Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=RpMdpyOBrYA&feature=youtu.be

Vi erbjuder stöd och nätverk till dig som arbetar med företagsamhetsfostran. Kom med!

YES – Företagsamhetsfostrarnas eget nätverk

YES är Finlands viktigaste utvecklingsnätverk för företagsamhetsfostran som förenar olika aktörer för att skapa en effektivare företagsamhetsfostran både nationellt och regionalt.

YES-nätverket erbjuder stöd och möjligheter för kommuner, läroanstalter och övriga aktörer inom företagsamhetsfostran att utveckla den företagsamma kompetensen samt en möjlighet att nätverka med andra aktörer som är intresserade av företagsamhetsfostran.

YES-nätverkets verksamhetssätt är samutveckling och verksamhetsmodellen är nätverkssamarbete. YES nätverkskompetens utgörs av förmågan att förstå nätverk, viljan att bygga förtroende, visionen att stärka kompetensen och viljan att bygga ett målinriktat samarbete. Via den gemensamma verksamheten kan vi skapa mål för företagsamhetsfostran, utarbeta åtgärder och skapa verktyg med vars hjälp målen kan nås.

YES tjänster består av utvecklingstjänster för företagsamhetsfostran, nätverkssamarbete, coachningar i företagsamhetsfostran och modeller och verktyg för samarbetet mellan skola och företag. Dessutom producerar YES material för utvecklingen och genomförandet av företagsamhetsfostran.

YES verksamhet finansieras av medlemmar och samarbetspartner.

Medlemskap i YES rf är öppet för alla personer och samfund som vill utveckla företagsamhetsfostran.

Varför gör vi detta? Syftet med YES-nätverket

Vi i YES-nätverket vill sammanföra kommunala aktörer för att skapa en effektivare företagsamhetsfostran som genererar kompetens, välbefinnande och livskraft. YES visar vägen för utvecklingen av företagsamhetsfostran.

Vad hoppas vi uppnå med YES-nätverket?

Vår vision är att varje kommun i Finland är en företagsamhetsfostrankommun under ledning av YES-nätverket. Finländska barn och unga bygger djärvt upp sin framtid så som de vill ha den. Med en företagsam inställning skapar de välbefinnande för sig själva och andra.

Företagsamhetsfostrankommun innebär bland annat att man inom kommunen förstår att företagsamhetsfostran är en del av kommunens olika utvecklingsåtgärder och att företagsamhetsfostran är en del av kommunens strategier. Kommunen förstår betydelsen av nätverksarbete: företagsamhetsfostran utvecklas i ett ekosystem av företagsam kompetens.

Företagsamhetsfostrankommunen har ett eget team för företagsamhetsfostran och kommunen har utarbetat en fullständig plan för företagsamhetsfostran. Detta innebär att kommunen har skapat en modell för hur företagsamhetsfostran genomförs i alla skolstadier från småbarnspedagogik till gymnasiet. I en företagsamhetsfostrankommun har även resurser avsatts för samordningen av företagsamhetsfostran.

Kontakt oss