MIKÄ ON YES?

Tarvitsetko tukea yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä? YES-verkosto on apunasi.

Mitä teemme

YES-verkosto on verkostojen verkosto, joka kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatustoimijat ja muut yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneet toimijat niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

Tuotamme valmennuksia, kehitämme yrittäjyyskasvatusta, tuotamme materiaaleja, järjestämme kohtaamisia, edistämme koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamme näkökulmia ja ratkaisuja, jotta organisaatiot voivat kehittää omaa yrittäjämäistä toimintakulttuuriaan ja vahvistaa yksilöiden yrittäjämäisiä valmiuksia. Autamme muita kehittymään ja tarjoamme työkaluja ja tukea muutosprosessissa.

Edistämme yrittäjämäistä toimintakulttuuria, jossa koulutus ja elinkeinoelämä käyvät aktiivista vuoropuhelua ja kouluista valmistuu aktiivisia ja yritteliäitä nuoria, jotka pärjäävät työelämässä.

Tavoitteenamme on, että Suomeen rakentuu yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemejä. Termillä tarkoitamme jatkuvan oppimisen järjestelmää, jossa oppiminen tapahtuu yrittäjämäisesti ja johon luetaan mukaan myös perinteisen koulutusjärjestelmän ulkopuoliset toimijat kuten työelämä, kolmas sektori ja harrastustoiminta.

Miksi teemme

Uskomme, että yrittäjämäiset valmiudet ovat yksilön voimavara rakentaa tulevaisuuttaan. Yrittäjämäistä asennetta voi oppia. Oppiminen on jatkuvaa ja sitä tapahtuu kaikkialla, myös oppilaitosten ulkopuolella.

Myös organisaatioille yrittäjämäinen toiminta ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri antavat mahdollisuuden kehittyä ja luoda uutta.

Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaaminen syvenee, yrittäjämäinen pedagogiikka kehittyy ja yrittäjyys lisääntyy yhteiskunnassa.

Yrittäjyyskasvatus onkin myös elinkeinoelämän eduksi ja elinvoimaisen kunnan edellytys. Yrittäjämäisesti toimimalla luodaan hyvää itselle ja muille.

YES-verkostotoimijat

YES-alueverkostoa koordinoi Valtakunnallinen YES ry.

YES-verkostossa on aluetoimijoita ja alueyhteyshenkilöitä ympäri Suomea. YES-alueverkostoa koordinoi Valtakunnallinen YES ry.

 

YES-aluetoimistot toimivat yhteistyökumppanien tuella. Alueellisina yhteistyökumppaneina ovat seudulliset kehittämisyhtiöt ja muut alueelliset yhteistyökumppanit kuten yrittäjäjärjestöt sekä ELY-keskukset. Valtakunnallisella tasolla YESin toimintaa rahoittavat jäsenet ja yhteistyökumppanit.

Uskomme rakentavaan, arvostavaan ja avoimeen yhteistyöhön, joka perustuu luottamukseen ja vastuullisuuteen. Toinen toisiltamme oppien ja yhdessä kehittäen

Tahdotko mukaan?

Valtakunnallinen YES ry on huhtikuusta 2020 alkaen avannut jäsenyytensä kaikille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille. Lue lisää ja liity mukaan!

Tahdotko mukaan YES-verkostoon YES-aluetoimistopalvelujen tuottajana? Kysy lisää YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtoselta: p. 045 357 2716sanna@yesverkosto.fi.

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa?

YES-uutiskirjeestä saat kuudesti vuodessa tietoa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista, kuten uusista materiaaleista sekä tulevista tapahtumista ja valmennuksista.

Tilaa YES-uutiskirje