Skip to main content

Min värld – Arbetsbok för mångsidig kompetens

En arbetsbok som vill förstå, utveckla och tillämpa den nya läroplanens mål för mångsidig kompetens. Med hjälp av arbetsbokens uppgifter funderar eleverna över vad kompetensområdena betyder i deras liv, sätter upp personliga mål och undersöker akternas betydelse för att uppnå sina mål.

Använd tillsammans med Kartan över färdigheterna inom mångsidig kompetens.

Ladda ner (pdf)