Kartan över färdigheterna inom mångsidig kompetens

Utskrivbar arbetsmodell som kan du använda med eleverna för att gestalta helhetsbilden av de mångsidiga kompetenserna. Använd tillsammans med Min värld -arbetsbok.

Ladda ner (pdf)