PROJEKTIT

YES-verkosto toteuttaa ja on mukana monissa yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä projekteissa ja hankkeissa.

Tutustu:

Mun juttu -digityökalu

Mun juttu on yläkoulujen opetukseen suunnattu digityökalu, jonka avulla oppilaat voivat kehittää  kolmea työelämässä ja elämässä vaadittavaa osaamisaluetta: laaja-alaista osaamista, tunneosaamista ja muutoskyvykkyyttä. Mun juttu -mobiilityökalu on kaksivuotisen kehitystyön tulos, ja se on toteutettu Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella.

Lue lisää Mun juttu -digityökalusta

Ysimittari

Nuori on peruskoulun aikana hyvin todennäköisesti ollut yrittäjyyskasvatuksen kohteena. Mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorelle on syntynyt? Minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia nuori kokee omaksuneensa peruskoulun aikana? Valtakunnallinen Ysimittari-kysely selvittää yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasennetta ja yrittäjyysvalmiuksia. Kolmivuotisen tutkimuksen ensimmäinen kierros käynnistyy keväällä 2020. Tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston sekä Opetushallituksen kanssa.

Lue lisää tutkimuksesta

MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

MESH on kansainvälinen ESR-hanke, joka tukee kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille mentoroinnin ja verkostojen kehittämisen avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä. YES kehittää yhteistyössä hankkeen kanssa YES-kummiportaalia ja mentoritoimintaa.

Lue lisää

Yrittäjän päivän verkosto

Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Yrittäjän Päivä -säätiön toiminnan tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden arvostuksen edistäminen. Säätiö järjestää vuosittaista Yrittäjän päivää. Yrittäjän päivä 5.9. on merkitty almanakkaan merkkipäiväksi. YES-verkosto on mukana Yrittäjän Päivän yhteistyöverkostossa.

Lue lisää:yrittajanpaiva.fi

Ready4bisnes

Ready4bisnes on nuorille suunnattu verkostoitumistapahtuma, jossa innostetaan nuoria yrittäjyyteen, autetaan nuoria yrittäjyydessä eteenpäin sekä avataan ovia työelämään. Kuka tahansa voi järjestää Ready4Bisnes -tapahtuman ja hakea Ready4Bisnes -rahaa. Kriteerinä on muun muassa se, että myös tapahtuman järjestämisessä on mukana nuoria.

Ready4Bisnes on Valtakunnallisen YES ry:n, Nuori Yrittäjyys ry:n ja Suomen 4H-liiton yhteishanke, jonka rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Lue lisää: ready4bisnes.fi

Tralla.fi

Tralla.fi – Yrittäjyystaitojen työkalupakissa voit tutustua yrittäjyyskasvatuksen malleihin ja löytää omaan opetukseesi sopivia materiaaleja, menetelmiä ja työkaluja – olet sitten opettaja, rehtori, opettajaopiskelija tai yrittäjyyskasvatuksen toimija. Voit myös itse toimia julkaisijana ja jakaa Trallassa helposti oman yrittäjyyskasvatuksen mallisi tai materiaalisi. YES-verkosto on mukana järjestämässä Trallan tapahtumia ja toimenpiteitä.

Lue lisää: tralla.fi

Yrittajyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen (ESR) tavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja -valmiuksien kehittymistä. Hankkeen päätoteuttajana on Xamk Pienyrityskeskus / YES Etelä-Savo. Hankkeessa toteutetaan yrittäjyyskasvatuksen kokeiluja, toimenpiteitä ja opettajien koulutuksia sekä mallinnetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku. Hankkeessa tavoitellaan myös alueellisen yhteistyön lisäämistä ja pyritään muodostamaan vahva yrittäjyyskasvatusverkosto.

Lue lisää hankkeesta

Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria

Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektissa järjestetään opettajien täydennyskoulutuksia, joilla vahvistetaan opettajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä yrittäjyysopetusta. Hanketta rahoitetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemällä lahjoituksella. YES-verkosto on mukana toteuttamassa ja kehittämässä hankkeen toimenpiteitä.

Lue lisää hankkeesta

Päättyneet projektit ja hankkeet

YES Tutorope

YES toteuttaa vuonna 2019 YES Tutorope -hankkeen jossa koulutetaan 33 opettajaa eri puolilta Suomea yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiksi ja paikallisen yrittäjyyskasvatustyön kehittäjiksi.

Lue lisää hankkeesta

YES – Lukiot työelämään

YES-verkosto toteuttaa 1.4.2016–31.3.2019 Lukiot työelämään -hankkeen. Hankkeessa on mukana 17 lukiota, joihin rakennetaan työelämälähtöisempää lukiokoulutusta ja luodaan malleja lukiolaisten työelämään tutustumisjaksoiksi. Tavoitteena on muuttaa lukiokoulutus pysyvästi.

Lue lisää hankkeesta