Skip to main content

Mun juttu -digityökalu laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittämiseen

oppimateriaali laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen

Kehuttu oppimateriaali laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen!

Mun juttu on yläkoulujen opetukseen suunnattu digityökalu, jonka avulla oppilaat voivat kehittää  kolmea työelämässä ja elämässä vaadittavaa osaamisaluetta:

  • laaja-alaista osaamista,
  • tunneosaamista ja
  • muutoskyvykkyyttä.
Tilaa Mun juttu -digityökalu tästä

Toteuta yrittäjyyskasvatusta modernisti ja innostavasti kokeilukulttuurin hengessä!

Mun juttu on oppimisalusta, joka on samalla konkreettinen ja kiinnostava työkalu laaja-alaisen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen.

Mun juttu -digityökalun avulla oppilaat pääsevät kartoittamaan osaamistaan ja hahmottamaan itseään oppijana. Sen avulla myös ymmärrys työelämässä vaadittavasta osaamisesta sekä oppilaiden resilienssitaidot vahvistuvat.

Mun juttu -digityökalu on myös opettajalle mahdollisuus kehittää opetustaan

Mun juttu -digityökalu antaa myös opettajalle mahdollisuuden toimia tiimi- ja projektioppimisen valmentajana ja laaja-alaisen osaamisen kehittymisen ohjaajana. Opettaja voi soveltaa työkalun tehtäviä tilanteen mukaan, ja työkalun avulla voidaan yhdistää myös eri teemoja ja oppiaineita.

Mun juttu -digityökalun tehtävät on jaettu laaja-alaisen osaamisen seitsemän teeman alle yksilö-, tiimi- ja toiminnallisiin tehtäviin.

  • Yksilötehtävät saavat oppijan pohtimaan itseään oppijana. Ne tukevat yksilön ajattelun kehittymistä ja toteutuvat oivaltavan oppimisen avulla.
  • Tiimitehtävissä oppija saa näkökulmaa tutkia itseään tiimin jäsenenä. Tiimitehtävien avulla kehittyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Oppiminen tapahtuu dialogin avulla ryhmässä.
  • Toiminnalliset tehtävät haastavat tekemään asioita käytännössä. Niiden avulla oppija syventyy tarkastelemaan itseään tekijänä. Kokeilujen avulla mahdollistuu oppiminen tekemällä aidoissa käytännön tilanteissa.

Tämän lisäksi Mun juttu -digityökalu pitää sisällään tunneosaamisen ja resilienssiosaamisen tehtävät.

Opettajan avuksi Mun juttu -digityökaluun on oma opettajan opas, josta löytyy ohjeita työkalun käyttöön ja soveltamiseen eri oppitunneille.

Olethan jo tutustunut alakoulun oppilaille suunnattuun  Mun maailma   – Laaja-alaisen osaamisen työkirjaan?

Mun juttu -digityökalu on kaksivuotisen kehitystyön tulos, ja se on toteutettu Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella. Työkalu pohjautuu säätiön tuella vuonna 2018 rakennettuun Mun juttu -verkkokurssiin, jossa opettajat kehittävät omaa osaamistaan laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien näkökulmasta.