Skip to main content

ELINVOIMAA YRITTÄJÄMÄISELLÄ OSAAMISELLA

Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kehittämismalli kuntiin -hanke on Valtakunnallisen YES ry:n ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteistyölle perustuva kehittämis- ja kokeiluhanke.

Varsinais-Suomen Yrittäjien vetämän Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kehittämismalli kuntiin -hankkeen tavoitteena on rakentaa malli, jonka avulla yrittäjyyskasvatus viedään kunnissa strategioista käytännön toimintaan.

Hankkeen toteuttamisen keskiössä ovat lisäksi hankkeeseen sitoutuneet pilottikunnat Paraisten kaupunki ja Naantalin kaupunki.

Hankkeessa rakennetaan palvelumuotoilun avulla työkalut ja tavat yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen yhteistyössä kuntien, oppilaitosten ja yrittäjien kanssa. Tarkoituksena on, että yrittäjyyskasvatuksen kehittämismallin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi kulkevat pilottikunnissa käsi kädessä.

Hankkeen tavoitteet

  • Kartoittaa yrittäjyyskasvatuksen nykytilanne pilottikunnissa ja Varsinais-Suomessa laajemmin sekä tunnistaa yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen liittyvät haasteet ja hyvät käytänteet.
  • Toteuttaa Paraisilla ja Naantalissa käytännön kokeilu yrittäjyyskasvatuksen strategisesta hyödyntämisestä osana kunnan elinvoimatyötä luomalla pilottikuntiin omat yrittäjyyskasvatuksen strategiat.
  • Muotoilla kokeilujen pohjalta yrittäjyyskasvatuksen strategisen kehittämisen malli, joka on monistettavissa muihin kuntiin.

Toimintatutkimuksellinen lähtökohta mahdollistaa kehittämismallin juurruttamisen pilottikuntiin jo hankkeen aikana. Lopputuloksena on paitsi monistettavan kehittämismallin kuvaus, myös kahden kunnan tosiasiallinen käytännön kokeilu yrittäjyyskasvatuksen strategisesta hyödyntämisestä osana kunnan elinvoimatyötä.

Pilottikuntien tiivis osallistuminen kehittämistyöhön ja kuntakohtaisten kokeilujen kriittinen arviointi mahdollistavat kehittämismallin tehokkaan ja kuntalähtöisen jatkokehittämisen niin, että hankkeessa luotu malli on helposti monistettavissa muihin kuntiin.

Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kehittämismalli kuntiin –hanke on saanut Varsinais-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2023 – 31.12.2024.