MIKÄ ON YES?

YES on asiantuntijaverkosto, joka tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.

Mitä teemme

YES-verkosto on verkostojen verkosto, joka kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatustoimijat ja muut yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneet toimijat niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

Valmennamme opetushenkilöstöä, kehitämme yrittäjyyskasvatusta, tarjoamme maksuttomia materiaaleja yrittäjyyskasvatukseen ja rakennamme koulu-yritysyhteistyötä. Näin luomme yrittäjämäistä toimintakulttuuria, jossa koulutus ja elinkeinoelämä käyvät aktiivista vuoropuhelua ja kouluista valmistuu aktiivisia ja yritteliäitä nuoria, jotka pärjäävät työelämässä.

Miksi teemme

Tavoitteenamme on, että jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

Halamme rakentaa yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä, koska oppiminen on jatkuvaa ja sitä tapahtuu kaikkialla, myös oppilaitoksen ulkopuolella.

Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaaminen syvenee, yrittäjämäinen pedagogiikka kehittyy ja yrittäjyys lisääntyy yhteiskunnassa. Yrittäjyyskasvatus onkin myös elinkeinoelämän eduksi ja elinvoimaisen kunnan edellytys.

YES-Verkosto

YES-alueverkostoa koordinoi Valtakunnallinen YES ry.

YES-verkosto toimii yhteistyökumppanien tuella. Alueellisina yhteistyökumppaneina ovat seudulliset kehittämisyhtiöt ja muut alueelliset yhteistyökumppanit kuten yrittäjäjärjestöt sekä ELY-keskukset. Valtakunnallisella tasolla YESin toimintaa rahoittavat jäsenet ja esimerkiksi Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Tahdotko mukaan?

Valtakunnallinen YES ry on huhtikuusta 2020 alkaen avannut jäsenyytensä kaikille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille. Lue lisää ja liity mukaan!

Tahdotko mukaan YES-verkostoon YES-aluetoimistopalvelujen tuottajana? Kysy lisää YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtoselta: p. 045 357 2716sanna@yesverkosto.fi.

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa?

YES-uutiskirjeestä saat kuudesti vuodessa tietoa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista, kuten uusista materiaaleista sekä tulevista tapahtumista ja valmennuksista.

Tilaa YES-uutiskirje