Skip to main content

MITÄ YRITTÄJYYSKASVATUS ON?

Yrittäjyyskasvatus rohkaisee yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.

Mitä yrittäjyyskasvatus on? Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on:

  • edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen
  • lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia
  • kehittää yrittäjyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia
  • tunnistaa omaa osaamista
  • vahvistaa yrittäjämäistiä toimintaa ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.
  • saada aikaan uutta yrittäjyyttä yhteiskunnassa.

Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on tekemällä oppiminen, kokeileminen, projektioppiminen ja yhteistyö työelämän, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjyyteen, mutta kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä. Olennaista on, että lapsi ja nuori tunnistaa omaa osaamistaan, innostuu oman elämänsä rakentamisesta ja löytää oman juttunsa elämässä ja työelämässä.

Yrittäjyyskasvatukseen liittyy yrittäjämäiset valmiudet, jotka tarkoittavat yksilön yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita.

Tutustu keskeisiin yrittäjyyskasvatuksen käsitteisiin.

Miksi yrittäjyyskasvatus on tärkeää?

Yrittäjyyskasvatukseen investoiminen on panostusta tulevaisuuteen.

Kun nuori tunnistaa oman osaamisensa, näkee mahdollisuuksia ympärillään, hän uskaltaa tarttua mahdollisuuksiin ja hyödyntää omaa osaamistaan. Nuori rakentaa rohkeasti tulevaisuudestaan sellaisen kuin haluaa ja luo hyvinvointia itselleen ja muille. 

Yrittäjyyskasvatus on tärkeää myös kunnan elinvoimaisuuden ja kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella voidaan vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia, synnyttää uutta yrittäjyyttä ja luoda siten tarpeellista elinvoimaa. Lue lisää yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä kunnille.

Yrittäjyyskasvatus kouluissa

Mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee kouluille ja opettajalle? Yrittäjyyskasvatus on ollut osa opetussuunnitelmia jo 1990-luvulta lähtien.

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Yrittäjyyskasvatus antaa tulokulman yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseen oppilaitoksissa.

Yrittäjyyskasvatus ei ole yksittäinen oppiaine, vaan tarkoitus on, että se näkyy läpileikkaavana kaikkialla opetuksessa. Tällöin jokaisen opettajan, rehtorin ja koulutuksen kehittäjän on mietittävä, mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee hänen opetuksessaan, koulussaan tai kunnassaan.

Oppilaitokset voivat rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja toteuttaa yrittäjämäistä pedagogiikkaa.

Opetustoimijoiden lisäksi yrittäjyyskasvatustyötä tekevät monet työelämätahot ja järjestöt, kuten YES-verkosto. YES tarjoaa maksuttomia materiaaleja, valmennuksia ja verkostoja niin opettajille, oppilaitoksille kuin kunnillekin.

Mitä yrittäjyyskasvatus on?

Lue lisää

Mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle? Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas päättäjälle antaa päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta. Lue selviytymisopas tästä.

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Yhdistys tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta, tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää konferensseja sekä edistää ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura järjestää myös vuosittaisia valtakunnallisia Yrittäjyyskasvatuspäiviä.

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa?

YES-uutiskirjeestä saat tietoa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista, kuten uusista materiaaleista sekä tulevista tapahtumista ja valmennuksista.

Tilaa YES-uutiskirje