa uudet näkökulmat ideat saadaan ketterästi yrittäjyyskasvatustoimijoiden hyödynnettäviksi.

Uudenlaisesta yhteistyöstä saatiin esimakua viime viikolla, jolloin järjestettiin ensimmäinen YES-tulevaisuuspäivä. Päivän aikana ideoitiin ja keskusteltiin yhdessä siitä, mihin suuntaan yrittäjyyskasvatusta kannattaa tulevaisuudessa viedä ja mihin keskittyä.

– YES-tulevaisuuspäivä on yksi uusista keinoistamme saada toimijoiden ääni kuuluviin. Tavoitteenamme on varmistaa se, että käytännön yrittäjyyskasvatusta tekevien näkemykset ovat mukana yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyössä niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. YES on yrittäjyyskasvatustoimijoiden yhteinen kehittämisalusta, kertoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Päivän aikana keskusteltiin paljon siitä, miten yrittäjyyskasvatus on liian usein suunnittelematonta ja siitä puuttuvat tavoitteet.

– Päivän yksi keskeinen oivallus oli se, että yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä on paljon ja näennäisesti yrittäjyyskasvatus on lyönyt läpi, onhan se vahvasti muun muassa opetussuunnitelmissa. Siitä huolimatta tavoitteet eivät kuitenkaan kaikkialla toteudu.

Yksi syy tähän on Lehtosen mukaan yrittäjyyskasvatuksen johtaminen tai oikeammin johtamisen puute.

– Onnistunut yrittäjyyskasvatus edellyttää kokonaisvaltaista toimintakulttuurin uudistumista ja tämä muutostyö edellyttää johtamista. YES-verkosto Suomen merkittävämpänä yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkostona ottaa tästä koppia ja auttaa yrittäjyyskasvatuksen toimijoita viemään yrittäjyyskasvatuksen uudelle tasolle. Autamme oppilaitoksia ja niiden johtoa ja opetushenkilöstöä kehittämään omaa osaamistaan ja rakentamaan toimivia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta.

Mitä kuntien ja koulutusjärjestäjien pitää tehdä? YES-verkoston tavoitteet

YES-tulevaisuuspäivässä muodostui verkoston yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat tämänhetkiset lähtökohdat ja lähitulevaisuuden tarpeet yrittäjyyskasvatukselle.

– Tästä muodostimme myös YES-verkoston seuraavan puolentoista vuoden strategiset tavoitteet. Seuraavat kolme tavoitetta on myös haaste kunnille ja koulutuksenjärjestäjille kehittää omaa yrittäjyyskasvatustaan. Jos olet samaa mieltä näistä tavoitteista, pyydä YESin tukea niiden toteuttamiseen, Lehtonen kehottaa.

1. Yrittäjyyskasvatus kuntien elinvoiman kehittämisen ytimeen

Yrittäjyyskasvatuksen ei tarvitse olla kunnille ylimääräinen kulu, vaan parhaimmillaan se on olemassa olevien resurssien uudelleen järjestämistä ja hyödyntämistä niin, että yrittäjyyskasvatus on elinvoiman kehittämisen ytimessä.

YES-verkosto tukee kuntia yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivojen laatimisessa. Työn tueksi YES päivittää suositun Yrittäjyyskasvatuksen työkirjan ja muut yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille suunnatut työkalut.

2. Osaaminen karttuu yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä

YES-verkosto on mallintanut yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemin malli, jossa osaamista tarkastellaan jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Osaaminen karttuu jatkuvasti ja kaikkialla ja sen kehittäminen on prosessi, jota tehdään yhdessä eri toimijoiden kesken. Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi tuottaa oppimisympäristöjä, osaamista ja verkostoja. Nämä hyödyttävät niin oppijaa kuin organisaatioita luoden elinvoimaa ja osaavia yksilöitä.

Yrittämäisen osaamisen ekosysteemimallin jalkauttaminen on yksi YES-verkoston tärkeimmistä tehtävistä. YES auttaa kuntia rakentamaan ekosysteemejä ja tarjoaa työkalut prosessin läpiviemiseksi.

3. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään vahvalla verkostoyhteistyöllä

YES-verkosto vahvistaa yhteistyötä yrittäjyyskasvatustoimijoiden kesken ja johtaa kehittämistyötä toimimalla yrittäjyyskasvatuksen suunnannäyttäjänä ja kokonaisuuksien rakentajana.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopetusta. Kehittämistyötä johtavat YES ry:n ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteisöjäsenet.

Yhteistyötä lisätään myös kehittämällä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia mm. digitaalisten työkalujen avulla.

Liity mukaan YES-verkostoon ja ole mukana kehittämässä yrittäjyyskasvatusta!

Lehtonen uskoo, että verkostomainen toimintatapa on yhä tärkeämmässä roolissa, kun tahdotaan tehdä tavoitteellista yrittäjyyskasvatustyötä, jossa kaikki yhteiskunnan sektorit ovat mukana.

Hän kutsuukin kaikki yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneet liittymään YES ry:n jäseneksi.

– YES-verkoston jäsenyys tarjoaa vaikuttamisväylän yrittäjyyskasvatuksesta innostuneille yksilöille ja yhteisöille. Jäseneksi voi liittyä henkilönä, yrityksenä, organisaationa, oppilaitoksena, yhdistyksenä tai muuna yhteisönä.

YES-tulevaisuuspäivälle on Lehtosen mukaan ehdottomasti luvassa jatkoa.

– Olen vaikuttunut siitä asiantuntijuudesta mikä meidän verkostossa on ja kuinka pystyimme hyödyntämään eri tulokulmia ja kaikkien osallistujien osaamispotentiaalin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä työskentelyä, ja seuraavaan YES-tulevaisuuspäivään kutsumme mukaan myös kaikki jäsenemme ja yhteistyökumppanimme. Lehtonen paljastaa.

YES-tulevaisuuspäivän osallistujien vahvuuksia. Kysyimme, mitä osaamista osallistujilla on, mitä voidaan käyttää hyödyksi yrittäjyyskasvatuksen jalkautuksessa. Tällä osaamispoolilla on hyvä jatkaa verkostoyhteistyötä!