Skip to main content

Yrittäjyyden osaamismerkki

YES-verkosto on yhdessä Hämeenlinnan lyseon lukion ja Talous ja nuoret TATin kanssa kehittänyt digitaalisen yrittäjyyden osaamismerkin, jonka suorittamalla opiskelija voi osoittaa hallitsevansa erilaisia yrittäjyystaitoja.

Keväällä 2021 pilotoitu osaamismerkki on nyt kaikkien hyödynnettävissä.

Mikä on yrittäjyyden osaamismerkki?

Osaamismerkin avulla opiskelija voi osoittaa esimerkiksi yrittäjyysopinnoista saatua osaamista, mutta osaamismerkki helpottaa myös etenkin koulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Osaamismerkin edellyttämä osaaminen on voinut kertyä vaikkapa osana oman yrityksen pyörittämistä, koulutyössä,  työharjoittelussa tai erilaisilla yrittäjyyskursseilla.

Yrittäjyyden osaamismerkin suorittamisella voidaan joustavoittaa opiskelijoiden opintopolkuja, kun opiskelijan ei tarvitse opiskella uudelleen sellaisia asioita, joita hän jo osaa. Osaamismerkki tarjoaa myös vahvan näytön työnhakuun.

Yrittäjyyden osaamismerkin perustana Entrepreneurship Competence Framework

Yrittäjyyden osaamismerkki mittaa kahdeksan eri yrittäjyystaidon hallintaa. Osaamismerkkiin valitut yrittäjyystaidot perustuvat Euroopan komission vuonna 2016 julkaisemaan Entrepreneurship Competence Framework -julkaisuun, joka voidaan nähdä yrittäjyystaitojen opetuksen perustana Euroopan unionissa. Yrittäjyystaidot on valittu suomalainen koulutusjärjestelmä, opetussuunnitelmat ja opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjaukset huomioiden.

Yrittäjyyden osaamismerkkiä voidaan hyödyntää myös laajemmin yrittäjyysopintoja kehitettäessä. Osaamismerkin eri osa-alueet muodostavat kattavan kuvan yrittäjyyteen ja yrittäjyydestä oppimiseen liitettävistä tavoitteista, joten se sopii hyvin hyödynnettäväksi myös pohdittaessa uutta yrittäjyyden lukiodiplomia ja sen kehittämistä.

Miten yrittäjyyden osaamismerkin voi suorittaa?

Yrittäjyyden osaamismerkki on kehitetty ja pilotoitu lukiolaisten kanssa, mutta sen voi suorittaa kuka tahansa, jolla on riittävä osaaminen.

Yrittäjyysmerkin suorittamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen sanna@yesverkosto.fi.

Yrittäjyyden osaamismerkki pilotoitiin keväällä 2021. Lue lisää: Uusi Yrittäjyyden osaamismerkki tuo lukiolaisten yrittäjyystaidot esiin – nyt kaikkien hyödynnettävissä

Lisätiedot:

pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara
p. 045 077 2373, lauri.vaara@tat.fi

toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen
p. 045 357 2716, sanna@yesverkosto.fi

rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
puh. 040 7493 843, pieta.tukkimaki-hilden@kktavastia.fi

opinto-ohjaaja Anne Ahvenharju
puh. 040 8696 205, anne.ahvenharju@kktavastia.fi

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

 

  • Digitaalinen osaamismerkki eli Open Badge on uusi tapa henkilön osaamisen esittämiseen verkossa. 
  • Osaamismerkin avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa työn, koulutuksen, harrastusten, vapaaehtoistyön tai muun toiminnan kautta hankittua osaamista, kuten yrittäjyysosaamista. Aiemmin sama osaaminen on voitu osoittaa esimerkiksi todistuksin, taitopassein tai hihamerkein.
  • Digitaalinen osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen liitetystä metatiedosta (kuten mitä merkki tunnistaa ja tunnustaa, millä kriteereillä ja kuka on myöntänyt merkin). Osaamismerkkejä myöntävät usein organisaatiot kuten oppilaitokset ja järjestöt.
  • Osaamismerkin käytöstä ja julkisesta jakamisesta päättää merkin saaja itse. Osaamismerkin voi linkittää osaksi omaa ansioluetteloa tai sosiaalisen median sivustolle.
  • Osaamismerkkejä voi vastaanottaa ja säilyttää niille erityisesti tehdyillä alustoilla kuten Open Badge Factory ja Open Badge Passport. Osaamismerkki on käytössä myös verkko-oppimisympäristö Moodlessa.