https://www.youtube.com/watch?v=RpMdpyOBrYA&feature=youtu.be

Vi erbjuder stöd och nätverk till dig som arbetar med företagsamhetsfostran. Kom med!

Vad då för YES?

YES är Finlands viktigaste nätverk av utbildningsutvecklare för företagsamhetsfostran, som främjar företagsamhetsfostran  genom att stärka företagsam verksamhetskultur, coacha lärare, utveckla utbildning och bygga samarbete mellan skolor och företag. Vi är en partner för kommuner, utbildningsleverantörer och andra utvecklare av företagsamhetsfostran.

Vad gör vi

YES-nätverket är ett unikt nätverk av nätverk som samlar aktörer inom entreprenörskapsfostran och övriga håll som är intresserade av att utveckla företagsamhet och arbetslivsfärdigheter såväl nationellt som regionalt.

Vi tränar undervisningspersonal, utvecklar entreprenörskapsfostran och bygger samarbete mellan skola och företag. Bekanta dig med våra tjänster.

Varför gör vi

Vårt mål är att varje ung finländare får ta del av företagsamhetsfostran oberoende av skolstadium och boningsort och att varje lärare har beredskap att förverkliga fostran till entreprenörskap i sitt arbete.

Aktörerna inom YES-nätverket har som mål att skapa en ny verksamhetskultur där utbildning och näringsliv för en aktiv dialog och där läroinrättningarna agerar företagsamt. Framförallt vill man ge unga färdigheter för arbetslivet och livet i övrigt redan under deras studietid. På det här sättet växer de unga upp för att bli företagsamma och kunniga medborgare som också har beredskap att skapa ny företagsamhet.

Som ett resultat av en företagsamhetsfostran förstärks en företagarmässig verksamhetskultur i skolan: undervisningspersonalens kunnande inom företagsamhet och arbetsliv förbättras, pedagogiken inom företagsamhetsfostran utvecklas och det föds nya lärmiljöer. Skolorna utexaminerar aktiva och företagsamma unga som klarar sig i det framtida arbetslivet.

YES-nätverket

YES-regionnätverket koordineras av Nationella YES rf i Helsingfors.

 • YES Södra Österbotten
 • YES Södra Savolax
 • YES Imatra
 • YES Karleby
 • YES Mellersta Finland
 • YES Mellersta Nyland
 • YES Kotka-Fredrikshamn
 • YES Kouvola
 • YES Lappland
 • YES Norra Österbotten
 • YES Satakunta
 • YES Egentliga Finland

YES-nätverket fungerar med stöd av sina samarbetsparter. Som regionala samarbetsparter står regionala utvecklingsbolag och andra regionala samarbetsparter så som företagarorganisationer och NTM-centraler. På nationell nivå finansieras YES verksamhet av medlemmar och till exempel av Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Vill du vara med?

Sedan april 2020 har den Nationella YES rf öppnat sitt medlemskap för alla personer och samhällen som är intresserade av företagsamhetsfostran. Läs mer och gå med!

Vill du gå med i YES-nätverket som leverantör av YES regionala kontortjänster? Be om mer information från Sanna Lehtonen, verksamhetsledare: tel. 045 357 2716sanna@yesverkosto.fi.