Skip to main content

YRITTÄJÄKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN

Tavoitteenamme on yritteliäs toimintakulttuuri ja aktiivinen, hyvinvoiva nuori. Kehitämme suomalaista yrittäjyyskasvatustyötä alueellisesti ja kansallisesti, jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus saada yrittäjyyskasvatusta.

Toiminnallamme toteutamme opetusministeriön asettamia yrittäjyyskasvatuksen linjauksia. Valtakunnallisen YES ry:n jäseninä on keskeisiä koulutuksen, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin organisaatioita ja kehittämisyhtiöitä sekä yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoita, joiden yhteinen tavoite on kehittää suomalaista yrittäjyyskasvatusta. YES ry:llä on myös edustus useissa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden yhteistyöfoorumeissa tai ohjausryhmissä.

Alueellisesti YES-verkosto osallistuu aktiivisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen niin maakunnan, kunnan kuin oppilaitoksenkin tasolla. Tutustu yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen painopisteisiin ylläolevasta valikosta.