Skip to main content

VITO – Virtuaalitodellisuutta opetukseen

VITO – Virtuaalitodellisuutta opetukseen on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jonka tavoitteena on löytää helposti toteutettavissa olevia virtuaaliteknologian ratkaisuja opetustyön välineiksi.

Vito – Virtuaalitodellisuutta opetukseen (15.5.2023 – 30.06.2025) on Opetushallituksen rahoittama koulutushanke, jonka toteuttajat ovat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valtakunnallinen YES ry.

Vito-koulutushankkeen tavoitteena on innostaa ja edistää opettajien kykyä hyödyntää ja soveltaa virtuaaliteknologiaa omassa opetuksessaan ja siten lisätä laajennetun todellisuuden soveltamista ja virtuaalitekniikan käyttämistä opetustyön osana toisen asteen opetuksessa ja myös muilla kouluasteilla.

Tavoitteena on kehittää myös opiskelijoiden virtuaaliosaamista sekä esitellä ja kokeilla erilaisia virtuaaliopetuksen sovelluksia ja ympäristöjä.

Lukio-opetuksen osalta tavoitteena on tuoda virtuaaliteknologian keinoin työelämä lähemmin ja monipuolisemmin osaksi lukiokoulutusta sekä tunnistaa virtuaaliopetuksen tuomia mahdollisuuksia vastata oppiaineiden tavoitteisiin.

Hankkeen koulutukset käynnistyvät keväällä 2024

Hankkeessa järjestetään etätoteutuksina koulutuskokonaisuus kolme kertaa 25 osallistujalle alkaen kevätlukukaudella 2024. Osallistujat ovat ensisijaisesti toisen asteen opetushenkilöstöä ja toissijaisesti muiden kouluasteiden opetushenkilökuntaa.

Koulutuksessa opettajat saavat tietoa ja työkaluja laajennetun todellisuuden ja virtuaalitekniikan menetelmien hyödyntämiseen ja pääsevät kokeilemaan virtuaaliteknologian mahdollisuuksia opetusmenetelmien kehittämisessä erilaisten helppokäyttöisten sovellusten avulla.

Vito tuo opetukseen uuden ulottuvuuden, joka tarkoittaa sekä harjoituksia kolmiulotteisessa virtuaalitodellisuudessa että kohtaamisia ja vuorovaikutusta kolmiulotteisessa virtuaaliympäristössä.

Koulutuksen jälkeen opettajat osaavat soveltaa  laajennetun todellisuuden ratkaisuja ja ottamaan virtuaalitodellisuuden osaksi omaa opetustyötään. Koulutuksen tuotoksina syntyy osallistujien laatimia suunnitelmia virtuaaliteknologiaa hyödyntävistä oppimiskokonaisuuksista.

Käytännön koulutuksen jälkeen myös oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua ratkaisujen kehittämiseen ja uusien työtilojen tai vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.