Skip to main content

PROJEKTIT

YES-verkosto toteuttaa ja on mukana monissa yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä projekteissa ja hankkeissa.

Tutustu:

Yhdessä lisää yritteliäisyyttä – YLY

ESR-rahoitteinen Yhdessä lisää yritteliäisyyttä – YLY -hanke on Laurean, Riihimäen lukion ja Valtakunnallisen YES ry:n yhteishanke, joka toteutetaan ajalla 1.2.2021–31.3.2023.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukioiden työelämä- ja ammattikorkeakouluyhteistyötä ja kehittää lukiolaisille yhteisiä opintoja ja kohtaamisia korkeakouluopiskelijoiden kanssa.

Lue lisää hankkeesta

Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work

ESR-rahoitteinen Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hanke on Prizztech Oy:n, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun ja Valtakunnallisen YES ry:n yhteishanke, joka toteutetaan ajalla 1.1.2021–31.8.2023.

Hanke toteutetaan Satakunnassa ja sen tavoitteena on mm. tukea toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden yrittäjämäisen osaamisen kehittymistä ja lisätä työelämän, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyötä.

Lue lisää hankkeesta

Yrittäjyyden osaamismerkki

YES-verkosto on yhdessä Hämeenlinnan lyseon lukion ja Talous ja nuoret TATin kanssa kehittänyt digitaalisella alustalla suoritettavan Yrittäjyyden osaamismerkin. Osaamismerkki auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa ja sanoittamisessa ja tarjoaa vahvan näytön työnhakuun sekä mahdollistaa koulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen hyödyntämisen formaalissa koulutuksessa.

Osaamismerkki pilotoidaan keväällä 2021.

Lue lisää Yrittäjyyden osaamismerkistä

Osaaminen esiin! -koulutus

Osaaminen esiin! -koulutus on YES-verkoston, Talous ja nuoret TATin sekä Suomen Yrittäjien yhteistyössä kehittämä 2,5 opintopisteen mittainen koulutus, jonka tavoitteena on auttaa opettajia toteuttamaan osaamistavoitteiden kannalta vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä. Koulutus järjestetään kolme kertaa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Lue lisää Osaaminen esiin! -koulutuksesta

Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria

Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektissa järjestetään opettajien täydennyskoulutuksia, joilla vahvistetaan opettajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä yrittäjyysopetusta. Hanketta rahoitetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemällä lahjoituksella. YES-verkosto on mukana toteuttamassa ja kehittämässä hankkeen toimenpiteitä.

Lue lisää hankkeesta

Ysimittari

Valtakunnallinen Ysimittari-kysely selvittää yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasennetta ja yrittäjyysvalmiuksia. Kolmivuotinen tutkimus toteutetaan vuosina 2020–2023 ja se kattaa vuosina 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. Tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston sekä Opetushallituksen kanssa.

Lue lisää tutkimuksesta

Yrittäjän päivän verkosto

Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Yrittäjän Päivä -säätiön toiminnan tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden arvostuksen edistäminen. Säätiö järjestää vuosittaista Yrittäjän päivää. Yrittäjän päivä 5.9. on merkitty almanakkaan merkkipäiväksi. YES-verkosto on mukana Yrittäjän Päivän yhteistyöverkostossa.

Lue lisää:yrittajanpaiva.fi

Päättyneet projektit ja hankkeet

MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

MESH on kansainvälinen ESR-hanke, joka tukee kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille mentoroinnin ja verkostojen kehittämisen avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä. YES kehittää yhteistyössä hankkeen kanssa YES-kummiportaalia ja mentoritoimintaa.

Lue lisää

Yrittajyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen (ESR) tavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja -valmiuksien kehittymistä. Hankkeen päätoteuttajana on Xamk Pienyrityskeskus / YES Etelä-Savo. Hankkeessa toteutetaan yrittäjyyskasvatuksen kokeiluja, toimenpiteitä ja opettajien koulutuksia sekä mallinnetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku. Hankkeessa tavoitellaan myös alueellisen yhteistyön lisäämistä ja pyritään muodostamaan vahva yrittäjyyskasvatusverkosto.

Lue lisää hankkeesta

YES Tutorope

YES toteuttaa vuonna 2019 YES Tutorope -hankkeen jossa koulutetaan 33 opettajaa eri puolilta Suomea yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiksi ja paikallisen yrittäjyyskasvatustyön kehittäjiksi.

Lue lisää hankkeesta

YES – Lukiot työelämään

YES-verkosto toteuttaa 1.4.2016–31.3.2019 Lukiot työelämään -hankkeen. Hankkeessa on mukana 17 lukiota, joihin rakennetaan työelämälähtöisempää lukiokoulutusta ja luodaan malleja lukiolaisten työelämään tutustumisjaksoiksi. Tavoitteena on muuttaa lukiokoulutus pysyvästi.

Lue lisää hankkeesta

Ready4bisnes

Ready4bisnes on nuorille suunnattu verkostoitumistapahtuma, jossa innostetaan nuoria yrittäjyyteen, autetaan nuoria yrittäjyydessä eteenpäin sekä avataan ovia työelämään. Kuka tahansa voi järjestää Ready4Bisnes -tapahtuman ja hakea Ready4Bisnes -rahaa. Kriteerinä on muun muassa se, että myös tapahtuman järjestämisessä on mukana nuoria.

Ready4Bisnes on Valtakunnallisen YES ry:n, Nuori Yrittäjyys ry:n ja Suomen 4H-liiton yhteishanke, jonka rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Lue lisää: ready4bisnes.fi

Mun juttu -digityökalu

Mun juttu on yläkoulujen opetukseen suunnattu digityökalu, jonka avulla oppilaat voivat kehittää  kolmea työelämässä ja elämässä vaadittavaa osaamisaluetta: laaja-alaista osaamista, tunneosaamista ja muutoskyvykkyyttä. Mun juttu -mobiilityökalu on kaksivuotisen kehitystyön tulos, ja se on toteutettu Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella.

Lue lisää Mun juttu -digityökalusta