Skip to main content

YES-verkoston tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027

Suomi on yrittäjyyskasvatuksen kärkimaa, mutta yrittäjyyskasvatus ei toteudu Suomessa tasapuolisesti eikä nuorten yrittäjyysinto suoraan valu perustettujen yritysten määrään. YES-verkosto suosittelee vahvempaa panostusta yrittäjyyskasvatukseen, sen monipuolisuuteen, kansalliseen koordinointiin ja opetushenkilöstön osaamiseen.

YES-verkoston tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027:

  1. Yrittäjyyskasvatuksen kansallinen strategia päivitetään.

Seuraavalla vaalikaudella on perustettava kansallinen yrittäjyyskasvatuksen ohjausryhmä, jonka johdolla päivitetään Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 laaditut Yrittäjyyslinjaukset. Suomi tarvitsee strategisen näkemyksen siitä, mihin suuntaan yrittäjyyskasvatusta tulee kehittää. Vain siten saadaan aikaan vaikuttavaa yrittäjyyskasvatusta ja nuorten osoittama yrittäjyysinto konkretisoituu yrittäjämäiseksi toiminnaksi ja yrittäjyydeksi.

  1. Yrittäjyyskasvatuksen kansalliseen koordinointiin ja yhteistyöhön osoitetaan resursseja.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää koordinoitua yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mihin on osoitettava resursseja. YES ry on valmis ottamaan yrittäjyyskasvatuksen koordinaattorin roolin kansallisella tasolla ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista.

  1. Yrittäjyyskasvatuksen kansallinen rahoitus kohdennetaan laajemmin.

Yrittäjyyskasvatuksen kansallisen rahoituksen on jakauduttava laajemmin, jotta yrittäjyyskasvatusta voidaan kehittää ja toteuttaa monipuolisemmin oppijoiden tarpeet huomioiden. Rahoitusta tulee kohdentaa myös kuntien yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentumiseen ja alueellisen ja paikallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

  1. Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamiseen panostetaan.

On varmistettava, että opetushenkilöstöllä on riittävä osaaminen yrittäjyyskasvatuksesta. Tämä tarkoittaa, että jokainen opettajaksi opiskelevan opintoihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta. Opettajien yrittäjyyskasvatustyön tueksi tulee olla verkostoja, joissa opettaja voi kehittää ja jakaa osaamistaan. Yrittäjyyskasvatuksen täydennyskoulutukseen tulee varata resursseja, jotta opetushenkilöstö voi jatkuvasti päivittää yrittäjyyskasvatusosaamistaan.

Tutustu myös Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisoppaaseen päättäjille

Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas antaa eduskuntavaaliehdokkaille, nykyisille kansanedustajille ja muille päättäjille päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta. Selviytymisoppaasta päättäjä voi helposti selvittää, mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle. Oppaan voi lukea verkossa.