Skip to main content
19.1.2021

Yrittäjyyspedagogiikka ja yrittäjyyden trendit -verkkovalmennus

verkossa

Suomen Yrittäjien verkkokurssi tarjoaa tutkittua tietoa yrittäjyyden trendeistä opettajille ja oppilaanohjaajille.

Työelämä muuttuu nopeasti, yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on yhä suurempi painoarvo.

Opettajat ja oppilaanohjaajat ovat avainpaikalla, kun opiskelijat suunnittelevat ura-askeleitaan ja rakentavat osaamista, joka kantaa tulevaisuuden työelämässä, ja heillä on tärkeä olla ajantasaista tietoa ja riittävä valikoima eri tilanteisiin sopivia pedagogisia työkaluja.

SY:n verkkokurssi Yrittäjyyspedagogiikka ja yrittäjyyden trendit tarjoaa tutkittua tietoa yrittäjyyden trendeistä sekä virikkeitä sen pohtimiseen, miten voit hyödyntää yrittäjyyspedagogiikkaa käytännönläheisesti.

Verkkokurssin käytyäsi osaat katsoa yrittäjyyden muutosvirtauksia ja pohtia niiden vaikutusta osaamistarpeisiin ja omaan opetukseen. Kurssilta saat myös kollegoiden vinkkejä, kuinka voit rikastaa opetusta yrittäjyyspedagogiikalla.

Verkkokurssi järjestetään 19.1.-19.3.2021. Kurssilla ei ole aikaan sidottuja tapaamisia tai luentoja.

Verkkokurssi on laadittu erityisesti toisen ja korkea-asteen opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Lue lisää ja ilmoittaudu Suomen Yrittäjien sivuilla.

Verkkokurssi on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektia. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi. www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia

Lisää Suomen Yrittäjien opetushenkilöstölle suunnattuja valmennuksia löydät osoitteesta yrittajat.fi/tapahtumat (valitse tapahtuman tyypiksi Opettajien valmennus).