Skip to main content
  Uutinen

Kenen vastuulla on yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen kunnassa? YES-verkosto julkaisi kuntapäättäjille käsikirjan yrittäjyyskasvatuksesta

By 17.2.2021 10 tammikuun, 2022 No Comments

Maksuton digitaalinen YES-kuntakäsikirja on suunnattu virkamiesten lisäksi myös luottamushenkilöille ja muille kunnan kehittämisessä mukana oleville tahoille, ja se on hyvä perehdytys yrittäjyyskasvatukseen myös kaikille kuntavaaliehdokkaille.

YES-verkosto on julkaissut käsikirjan kunnille yrittäjyyskasvatuksen kehitystyön tueksi.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! YES-kuntakäsikirja kunnan päätöksentekijöille auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla.

– Yrittäjyyskasvatukselle ladataan nykyään paljon odotuksia sen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kuitenkin yrittäjyyskasvatus jää käytännössä edelleen liian usein yksittäisen opettajan tai oppilaitoksen vastuulle. Yrittäjyyskasvatukseen ei välttämättä myöskään anneta resursseja tai varmisteta, että opetushenkilöstöllä on riittävää osaamista sen toteuttamiseen. Yrittäjyyskasvatuksen tulokset jäävät tällöin laihoiksi, ja sen vaikuttavuus kunnan elinvoimaisuuden kehittämisen näkökulmasta on vähäistä. Jotta voidaan toteuttaa aidosti vaikuttavaa yrittäjyyskasvatusta, vaatii se vastuun ottamista koko kunnan taholta, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

YES-kuntakäsikirja auttaa ottamaan yrittäjyyskasvatuksen huomioon kunnan päätöksenteossa ja nostamaan yrittäjyyskasvatuksen osaksi kunnan kaikkia kehittämistoimenpiteitä. Käsikirja tarkastelee yrittäjyyskasvatusta koko toimintakulttuurin ja ekosysteemin tasolla, jolloin yrittäjyyskasvatusta on mahdollista suunnitella kokonaisvaltaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin, että siihen saadaan jatkumo.

– Kuntatasolla yrittäjyyskasvatuksen katsotaan usein olevan vain sivistystoimen tehtävä, ja monesti yrittäjyyskasvatus ymmärretään edelleen olevan pelkästään yritystoiminnan opetusta, vaikka kyseessä on asenteisiin, valmiuksiin ja toimintakulttuuriin liittyvä kasvatus. Yrittäjyyskasvatus ja sen johtaminen tulee olla osa koko kunnan kehittämiskeskustelua, ja siihen YES-kuntakäsikirja antaa työkaluja, Lehtonen kertoo.

YES-kuntakäsikirjan voi ladata maksutta osoitteessa yesverkosto.fi/kuntakasikirja. Käsikirja on suunnattu virkamiehille, luottamushenkilöille ja muille kunnan kehittämisessä mukana oleville tahoille.

– Käsikirja on myös jokaiselle kuntavaaliehdokkaalle oivallinen perehdytys yrittäjyyskasvatukseen kuntavaaleihin valmistautuessa, Lehtonen sanoo.

Lue lisää: Yrittäjyyskasvatus osaksi kuntien elinvoimakeskustelua – YES-verkosto julkaisee kuntakäsikirjan kehittämistyön tueksi

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! YES-kuntakäsikirja kunnan päätöksentekijöille

Lue lisää ja lataa käsikirja