Skip to main content

YRITTÄJÄMÄISEN OSAAMISEN EKOSYSTEEMI

Yrittäjyyskasvatusta rakennetaan yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä.

YES-verkosto on kehittänyt Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi -mallin, joka hahmottaa sitä, miten tulevaisuuden osaamista syntyy. Yrittäjämäinen osaamisen ekosysteemi auttaa tuomaan yrittäjyyskasvatukseen paikallista näkökulmaa ja vastaamaan osaamistarpeisiin.

(Klikkaamalla kuvaa se näkyy isompana.)

Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi -malli on jatkuvan oppimisen järjestelmä, jossa oppiminen tapahtuu yrittäjämäisesti vahvistaen yrittäjämäisiä valmiuksia.

Ekosysteemin ajattelun mukaisesti oppimista tapahtuu myös formaalin koulutuksen ulkopuolella. Siihen luetaan perinteisen koulutuksen ulkopuoliset tahot kuten yritys- ja työelämä, kolmas sektori ja harrastustoiminta. Näin informaali ja nonformaali oppiminen on yhä vahvempi osa oppimisen kokonaisuutta.

Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä kaikki kasvattavat omaa osaamispääomaansa, niin yksilöt, yhteisöt kuin organisaatiot. Yksilöiden näkökulmasta tämä tarkoittaa parempaa tulevaisuutta, yhteisöjen näkökulmasta elinvoimaa ja organisaatioille kehittymisen ja kasvun mahdollisuutta. Kokonaisuutena ekosysteemi lisää hyvinvointia ja aktiivista ja merkityksellistä toimintaa.

Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemin kautta yrittäjyyskasvatuksesta tulee jatkumo ja osa arkea. Yrittäjyyskasvatus ei myöskään jää yksittäisiksi, irrallisiksi toimenpiteiksi tai yksittäisen opettajan työksi.

YES-verkosto auttaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä

Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä me YES-verkostossa autamme muita kehittymään ja kehittämään toimintaansa yrittäjämäisemmäksi ja tarjoamme työkaluja ja tukea muutosprosessissa. Kehitämme ekosysteemissä myös yrittäjämäistä pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä.

Tarjoamme tukea ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen niin kunnille, oppilaitoksille kuin muillekin yrittäjyyskasvatustoimijoille. Tutustu YES-verkoston palveluihin.

Tutustu myös uusiin maksuttomiin oppaisiimme:

Kuntapäättäjä, tutustu uuteen YES-kuntakäsikirjaan. Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -käsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa maksuton käsikirja.

Oppilaitoksissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus tarvitsee tuekseen laaja-alaista verkostoa. Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus toteutuu kunnassa eri kouluasteiden, yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden sekä yrittäjyyskasvattajien ja eri hallinnonalojen saumattomana yhteistyönä. YES-verkoston uusi Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas antaa työkalut yrittäjyyskasvatustiimin rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön. Lue lisää ja lataa maksuton Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas.

Oppilaitosten ja työelämän välisellä yhteistyöllä voi olla oikein suunniteltuna merkittävä rooli oppijan osaamisen kartuttajana ja tulevaisuuden rakentumisessa. YES-verkoston Vaikuttavaa! Opas oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön auttaa ymmärtämään työelämäyhteistyön merkitystä oppisympäristönä ja osana yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä. Lue lisää ja lataa julkaisu.