Skip to main content

OPPILAITOSTEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ

Koulujen työelämäyhteistyön kautta nuoret saavat realistisen käsityksen työelämästä ja yrittäjyydestä ja tutustuvat lähialueen elinkeinoelämään.

YES antaa tukea työelämäyhteistyöhön niin opettajalle kuin yrittäjällekin. Tarjoamme verkostoja ja toimintamalleja, joilla pääset luomaan uusia kontakteja ja ideoimaan yhteistyötä.

Tutustu YES-verkoston palveluihin ja malleihin alta. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä lähimpään YES-aluetoimijaan.

YES Kummit

YES Kummit ovat vapaaehtoisia yrittäjiä ja työelämän toimijoita, jotka tuovat tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimivat esikuvana nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina.

Koulut ja opettajat voivat hakea YES Kummia osoitteessa yeskummit.fi, josta löytyy kummeja eri alueilta ympäri Suomea.

Yrittäjälle YES Kummit on loistava tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Yrittäjänä saat myös nuorilta näkemyksiä ja ideoita oman toimintasi kehittämiseen. Yhteistyön kautta näet, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu. Osoitteessa yeskummit.fi voit rekisteröityä YES Kummiksi.

YES Ope-yrittäjätreffit

YE Ope-yrittäjätreffit on YES-verkoston luoma toimintamalli, jonka tavoitteena on synnyttää ja kehittää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

YES Ope-yrittäjätreffit kestävät noin 2–3 tuntia, ja ne pidetään työpäivän jälkeen. YES Ope-yrittäjätreffien aikana luodaan uusia kontakteja, ideoidaan yhteistyötä ja kuullaan toimivista yhteistyön malleista.

Ohjelma voidaan rakentaa toiveiden mukaan, mutta se voi sisältää esimerkiksi:

  • oivaltavia case-esimerkkejä oppilaitosten työelämäyhteistyöstä
  • yritysten puheenvuoroja
  • minuuttitreffit mahdollisimman monen uuden kontaktin kanssa
  • työskentelyä yhteisen teeman parissa
  • YES Kummien rekrytointia

Hyvä idea on myös järjestää YES Ope-yrittäjätreffit muiden tilaisuuksien yhteyteen. Esimerkiksi nuorille suunnatuissa tapahtumissa voi olla hyvä hetki opettajien ja elinkeinoelämän kohtaamiselle.

Treffit voidaan pitää myös yrityksen tiloissa, jolloin ohjelmaan voi kuulua tarkempi tutustuminen yritykseen ja sen tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin.

YES Café

YES Café on YES-verkoston luoma toimintamalli, jonka tavoitteena on verkottaa koulua ja yritystä yhteistyöhön.

YES Caféssa opettajankokous järjestetään paikallisen yrityksen tai työelämän toimijan tiloissa, jolloin yritys tarjoaa kokoustilan ja kahvituksen. Opettajankokous pidetään muutoin kuten tavallisesti, mutta sen alkuun tai loppuun yhdistetään yrittäjän puheenvuoro ja yhteistä keskustelua.

Opettajalle YES Café tarjoaa tietoa yrityksestä ja sen toimialasta ja antaa näkökulmia koulun omaan arkeen. Yritys puolestaan pääsee esittelemään toimintaansa ja tutustumaan alueen koulutukseen tutussa toimintaympäristössä.

YES Kummivarjostus

YES Kummivarjostuksessa opettaja seuraa päivän ajan yrittäjää tai työelämän edustajaa, esimerkiksi YES Kummia.

Päivän aikana opettaja pääsee seuraamaan yrittäjän tavallista työpäivää ja voi ammentaa siitä ideoita omaan työhönsä. Kummivarjostus vahvistaa opettajan työelämä- ja yrittäjyystietoutta ja antaa näkökulmia yrittäjämäiseen toimintaan.

YES Business Tour

YES Business Tour on YES-verkoston ideoima toimintamalli, jonka tavoitteena on tutustuttaa opetushenkilöstöä paikalliseen elinkeinoelämään vierailemalla paikallisissa yrityksissä.

Kiertoajelulle valitaan yksi tai useampi kohde, jonka toimintaan tutustutaan. Kiertoajelulle kannattaa ottaa mukaan bussiemäntä tai -isäntä, joka osaa kertoa paikallisen elinkeinoelämän erityispiirteistä. Bussimatkalle voidaan myös kutsua työelämän edustajia kertomaan työelämästä.

Haluatko järjestää alueellasi jonkin ylläolevista toimintamalleista? Ota yhteyttä lähimpään YES-aluetoimijaan ja pyydä apua!