Skip to main content

Kartan över färdigheterna inom mångsidig kompetens

Utskrivbar arbetsmodell som kan du använda med eleverna för att gestalta helhetsbilden av de mångsidiga kompetenserna. Använd tillsammans med Min värld -arbetsbok.

Ladda ner (pdf)