Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatus ratkaisee, todistettiin eilen Twitterissä

By 19.11.2020 No Comments

YES-verkoston #yrittäjyyskasvatusratkaisee -keskustelutunti Twitterissä nosti esiin yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuuksia ja haasteita.

Yrittäjyyskasvatuksella on paljon annettavaa yhteiskunnalle – ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoilla on paljon sanottavaa.

Tämä todistettiin eilen Twitterissä, kun YES-verkosto järjesti #yrittäjyyskasvatusratkaisee -keskustelutunnin, joka oli avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Keskustelun aikana twiittejä lähetettiin lähes 200 kappaletta, ja #yrittäjyyskasvatusratkaisee oli jopa Pinnalla-palvelun mukaan yksi päivän suosituimpia aihetunnisteita.

Keskustelun runkona oli YESin etukäteen laatimat kysymykset, jotka käsittelivät yrittäjyyskasvatuksen nykytilaa, haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

"Yrittäjyyskasvatuksen tehtävä on rakentaa kestävää yhteiskuntaa, missä asuu onnellisia ihmisiä"

Mikä on yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus? Vastauksista rakentui positiivinen ketju, joka toi erinomaisesti esille eri näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen.

Mitä muuta Mikä on yrittäjyyskasvatuksen tehtävä -kysymykseen vastattiin? Lue koko Twitter-ketju täältä.

"Vaikea keksiä osaamista, jota ei voisi vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen kautta"

#Yrittäjyyskasvatusratkaisee -keskustelussa tuli hyvin ilmi se, miten monipuolisesti ja eri tavoin yrittäjyyskasvatuksella voidaan vahvistaa osaamista.

Kuten TATin pedagoginen asiantuntija Lauri Vaarakin (@ljvaara) totesi, on ”vaikea keksiä osaamista, jota ei voisi vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen kautta, koska kaikkea osaamista voi hyödyntää yrittäjyydessä. Aiheiden lisäksi paljon vaikuttavat myös oppimismenetelmät ja oppimisympäristöt.”

Keskustelussa tulikin esiin sellaiset yleiset taidot kuin itsevarmuus, epävarmuuden sietäminen, elämänhallinta, yhteistyö, verkostoituminen, mahdollisuuksien havaitseminen, joustavuus ja projektitaidot.

Mitkä muut osaamisalueet nousivat keskustelussa esille? Katso koko Twitter-ketju täältä.

Miten voimme edistää yrittäjyyskasvatusta? Mikä on tällä hetkellä esteenä?

Keskustelussa kävi ilmi, että yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen kouluissa ei ole välttämättä mitenkään läpihuutojuttu. Kyse on kuitenkin toimintakulttuurin muutoksesta ja uusien toimintatapojen omaksumisesta, mikä vaatii usein hyvää johtajuutta, suunnittelua ja rohkeutta kokeilla.

Uusia ideoita yhteistyön lisäämiseen

Keskustelussa päästiin käsittelemään myös yrittäjyyskasvatukseen olennaisesti kuuluvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja hyviä esimerkkejä toimivasta yhteistyöstä nousikin esille.

Keskustelussa todettiin, että ei varmasti ole kuntaa, jonka strategiassa, toimintasuunnitelmassa tai opsissa ei lukisi yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen. Ongelma ei kuitenkaan ole siinä, etteikö olisi asiat paperilla, vaan usein ne eivät konkretisoidu toiminnaksi asti.

Yhteistyöstä tulisikin tehdä mahdollisimman helposti lähestyttävää ja osallistumisen kynnys matalana. Tarvitaan eritasoisia osallistumisen malleja, joista löytyy jokaiselle sopiva.

Mitä muuta aiheesta sanottiin? Katso koko yhteistyöaiheinen Twitter-ketju täältä.

YES lupaa: lisää yhteistä keskustelua tulossa

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen on tyytyväinen siitä, miten aktiivista keskustelua aiheesta syntyi.

– Yhteiselle keskustelulle on selkeä tarve. Tämä Twitter-keskustelu on jatkoa sille keskustelulle, jota kävimme viime viikolla Yrittäjyyden Ytimessä -yrittäjyyskasvatusseminaarin osallistujien kesken. Jo siellä tuli ilmi, että jo pelkästään yrittäjyyskasvatuksen käsitteiden selkeämpi määrittely ja yhteinen keskustelu auttaisi luomaan yhtenäisempää ymmärrystä siitä, mitä yrittäjyyskasvatuksella tavoitellaan ja miksi se on tärkeää.

Lehtonen lupaa, että tilaisuuksia keskustella yhdessä on tulossa lisää.

– Twitterissä keskustellaan varmasti uudelleenkin. Me YES-verkostossa järjestämme myös erilaisia foorumeita ja tulevaisuuspäiviä YESin jäsenille, joten jos syvempi yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen yhdessä kiinnostaa, niin kannustan ehdottomaksi liittymään jäseneksi. YES on myös perustanut ammatillisen toisen asteen oppilaitoksille yrittäjyysverkoston, jonka ensimmäinen kokoontuminen on joulukuussa, tähän kannattaa ehdottomasti liittyä!

YESin jäseneksi? Lue lisää täältä.

Kiinnostaako ammatillisen toisen asteen yrittäjyysverkosto? Lue lisää: Vauhtia ammatillisen toisen asteen yrittäjyyskasvatukseen: yrittäjyysverkosto kutsuu yhteiseen kehittämistyöhön