Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatus on työkalu monipuolisen osaamisen kehittämiseen, muistuttaa YES ry:n uusi koulutuspäällikkö Elli-Noora Kumpulainen

By 23.11.2017 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Valtakunnallisen YES ry:n koulutuspäällikkönä on aloittanut Elli-Noora Kumpulainen. Järjestö- ja koulutusalan ammattilainen kehottaa opettajia tarttumaan yrittäjyyskasvatukseen kiireestä huolimatta.

Koulutuspäällikkönä Elli-Noora Kumpulainen vastaa YES ry:n pedagogisesta toiminnasta ja on mukana asiantuntijana kehittämässä ja toteuttamassa YES-verkoston tarjoamia palveluita ja hankkeita.

Kumpulaisella on monipuolinen koulutusalan osaaminen ja vahva järjestötyön ja koulutusjärjestelmän tuntemus. Hänellä on myös ruotsin ja kotitalouden opettajan pätevyydet.

Miten hän näkee yrittäjyyskasvatuksen? YES kysyi Kumpulaiselta kolme ajankohtaista kysymystä yrittäjyyskasvatuksesta:

Mikä on mielestäsi oppilaitosten suurin haaste yrittäjyyskasvatuksessa?

Suurin haaste yrittäjyyskasvatuksessa on mielestäni opettajien kiire. Sekä peruskouluissa että lukioissa on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelman perusteet, jotka ovat tuoneet uudistuksia esimerkiksi opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.

Uudistusten myötä opetuksen suunnitteluun menee opettajilta enemmän aikaa. Myös rakenteelliset asiat, kuten lukion jaksojärjestelmä, voivat olla esteenä oppiainerajoja ylittävien projektien toteuttamiseen. Valtakunnallisen YES ry:n Lukiot työelämään -hanke onkin tarttunut tähän haasteeseen ja lähtenyt luomaan malleja, joiden avulla lukioissa voidaan toteuttaa yrittäjyyskasvatusta.

Tulevaisuuden työelämätaidoista puhutaan paljon. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä taitoja, joita lasten ja nuorten pitää oppia koulussa?

Koulussa opitaan elämää varten. Tällä hetkellä toisella asteella opiskelevat nuoret ovat työelämässä vielä 2070-luvulla. Koulutuksen tulisi antaa nuorille yleissivistyksen lisäksi kriittisen ajattelun taitoja, kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi koulun tulisi tukea nuorta löytämään omat vahvuutensa.

Mitä opettajan pitää mielestäsi tietää yrittäjyyskasvatuksesta?

Toivoisin, että opettajat tietäisivät yrittäjyyskasvatuksesta nämä asiat: Ensinnäkin yrittäjyyskasvatusta voi tuoda omaan opetukseensa mukaan oppiaineesta riippumatta. Toiseksi opettajan tulisi nähdä, miten monenlaista osaamista yrittäjyyskasvatuksen avulla voidaan kehittää.

Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan sen avulla opiskelija tai oppilas voi löytää omat vahvuutensa ja oman juttunsa sekä kerätä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kumpulainen toimi aiemmin Kesälukioseurassa, jossa hän vastasi kesälukioiden suunnittelusta ja toteutuksesta, yhteistyöstä kesälukiojärjestäjien kanssa sekä järjestön viestinnästä ja markkinoinnista.

 

Elli-Noora Kumpulaisen yhteystiedot