Skip to main content

Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas päättäjälle

Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas antaa eduskuntavaaliehdokkaille, nykyisille kansanedustajille ja muille päättäjille päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta.

Selviytymisoppaasta päättäjä voi helposti selvittää, mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle.

Selviytymisoppaassa käsitellään myös lyhyesti, miksi yrittäjyyskasvatus ei Suomessa paikoin toteudu sekä esitellään keinoja, joiden avulla yrittäjyyskasvatuksesta saa suunnitelmallisempaa, koordinoidumpaa ja vaikuttavampaa.

Oppaan voit lukea verkossa.

Lue selviytymisopas tästä