Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatus osaksi kuntien elinvoimakeskustelua – YES-verkosto julkaisee kuntakäsikirjan kehittämistyön tueksi

By 15.12.2020 No Comments

Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto YES julkaisee ensi vuoden alussa kuntien elinvoima- ja kehittämistyön tueksi kuntakäsikirjan.

YES-verkoston kuntakäsikirjan tavoitteena on auttaa kuntia toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta kokonaisvaltaisesti ja tuloksellisesti niin, että kansallisten opetussuunnitelmien ja alueellisten yrittäjyyskasvatusstrategioiden vaatimukset lasten ja nuorten yrittäjyys- ja työelämätaidoista toteutuvat.

Kuntakäsikirja julkaistaan verkossa vuoden 2021 alussa, jolloin se on kaikkien vapaasti ladattavissa.

– Käsikirja on opas siihen, kuinka yrittäjyyskasvatus voidaan ottaa osaksi kunnan kehittämistoimenpiteitä. Se on suunnattu kuntien virkamiehille, päättäjille, koulutusorganisaatioille ja kaikille, jotka tahtovat kehittää kuntaa. Käsikirja sopii esimerkiksi kuntien strategiatyöhön ja myöskin kuntavaaliehdokkaille perehdytysmateriaaliksi siitä, mitä yrittäjyyskasvatus on kuntakehittämisen näkökulmasta, kertoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

”Yrittäjyyskasvatus toteutuminen tarvitsee toimintakulttuurin muutosta ja yrittäjämäisen toiminnan aitoa juurtumista arkeen”

Lehtonen korostaa, että yrittäjyyskasvatus ei ole vain oppilaitosten vastuulla, vaan se kannattaa huomioida kaikissa kunnan kehittämistoimenpiteissä ja ottaa osaksi keskustelua kunnan elinvoimaisuudesta.

– Yrittäjyyskasvatus on edelleen usein yksittäisiä opettajien tekemiä toimenpiteitä, jolloin yrittäjyyskasvatuksen jatkumo ja kokonaiskuva puuttuvat. Yrittäjyyskasvatukselle ei kaikissa kunnissa aseteta todellisia tavoitteita eikä sitä arvioida, jolloin jatkuvaa kehittämistäkään ei tapahdu. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen tarvitsee toimintakulttuurin muutosta ja yrittäjämäisen toiminnan aitoa juurtumista arkeen.

YES-verkosto on tehnyt pitkään yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä niin opettajien, oppilaitosten kuin kuntienkin kanssa, ja kuntakäsikirja nostaa esiin niitä teemoja ja oppeja, joita kehittämistyöstä on syntynyt.

– Haluamme tukea kuntia kiristyvässä taloustilanteessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Yrittäjyyskasvatuksen ei tarvitse olla ylimääräinen kulu, vaan tahdomme viedä kuntiin vahvaa viestiä siitä, että yrittäjyyskasvatus on parhaimmillaan olemassa olevien resurssien uudelleenjärjestämistä ja hyödyntämistä, Lehtonen sanoo.

Tulossa myös tilattavia työkaluja

YES-verkosto toteuttaa käsikirjan oheen myös kuntakehittämisen työkalupakin, joka sisältää kehittämistyökaluja, valmennusta ja tukea. Näitä voi tilata ensi vuonna omalta YES-aluetoimijalta.

Kuntakäsikirjan lisäksi kunnat voivat käyttää yrittäjyyskasvatuksen kehitystyössä YES-verkoston aiemmin julkaisemaa Yrittäjyyskasvatuksen työkirjaa, joka on maksutta luettavissa ja ladattavissa täällä.