Skip to main content
  Uutinen

Uusi digitaalinen alusta vahvistaa nuorten yritteliästä osaamista – samalla vahvistetaan työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä ja yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkostoa

By 3.2.2022 No Comments

Satakuntalaiset yrittäjät ovat lähteneet kiinnostuneina mukaan yhteiseen yrittäjyyskasvatushankkeeseen. Hanke tukee myös joulukuussa julkaistun Satakunta-strategian tavoitteita.

Prizztech Oy, Valtakunnallinen YES ry ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu käynnistivät viime vuonna laajan ESR-rahoitteisen Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hankkeen.

Hankkeessa rakennetaan digitaalinen alusta, joka kehittää, tunnistaa ja tuo näkyväksi opiskelijoiden yrittäjyys- ja projektiosaamista, ja joka mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön oppilaitosten ja työelämän välillä. Hanke toteutetaan Satakunnassa ja alustan kehittämiseen on otettu mukaan opettajia, opiskelijoita ja työelämän toimijoita. Verkosto laajenee hankkeen edetessä.

– Tavoitteenamme on, että opiskelijat pääsevät vahvasti vaikuttamaan siihen, millainen alustasta tulee. Ensimmäisiä alustan pedagogisia sisältöjä pilotoidaan jo Sataedussa Kokemäellä, ja pilotista saadut kokemukset otetaan huomioon kehitystyössä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tia Kataja.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkostoa. Alustan kilpailutus on käynnistetty ja parhaita yhteistyön muotoja haetaan mm. haastatteluin ja benchmarkkaamalla hyviä käytänteitä.

– On ilo huomata, että satakuntalaiset yrittäjät ovat yhteiskuntavastuullisia ja todella haluavat auttaa oppilaitoksia tulevan työvoiman kouluttamisessa. Arvostamme sitä, miten myönteisesti yritykset suhtautuvat oppilaitosyhteistyöhön ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Olemme saaneet mukaan myös motivoituneen joukon opettajia alustan kehittämistyöhön, Kataja sanoo.

Satakunnassa joulukuussa 2021 hyväksytty Satakunta-strategia linjaa tavoitteeksi lisätä kiinnostusta yrittäjyyteen yrittäjyyskasvatuksen ja laadukkaiden neuvonta- ja tukipalveluiden avulla. Opiskelijoiden kohdalla yrittäjyyskasvatuksen lisäksi on tärkeänä pidetyksi asiaksi nostettu työelämävalmiuksien kehittäminen. Hankkeen näkökulmasta nämä tavoitteet kulkevat käsi kädessä ja voivat toteutua vain, mikäli oppilaitokset ja työelämätoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

– Yrittäjyyskasvatusta tulee kehittää eri toimijoiden yhteistyönä, ja siihen uusi digitaalinen alustammekin tähtää. Alustan ja yhteistyön vakiinnuttaminen osaksi toimintakulttuuria vahvistaa osaamista ja lisää ymmärrystä yrittäjyyteen. Tämä on nyt kaikille Satakunnan toimijoille erinomainen tilaisuus tuoda käytäntöön strategian tavoitteita, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Lue lisää Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hankkeesta täältä.