Skip to main content

YES – Yrittäjyyskasvattajien oma verkosto

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka yhdistää eri toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

YES-verkosto tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia yrittäjämäisen osaamisen kehittämiseen kunnille, oppilaitoksille ja muille yrittäjyyskasvatustoimijoille sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

YES-verkoston toimintatapa on yhteiskehittäminen ja toimintamalli verkostoyhteistyö. YESin verkosto-osaaminen on kykyä ymmärtää verkostoja, tahtoa rakentaa luottamusta, näkemystä vahvistaa osaamista ja halua rakentaa tavoitteellista yhteistyötä. Yhteisen toiminnan kautta pystymme laatimaan yrittäjyyskasvatukselle tavoitteita, luomaan toimenpiteitä ja rakentamaan työkaluja, joiden avulla tavoitteisiin päästään.

YESin palveluja ovat yrittäjyyskasvatuksen kehittämispalvelut, verkostoyhteistyö,  yrittäjyyskasvatuksen valmennukset sekä oppilaitosten työelämäyhteistyön mallit ja työkalut. Lisäksi YES tuottaa materiaaleja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

YESin toimintaa rahoittavat jäsenet ja yhteistyökumppanit.

YES ry:n jäsenyys on avoin kaikille henkilöille ja yhteisöille, jotka tahtovat kehittää yrittäjyyskasvatusta.

Miksi teemme tätä työtä? YES-verkoston olemassaolon tarkoitus

Me YES-verkostossa tahdomme yhdistää eri toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta, joka tuottaa osaamista, hyvinvointia ja elinvoimaa. YES näyttää suunnan yrittäjyyskasvatuksen kehittymiselle.

Mitä toivomme, että saamme YES-verkostona aikaan?

Visiomme on, että YES-verkoston johdolla jokainen Suomen kunta on yrittäjyyskasvatuskunta. Yrittäjämäisellä asenteella lapset ja nuoret rakentavat rohkeasti tulevaisuudestaan sellaisen kuin haluavat. Samalla he luovat hyvinvointia itselle ja muille.

Yrittäjyyskasvatuskunta tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnassa yrittäjyyskasvatus ymmärretään osaksi kunnan eri kehittämistoimenpiteitä ja että yrittäjyyskasvatus on osa kunnan strategioita. Kunnassa on ymmärretty verkostotyön merkitys: yrittäjyyskasvatusta kehitetään yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä.

Yrittäjyyskasvatuskunnassa on oma yrittäjyyskasvatuksen tiimi ja kuntaan on rakennettu yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku. Se tarkoittaa, että kunnassa on mallinnettu, miten yrittäjyyskasvatus toteutuu joka kouluasteella varhaiskasvatuksesta lukioon. Yrittäjyyskasvatuskunnassa yrittäjyyskasvatuksen koordinointi on myös resurssoitu.

Odotuksemme vuodelle 2023

Katso videolta, mitä tavoittelemme toiminnallamme vuonna 2023. Oletko mukana?

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa?

YES-uutiskirjeestä saat tietoa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista, kuten uusista materiaaleista sekä tulevista tapahtumista ja valmennuksista.

Tilaa YES-uutiskirje