Skip to main content
  Uutinen

Ysimittari-tutkimus: pojat ovat tyttöjä innokkaampia yrittämään, myös perhetaustan vaikutus on merkittävä

By 13.9.2021 5 lokakuun, 2021 No Comments

Kolmivuotisen, yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasenteita mittaavan Ysimittari-tutkimuksen ensimmäiseltä kierrokselta on saatu jo tuloksia. Tämän vuoden ysit vastaavat kyselyyn marraskuussa.

Ysimittari-tutkimus selvittää sitä, miten nuoret suhtautuvat ajatukseen yrittäjyydestä ja millaisia käsityksiä heillä on omista yrittäjyyteen liittyvistä tiedoistaan ja taidoistaan.

Kansainvälisestikin ennätyslaaja tutkimus on suunnattu yhdeksännen vuosiluokan oppilaille ja se toteutetaan kolmena perättäisenä vuotena. Ensimmäisen kerran kyselyyn vastasivat ysiluokkalaiset syksyllä 2020, ja tuloksia on päästy jo analysoimaan.

Tutkija Anu Raappana Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta LUTista kertoo, että ensimmäisen kierroksen tulokset vastaavat hyvin sitä, mitä nuorten yrittäjyysaikeista on aiemmin selvitetty.

­– Vastauksista selviää, että pojat suhtautuvat yrittäjyyteen tyttöjä positiivisemmin. Tutkimukseen vastasi 11 433 yhdeksäsluokkalaista, ja pojista lähes puolet eli 49 % voisi toimia yrittäjänä. Tytöillä vastaava luku oli 37 %, Raappana sanoo.

Luvut noudattavat Talous ja Nuoret TATin Nuorten tulevaisuusraportin tuloksia. TATin raportin mukaan pojista lähes puolet (45 %) suhtautuu myönteisesti mahdolliseen yrittäjyyteen, kun taas tytöistä yrittäjyys innostaa vain lähes joka kolmatta (30 %). TATin tutkimuksessa mukana oli yläkoululaisia, lukiolaisia ja ammatillisia opiskelijoita.

Toinen mielenkiintoinen tulos, jonka Raappana tahtoo tässä yhteydessä nostaa Ysimittari-tutkimuksen ensimmäisestä kierroksesta esiin on se, että perhetaustan vaikutus nuorten yrittäjyysintoon on merkittävä.

– Jos äiti tai isä on yrittäjä, nuori suhtautuu myönteisemmin yrittäjyyteen. Tässäkin tosin sukupuolten välillä on eroa, eli pojat suhtautuvat yrittäjyyteen tyttöjä positiivisemmin. Yrittäjyys periytyy. Se on tieto, joka tiedetään muutenkin, mutta aiemmin ei ole tutkittu ja havaittu samaa periytyvyyttä näin nuorilla ihmisillä.

Raappana toivoo, että tutkimustulosten avulla opettajat ja rehtorit saavat yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun uutta tietoa.

– Opettajat ja rehtorit saavat jopa paikallisesti tietoa siitä miten yrittäjyyskasvatus toteutuu. Tieto auttaa pohtimaan omaa koulua yrittäjyyskasvatusympäristönä. Saako nuori monipuolista tietoa yrittäjyydestä? Tapaako hän yrittäjiä isoista ja pienistä yrityksistä ja eri toimialoilta? Miten oman alueen erityispiirteet huomioidaan yrittäjyyskasvatuksessa?

Tämän vuoden ysit pääsevät vastaamaan Ysimittari-tutkimukseen marraskuussa

Ysimittari-tutkimus toteutetaan kolmena vuotena peräkkäin, ja tämän vuoden yhdeksäsluokkalaiset pääsevät vastaamaan marraskuussa.

Viime vuoden tapaan kysely lähtee Opetushallitukselta sähköpostitse kaikkiin yläkouluihin. Kysely lähetetään 3. marraskuuta.

Koulut päättävät itsenäisesti kyselyn toteutuksesta. Kyselyyn voi vastata puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Vastaaja voi myös itse valita haluaako vastata kyselyyn suomeksi, ruotsiksi vai englanniksi.

Kyselyyn vastaaminen vie noin kymmenen minuutta. Koska kysely on nopea tehdä, oppitunnilla ehtii siis tehdä vielä muutakin.

Raappana pyytää, että viime vuonna kyselyyn osallistuneet oppilaitokset lähtisivät mukaan tänäkin vuonna, niin tutkimukseen saataisiin yhtä edustava otos.

– Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa siitä, miten suomalainen uraauurtava yrittäjyyskasvatus näkyy nuorten tiedoissa, taidoissa ja asenteissa ja pääsemme kehittämään koulutusta edelleen niin, että se vastaisi entistä paremmin niin tulevaisuuden työelämän tarpeisiin kuin nuortenkin omiin toiveisiin.

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorille on syntynyt ja minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia he kokevat omaksuneensa peruskoulun aikana. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ennätyslaaja tutkimus, jossa kerätään vastaukset kolmelta peräkkäiseltä ikäluokalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla.

Ysimittari-tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa.