Skip to main content

VERKOSTOYHTEISTYÖ

YES-verkosto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatustoimijat niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

Me YES-verkostossa uskomme, että yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä eri toimijoiden kesken. Tällöin yrittäjyyskasvatus ei jää yksittäisiksi, irrallisiksi toimenpiteiksi tai yksittäisen opettajan työksi.

Puhumme yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemistä, jossa mukana ovat myös formaalin koulutuksen ulkopuoliset toimijat, kuten työelämän edustajat ja kolmas sektori.

Toimintavuosien mittaan YES on kasvattanut laajat kansalliset, alueelliset ja paikalliset verkostot, joissa tehdään töitä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi.

Yhdessä tehty työ on osaltaan vaikuttanut siihen, että asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi ja nuoret näkevät yrittäjyyden entistä houkuttelevana vaihtoehtona. Nuoret eivät silti edelleenkään saa tarpeeksi tietoa työelämästä ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun, joten yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle on edelleen huutava tarve.

YES verkottaa eri toimijoita sekä kansallisesti että YES-aluetoimijoiden kautta paikallisella tasolla.

  • YES-verkoston toimintaa koordinoi Valtakunnallinen YES ry, jonka jäsenyys on avoin kaikille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille.
  • YES-aluetoimijat ja alueyhteyshenkilöt vastaavat YESin toiminnasta ja yrittäjyyskasvatuksen verkostotyöstä maakunnallisella ja paikallisella tasolla. YES-aluetoimijat muun muassa perustavat ja koordinoivat yrittäjyyskasvatuksen tiimejä.
  • YES Tutoropettajat ovat opettajia, jotka ovat käyneet YES-verkoston yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijavalmennuksen. He toimivat epävirallisempina paikallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjinä ja yrittäjyyskasvatustyön tukena.
  • YES on koonnut yrittäjyyskasvatuksen kansallisen kehittämisen tueksi asiantuntijaverkoston, joka tulkitsee yrittäjyyskasvatuksen kansainvälisiä ja kotimaisia signaaleja ja käy keskustelua yrittäjyyskasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista.
  • Lisäksi YES johtaa ja koordinoi muita yrittäjyyskasvatuksen verkostoja, kuten lukioverkostoa, ammatillisen toisen asteen yrittäjyysverkostoa ja YES-kummiverkostoa.

Tahdotko mukaan?

YES ry:n jäseneksi voi liittyä henkilönä, yrityksenä, organisaationa, oppilaitoksena, yhdistyksenä tai muuna yhteisönä. YES-verkoston jäsenenä pääset kehittämään paitsi verkoston toimintaa, myös suomalaista yrittäjyyskasvatusta. Tule mukaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen etujoukkoon – tehdään yhdessä entistä laajempaa ja vaikuttavampaa yhteistyötä!

Kiinnostaako organisaatiotasi tulla mukaan YES-verkostoon YES-aluetoimistopalvelujen tuottajana? YES-aluetoimistot perustetaan alueellisten tarpeiden perusteella ja alueellisella rahoituksella. Kysy lisää: YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen p. 045 357 2716, sanna@yesverkosto.fi.