MIKÄ ON YES?

YES on asiantuntijaverkosto, joka tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.

Mitä teemme

YES-verkosto on verkostojen verkosto, joka kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatustoimijat ja muut yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneet toimijat niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

Valmennamme opetushenkilöstöä, kehitämme yrittäjyyskasvatusta, rakennamme koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamme NY-aluepalveluja.

Miksi teemme

Tavoitteenamme on, että jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

Luomme yrittäjämäistä toimintakulttuuria, jossa koulutus ja elinkeinoelämä käyvät aktiivista vuoropuhelua ja kouluista valmistuu aktiivisia ja yritteliäitä nuoria, jotka pärjäävät työelämässä.

Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaaminen syvenee, yrittäjämäinen pedagogiikka kehittyy, koulu-yritysyhteistyö lisääntyy, uusia oppimisympäristöjä syntyy, elinvoimaisuus vahvistuu ja yrittäjyys lisääntyy.

YES-Verkosto

YES-alueverkostoa koordinoi Valtakunnallinen YES ry.

YES-verkosto toimii yhteistyökumppanien tuella. Alueellisina yhteistyökumppaneina ovat seudulliset kehittämisyhtiöt ja muut alueelliset yhteistyökumppanit kuten yrittäjäjärjestöt sekä ELY-keskukset. Valtakunnallisen YESin jäsenet ja rahoittajat näet Kumppanit-sivulta.

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa?

YES-uutiskirjeestä saat kuudesti vuodessa tietoa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista, kuten uusista materiaaleista sekä tulevista tapahtumista ja valmennuksista.

Tilaa YES-uutiskirje