MITÄ YRITTÄJYYSKASVATUS ON?

Yrittäjyyskasvatus rohkaisee yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.

Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on myös saada aikaan uutta yrittäjyyttä yhteiskunnassa.

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta opetussuunnitelman tavoitteena on saada lapset ja nuoret innostumaan voimallisemmin oman elämänsä rakentamisesta ja löytämään oman juttunsa elämässä ja tulevassa työelämässä. Tuloksena on oppija, joka rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja hankkii yrittäjämäisesti osaamista sen toteuttamiseen.

Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on  tekemällä oppiminen, kokeileminen, projektioppiminen ja yhteistyö työelämän, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjyyteen, mutta kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä. Tärkeintä on, että nuoret pärjäävät elämässä ja löytävät paikkansa työelämässä. He luovat siten hyvinvointia paitsi itselleen, myös yhteiskunnalle.

Yrittäjyyskasvatus antaa tulokulman yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseen oppilaitoksissa. Yrittäjyyskasvatus on ollut osa opetussuunnitelmia jo 1990-luvulta lähtien. Yrittäjyyskasvatus ei ole yksittäinen oppiaine, vaan tarkoitus on, että se näkyy läpileikkaavana kaikkialla opetuksessa. Tällöin jokaisen opettajan, rehtorin ja koulutuksen kehittäjän on mietittävä, mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee hänen opetuksessaan, koulussaan tai kunnassaan. Oppilaitokset voivat rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja toteuttaa yrittäjämäistä pedagogiikkaa.

Opetustoimijoiden lisäksi yrittäjyyskasvatustyötä tekevät monet työelämätahot ja järjestöt, kuten YES-verkosto.

Yrittäjyyskasvatus:

  • lisää rohkeutta, luovuutta, vastuullisuutta ja aloitteellisuutta
  • opettaa tavoitteellisuuteen ja sisukkuuteen
  • auttaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä
  • kannustaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin sekä muuttamaan ideat toiminnaksi
  • lisää kykyä ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
  • lisää päätöksentekokykyä ja opettaa sietämään epävarmuutta ja pettymyksiä
  • edistää työelämätietoutta ja -taitoja

Lue lisää

YES-verkosto tarjoaa palveluja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen ja verkostojen luomiseen. Tutustu materiaaleihimme, opetushenkilöstölle suunnattuihin valmennuksiimme sekä oppilaitosten työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen palveluihimme.

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Yhdistys tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta, tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää konferensseja sekä edistää ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura järjestää myös vuosittaisia valtakunnallisia Yrittäjyyskasvatuspäiviä.

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa?

YES-uutiskirjeestä saat tietoa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista, kuten uusista materiaaleista sekä tulevista tapahtumista ja valmennuksista.

Tilaa YES-uutiskirje