Skip to main content
  Uutinen

Uusi Yrittäjyyden osaamismerkki tuo lukiolaisten yrittäjyystaidot esiin – nyt kaikkien hyödynnettävissä

By 3.6.2021 One Comment

Hämeenlinnan lyseon lukion, YES-verkoston ja Talous ja nuoret TATin kehittämä Yrittäjyyden osaamismerkki on syksystä 2021 alkaen kaikkien lukioiden käytettävissä. Osaamismerkillä lukiolainen voi osoittaa koulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen.

Lukiokoulutukselta odotetaan entistä vahvempaa yrittäjyys- ja työelämätaitojen opetusta. Mutta miten lukiolainen voi osoittaa näiden taitojen hallintaa ja hyödyntää osaamistaan esimerkiksi työnhaussa ja jatko-opintoihin suunnatessaan?

Hämeenlinnan lyseon lukion, YES-verkoston ja Talous ja nuoret TATin kehittämä Yrittäjyyden osaamismerkki tunnistaa ja tunnustaa nuorten yrittäjyysosaamista. Digitaalisen osaamismerkin pilotointi on loppusuoralla, ja osaamismerkki on kaikkien lukioiden hyödynnettävissä heti syksyllä.

– Yrittäjyyden osaamismerkkiä pilotoitiin tänä keväänä kymmenessä lukiossa eri puolilla Suomea, ja vastaanotto yllätti meidät positiivisesti. Koronapandemian lukiokoulutukselle aiheuttamista haasteista ja ylimääräisistä ponnistuksista huolimatta osaamismerkkiä haluttiin innokkaasti kokeilla, kertoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Yrittäjyyden osaamismerkki mittaa kahdeksan eri yrittäjyystaidon hallintaa. Yrittäjyystaidot perustuvat Euroopan komission Entrepreneurship Competence Framework -julkaisuun, joka voidaan nähdä yrittäjyystaitojen opetuksen perustana Euroopan unionissa. Yrittäjyysmerkin sisällöissä on huomioitu myös suomalainen koulutusjärjestelmä, opetussuunnitelmat ja opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjaukset.

Yrittäjyyden osaamismerkki tekee näkyväksi lukiokoulutuksessa saadun yrittäjyysosaamisen, mutta se mahdollistaa myös koulun ulkopuolella hankittujen taitojen tunnistamisen ja tunnustamisen.

– Nykyinen koulutusjärjestelmä ei riittävästi tunnusta koulun ulkopuolella hankittua osaamista. Yrittäjyyden osaamismerkki vastaa tähän huutavaan ajankohtaiseen haasteeseen, Lehtonen sanoo.

Osaamismerkin edellyttämä osaaminen on voinut kertyä esimerkiksi osana oman yrityksen pyörittämistä, koulutyössä, työharjoittelussa tai erilaisilla yrittäjyyskursseilla.

– Yrittäjyyden osaamismerkin suorittamisella lukiolainen voi joustavoittaa opintopolkuaan, kun hänen ei tarvitse opiskella uudestaan asioita, jotka hän jo osaa. Osaamismerkki auttaa opiskelijaa myös omien vahvuuksien tunnistamisessa ja sanoittamisessa, kertoo TATin pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara.

Kevään pilotista saatiin paljon positiivisia kokemuksia sekä hyviä kehittämisideoita. Näiden pohjalta sisältöjä on nyt päivitetty ja tulevana syksynä Yrittäjyyden osaamismerkki on valmis tarjottavaksi kaikille halukkaille.

Yrittäjyyden osaamismerkin suorittaminen tullaan samalla siirtämään uudelle moodle-pohjaiselle Pinja-alustalle. Osaamismerkki suoritetaan siis jatkossakin digitaalisella alustalla kahdeksan näytön kautta.

Useammat lukiot ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa hyödyntää Yrittäjyyden osaamismerkkiä tulevana lukukautena. Kiinnostuneet voivat jo nyt kesällä olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen sanna@yesverkosto.fi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet elokuun 2021 aikana.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

 

  • Digitaalinen osaamismerkki eli Open Badge on uusi tapa henkilön osaamisen esittämiseen verkossa. 
  • Osaamismerkin avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa työn, koulutuksen, harrastusten, vapaaehtoistyön tai muun toiminnan kautta hankittua osaamista, kuten yrittäjyysosaamista. Aiemmin sama osaaminen on voitu osoittaa esimerkiksi todistuksin, taitopassein tai hihamerkein.
  • Digitaalinen osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen liitetystä metatiedosta (kuten mitä merkki tunnistaa ja tunnustaa, millä kriteereillä ja kuka on myöntänyt merkin). Osaamismerkkejä myöntävät usein organisaatiot kuten oppilaitokset ja järjestöt.
  • Osaamismerkin käytöstä ja julkisesta jakamisesta päättää merkin saaja itse. Osaamismerkin voi linkittää osaksi omaa ansioluetteloa tai sosiaalisen median sivustolle.
  • Osaamismerkkejä voi vastaanottaa ja säilyttää niille erityisesti tehdyillä alustoilla kuten Open Badge Factory ja Open Badge Passport. Osaamismerkki on käytössä myös verkko-oppimisympäristö Moodlessa.