Skip to main content

Vito – Virtuaalitodellisuutta opetukseen -koulutus (3 op)

Mitä mahdollisuuksia laajennettu todellisuus ja virtuaalitekniikka tarjoavat opetukseen?

YESin ja Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämässä maksuttomassa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa pääset tutustumaan erilaisiin virtuaaliympäristöihin ja virtuaaliteknologian mahdollisuuksiin opetusmenetelmien kehittämisessä. Koulutuksen aikana pääset myös tekemään erilaisia kokeiluja, joita voit hyödyntää omassa opetuksessasi.

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa laajennetun todellisuuden ratkaisuja ja ottamaan virtuaalitodellisuuden osaksi omaa opetustyötäsi.

Koulutuksen laauus on 3 opintopistettä ja se toteutetaan verkkokoulutuksena. Pääasiallisena oppimisympäristönä käytetään digitaalista, selainpohjaista Canvas-oppimisympäristöä, joka ei vaadi erillistä lataamista koneelle.

Seuraava koulutus järjestetään elo-lokakuussa 2024. Aloituswebinaari on 15.8.2024. 

Koulutus koostuu:

 1. ohjauksesta
 2. asiantuntijapuheenvuoroista
 3. yhteisestä ja itsenäisestä työskentelystä oppimisalustalla
 4. työskentelystä ja kohtaamisista oppimiskahviloissa erilaisissa virtuaaliympäristöissä
 5. vertaisoppimisesta ja case-esimerkeistä.

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Ennakkoilmoittaudu koulutukseen

Ajankohta: syksy 2024

Suoritustapa: verkkokoulutus

Kohderyhmä: Erityisesti 2. asteen opetushenkilöstö, myös muiden kouluasteiden opettajat voivat osallistua.

Laajuus: 3 opintopistettä

Ennakkoilmoittaudu koulutukseen

Lähetämme ennakkoilmoittautuneille kesäkuun alussa linkin opinnolle rekisteröitymiseen.

Koulutuksen sisällöt:

Koulutusosio 1: Valmistautuminen virtuaaliopetukseen (0,5 op)

 • Oman osaamisen kartoitus ja toiveet osaamisen lisäämiselle
 • Virtuaaliopetuksen keskeiset pedagogiset elementit
 • Oppiainekohtaiset tavoitteet ja niiden yhdistäminen virtuaaliopetukseen
 • Erilaiset välineet virtuaaliopetukseen
 • Tietoturva virtuaaliympäristöissä

Koulutusosion 1 tavoitteet:

 1. Tunnistat omat kykysi toteuttaa ja kehittää virtuaaliopetusta
 2. Ymmärrät mitä virtuaaliopetuksella tarkoitetaan
 3. Tunnistat oppiainekohtaisia tavoitteita, joiden saavuttamista voit tukea virtuaaliopetuksella
 4. Tutustut erilaisiin VR- ja AR-välineisiin, niiden mahdollisuuksiin opetuksessa ja opit hyödyntämään niitä.

Koulutusosio 2: Virtuaaliopetuksen keskeiset pedagogiset elementit (1,5 op)

 • Virtuaaliopetuksen mahdollisuudet eri oppiaineissa tai teemoissa
 • Virtuaaliopetuksen eri työkalut, sovellukset ja virtuaaliympäristöt
 • Erilaiset työkalut ja sovellukset virtuaaliopetukseen
 • Yhteistyö virtuaalisissa ympäristöissä

Koulutusosion 2 tavoitteet:

 1. Löydät erilaisia mahdollisuuksia omaan virtuaaliopetukseesi
 2. Opit käyttämään erilaisia työkaluja ja sovelluksia sekä erilaisissa virtuaaliympäristöissä
 3. Saat esimerkkejä virtuaaliopetuksen toteutuksista
 4. Saat työkaluja oman virtuaaliopetuksesi kehittämiseen ja arviointiin
 5. Opit löytämään yhteistyömahdollisuuksia toteuttaa virtuaaliopetusta
 6. Tunnistat omaa osaamistasi virtuaaliopetuksessa

Koulutusosio 3: Oppiainekohtaiset tavoitteet ja niiden yhdistäminen virtuaaliopetukseen (1 op)

 • Virtuaalioppimiskokonaisuuden suunnittelu
 • Virtuaalioppimiskokonaisuuden mahdollinen kokeileminen
 • Virtuaalioppimiskokonaisuuden kehittäminen saadun palautteen perusteella

Koulutusosion 3 tavoitteet:

 1. Opit suunnittelemaan ja arvioimaan omaa virtuaaliopetustasi
 2. Laadit suunnitelman virtuaalioppimiskokonaisuudesta
 3. Osaat arvioida ja kehittää suunnitelmaasi jaetun asiantuntijuuden avulla
 4. Tunnistat omat kykysi toteuttaa ja kehittää virtuaaliopetusta
Ennakkoilmoittaudu koulutukseen

Lähetämme ennakkoilmoittautuneille kesäkuun alussa linkin opinnolle rekisteröitymiseen.