Skip to main content

OPPILAITOSTEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ

Koulujen työelämäyhteistyön kautta nuoret saavat realistisen käsityksen työelämästä ja yrittäjyydestä ja tutustuvat lähialueen elinkeinoelämään.

YES antaa tukea työelämäyhteistyöhön niin opettajalle kuin yrittäjällekin. Tarjoamme verkostoja ja toimintamalleja, joilla pääset luomaan uusia kontakteja ja ideoimaan yhteistyötä.

Tutustu YES-verkoston palveluihin ja malleihin alta. Jos haluat toteuttaa malleja omassa oppilaitoksessasi, ota yhteyttä lähimpään YES-aluetoimijaan ja kysy lisää!

YES Hack

YES Hack on innovointitapahtuma (hackathon), jossa osallistujat ratkaisevat tiimeissä annettuja kehittämishaasteita. YES Hack järjestetään yhteistyössä oppilaitoksen ja yrityksen (tai yritysten) kanssa, jolloin haaste tai haasteet tulevat yritykseltä. YES Hackin aika on rajattu, esimerkiksi yksi työpäivä.

Haasteet ovat esimerkiksi arkisia ongelmia, joihin haetaan luovia ratkaisuja, tai yrityksen toiveena voi olla, että opiskelijat ideoivat kokonaan uutta.  Työskentely tapahtuu 3–5 henkilön tiimeissä, ja yritys antaa tiimien hyödynnettäväksi erilaisia materiaaleja, joiden avulla haastetta voi tarkastella monipuolisesti.

Tiimit kilpailevat keskenään ratkaisujen paremmuudesta, ja ratkaisut voivat olla esimerkiksi toimintamalleja, palveluja tai tuotteita. YES Hackin lopuksi tiimit kiteyttävät ratkaisunsa ja esittävät ne muille osallistujille.

YES Hackiin voi sisältyä haasteen parissa työskentelyn lisäksi yrittäjän tai yrittäjien aloituspuheenvuoro ja esimerkiksi opastus hyvän hissipuheen pitämiseksi.

Lue, miten Varsinais-Suomen YES Hack-haasteesta.

YES Ope-yrittäjätreffit

YE Ope-yrittäjätreffit on YES-verkoston luoma toimintamalli, jonka tavoitteena on synnyttää ja kehittää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

YES Ope-yrittäjätreffit kestävät noin 2–3 tuntia, ja ne pidetään työpäivän jälkeen. YES Ope-yrittäjätreffien aikana luodaan uusia kontakteja, ideoidaan yhteistyötä ja kuullaan toimivista yhteistyön malleista.

Ohjelma voidaan rakentaa toiveiden mukaan, mutta se voi sisältää esimerkiksi:

  • oivaltavia case-esimerkkejä oppilaitosten työelämäyhteistyöstä
  • yritysten puheenvuoroja
  • minuuttitreffit mahdollisimman monen uuden kontaktin kanssa
  • työskentelyä yhteisen teeman parissa
  • YES Kummien rekrytointia

Hyvä idea on myös järjestää YES Ope-yrittäjätreffit muiden tilaisuuksien yhteyteen. Esimerkiksi nuorille suunnatuissa tapahtumissa voi olla hyvä hetki opettajien ja elinkeinoelämän kohtaamiselle.

Treffit voidaan pitää myös yrityksen tiloissa, jolloin ohjelmaan voi kuulua tarkempi tutustuminen yritykseen ja sen tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin.

YES Café

YES Café on YES-verkoston luoma toimintamalli, jonka tavoitteena on verkottaa koulua ja yritystä yhteistyöhön.

YES Caféssa opettajankokous järjestetään paikallisen yrityksen tai työelämän toimijan tiloissa, jolloin yritys tarjoaa kokoustilan ja kahvituksen. Opettajankokous pidetään muutoin kuten tavallisesti, mutta sen alkuun tai loppuun yhdistetään yrittäjän puheenvuoro ja yhteistä keskustelua.

Opettajalle YES Café tarjoaa tietoa yrityksestä ja sen toimialasta ja antaa näkökulmia koulun omaan arkeen. Yritys puolestaan pääsee esittelemään toimintaansa ja tutustumaan alueen koulutukseen tutussa toimintaympäristössä.

YES Business Tour

YES Business Tour on YES-verkoston ideoima toimintamalli, jonka tavoitteena on tutustuttaa opetushenkilöstöä paikalliseen elinkeinoelämään vierailemalla paikallisissa yrityksissä.

Kiertoajelulle valitaan yksi tai useampi kohde, jonka toimintaan tutustutaan. Kiertoajelulle kannattaa ottaa mukaan bussiemäntä tai -isäntä, joka osaa kertoa paikallisen elinkeinoelämän erityispiirteistä. Bussimatkalle voidaan myös kutsua työelämän edustajia kertomaan työelämästä.

Haluatko järjestää alueellasi jonkin ylläolevista toimintamalleista? Ota yhteyttä lähimpään YES-aluetoimijaan ja pyydä apua!

Tutustu uuteen työelämäyhteistyön oppaaseemme:

Oppilaitosten ja työelämän välisellä yhteistyöllä voi olla oikein suunniteltuna merkittävä rooli oppijan osaamisen kartuttajana ja tulevaisuuden rakentumisessa. YES-verkoston Vaikuttavaa! Opas oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön auttaa ymmärtämään työelämäyhteistyön merkitystä oppisympäristönä ja osana yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä. Lue lisää ja lataa julkaisu.