Skip to main content

YRITTÄJYYSKASVATUS KUNNAN ELINVOIMATEKIJÄNÄ

Yrittäjyys on avainasemassa pärjäävän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua asennekasvatusta, jonka tavoitteena on saada lapset ja nuoret innostumaan voimallisemmin oman elämänsä rakentamisesta ja löytämään oman juttunsa elämässä ja tulevassa työelämässä.

Siksi yrittäjyyskasvatus on elintärkeää myös kunnan kehittämisen näkökulmasta.

Yrittäjyyskasvatus on myös sitä, että nuoret saadaan osallistumaan ja innostumaan omasta asuinalueestaan. Ottamalla koulut ja nuoret kunnan kehttämiseen mukaan ja yhteistyötä tekemällä kunnissa on yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa: osaavaa ja yritteliästä työvoimaa, kilpailukykyinen yrityskanta ja koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä.

Tarvitsemme kuntia, jotka panostavat yrittäjyyskasvatukseen. Tarvitsemme kuntapäättäjiä, jotka osaavat toteuttaa ja johtaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella voimme vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia, synnyttää uutta yrittäjyyttä ja luoda siten tarpeellista elinvoimaa.

Yrittäjyyskasvatus yhdistää koulutuksen ja perinteisen elinkeinopolitiikan yhteiseksi teemaksi ja siksi sen kehittämisellä voidaan vaikuttaa laajasti kunnan kehittämiseen ja elinvoiman vahvistumiseen.

Mitä YES-verkosto tarjoaa kunnille?

 

YES yhdistää kunnan toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta, joka tuottaa osaamista, hyvinvointia ja elinvoimaa.

YES on mukana erilaisissa kehittämistyöryhmissä, järjestää verkostokohtaamisia ja tarjoaa valmennuksia kuntatoimijoille. YES kokoaa mm. alueellisista toimijoista koostuvia YES Tiimejä eli yrittäjyyskasvatuksen työryhmiä, joiden tavoitteena on kehittää alueellista yrittäjyyskasvatusta.

YES-verkosto on myös vaikuttanut siihen, että usealla paikkakunnalla yrittäjyyskasvatus on sisällytetty osaksi elinkeinopoliittisia ohjelmia.

 

YES-verkosto otti vuonna 2022 tavoitteeksi, että jokainen Suomen kunta on yrittäjyyskasvatuskunta. Mitä me tarkoitamme tällä? Lue lisää artikkelista: YES-verkoston tavoite: jokaisesta Suomen kunnasta yrittäjyyskasvatuskunta.

Tutustu YES-verkoston maksuttomiin materiaaleihin kuntatoimijoille:

Mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle? Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas päättäjälle antaa päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta. Lue selviytymisopas tästä.

Kuntapäättäjä, tutustu uuteen YES-kuntakäsikirjaan. Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -käsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa maksuton käsikirja.

Oppilaitoksissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus tarvitsee tuekseen laaja-alaista verkostoa. Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus toteutuu kunnassa eri kouluasteiden, yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden sekä yrittäjyyskasvattajien ja eri hallinnonalojen saumattomana yhteistyönä. YES-verkoston uusi Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas antaa työkalut yrittäjyyskasvatustiimin rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön. Lue lisää ja lataa maksuton Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas.