Skip to main content

YRITTÄJÄMÄISET VALMIUDET

Yrittäjämäiset valmiudet tarkoittavat yksilön yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita.

Yrittäjyydessä ja yrittäjämäisessä toiminnassa tarvittavia valmiuksia ovat:

 • mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • luovuus
 • aloitteellisuus
 • tavoitteellisuus
 • kyky muuttaa ideat toiminnaksi
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • sisukkuus
 • vastuunottaminen
 • rohkeus
 • kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
 • kyky tehdä päätöksiä
 • epävarmuuden ja pettymysten sietokyky
 • kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa.

Listaus perustuu yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin, Euroopan Unionin EntreComp -viitekehykseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksiin 2017.