Skip to main content
28.1.2021

SY:n webinaari: Yrittäjyyspedagogiikka

verkossa

Tule mukaan ilmaiseen webinaariin oppimaan yrittäjyyspedagogiikan peruselementeistä.

Yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on yhä suurempi painoarvo opiskelijoiden urapoluilla. Yrittäjyyspedagogiikka on lisäksi hyvä nähdä laaja-alaisesti keinona oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Suomen Yrittäjien Yrittäjyyspedagogiikka -webinaari järjestetään torstaina 28.1.2021 kello 14–15.

Webinaari tarjoaa opettajalle välineitä merkityksellisten oppimiskokemusten muotoiluun. Sen avulla voi tukea oppijoiden yleisten työelämävalmiuksien ja yrittäjämäisen työotteen kehittymistä sekä avata polkuja yrittäjyyteen.

Webinaarissa kuulet:

  • mitkä ovat yrittäjyyspedagogiikan tavoitteet?
  • mistä elementeistä yrittäjyyspedagogiikka koostuu?
  • mitä yrittäjyyspedagogiikan arvioinnissa on hyvä huomioida?

Webinaari tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille. Kannattaa siis ilmoittautua mukaan, vaikka ei pääse juuri tuona ajankohtana linjoille.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.1.2021 osoitteessa www.lyyti.in/tammiwebinaari.

Kouluttajana toimii Päivi Ojala, joka tuottaa opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa. Hänen koulutustaustassaan yhdistyvät kauppatieteet ja aikuiskasvatustieteet. Hän on myös kirjoittanut Opettajan oppaan yrittäjyyspedagogiikkaan.

Webinaari on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektia. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi. www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia

Lisää Suomen Yrittäjien opetushenkilöstölle suunnattuja valmennuksia löydät osoitteesta yrittajat.fi/tapahtumat (valitse tapahtuman tyypiksi Opettajien valmennus).