Skip to main content
26.10.2022

Webinaari: Asenteet, uskomukset ja motivaatio – avaimia parempaan oppimiseen

Teams

Miten asenteisiin voi vaikuttaa ja siten edesauttaa oppimista ja oppimistyötä?

Asenne ratkaisee. Toteamus pitää paikkansa monessa asiassa, myös oppimisessa. Minäpystyvyys ennustaa ponnistelun määrää ja kykyä selviytyä vaikeuksista. Muuttumattomuuden asenne lamaannuttaa vaikeuksien kohdatessa. Mistä asenteet tulevat ja mitä niille voi tehdä? Entä kuinka auttaa motivaatio-ongelmien kanssa painivia oppijoita?

Suomen Yrittäjät järjestää webinaarin Asenteet, uskomukset ja motivaatio – avaimia parempaan oppimiseen keskiviikkona 26.10. kello 14-15.

Koulutus antaa ymmärrystä minäpystyvyydestä ja sen vaikutuksesta ponnisteluun ja sitä kautta suoriutumiseen sekä muuttumattomuuden ja kasvun asenteista, jotka määrittävät oppijan mielessä oppimisen onnistumisen ja epäonnistumisen syytä ja lähdettä.

Webinaari tarjoaa myös näkymiä mahdollisista motivaation nostamiseen vaikuttavista keinoista sekä kannustaa työskentelyn harjoitteluun ilman motivaatiota: tahdonvoiman avulla.

Yrittäjyyskasvatus tarjoaa konkreettisia työkaluja asenteen, minäpystyvyyden, motivaation ja tahdonvoiman vahvistamiseen. Webinaari toimiikin mainiona johdantona yrittäjyyskasvatuksen verkkokursseille.

Koulutus on maksuton ja se on suunnattu opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Kouluttajana toimii Heli Isomäki

Neuropsykologian erikoispsykologi | Vaativan erityistason neuropsykologi (VET) |
Psykologian tohtori | Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja (TOHJ)

Helillä on yli 20 vuoden työkokemus neuropsykologian laaja-alaisista työtehtävistä. Hän on työskennellyt yliopistossa, erikoissairaanhoidossa, yksityissektorilla ja kolmannella sektorilla. Asiakastyön ohella Heli on toiminut kouluttajana ja työnohjaajana. Heli on johtanut Ludus Oy Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut yritystä lähes 15 vuotta.

Lisätiedot: Päivi Ojala, paivi.ojala@yrittajat.fi sekä yrittajat.fi/osaaviaopettajia