OPEN PLATFORM ENTREPRENEURSHIP EDUCATION FOR FUTURE WORK

ESR-rahoitteinen Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hanke on Prizztech Oy:n, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun ja Valtakunnallisen YES ry:n yhteishanke.

Hankekuvaus päivitetty 16.3.2022

Hanke pilotoidaan Satakunnassa ja sen tavoitteena on tukea toisen asteen opiskelijoiden yrittäjämäisen osaamisen kehittymistä, vahvistaa opiskelijoiden projektiosaamista, rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria sekä lisätä työelämän, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä opiskelijoiden osaamista näkyväksi kansainvälisesti sekä tukea kansainvälisen osaamisen kehittämistä.

Hanke toteutetaan kehittäjäkumppanuudessa Ilona IT Oy:n kanssa, heidän jo olemassa olevaan Emill-palveluun.

Hankkeen aikana pelillistetään yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia toimintamalleja ja tuotetaan ne soveltuvin osin Emill-palveluun. Hankkeessa tuotetetut sisällöt tekevät näkyväksi opiskelijoiden osaamista ja innostaa nuoria oman osaamisen kehittämiseen koko opiskelunsa ajan.

Hankkeen aikana 100 opiskelijaa tulee testaamaan sisältöjä Emill-palvelussa ja opiskelijat pääsevät osallistumaan niiden kehittämiseen.

Tavoitteena on digitaalisen palvelun vakiinnuttaminen oppilaiden, oppilaitosten, korkeakoulujen ja yritysten toimintakulttuureihin. Näin toimijoiden osaaminen lisääntyy, yhteistyö syvenee sekä ymmärrys yrittäjyyteen lisääntyy. Piloinnin jälkeen palvelun on tarkoitus olla valtakunnallinen.

Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hanke saa Satakunnan ELY-keskuksen kautta rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021–31.8.2023.

Hankkeen projektipäällikkö on Tia Kataja, 044 710 5372, tia.kataja@prizz.fi