Skip to main content
17.11.2022 — 18.11.2022

Yrittäjyyden Ytimessä 2022

Turku, Viking Glory

Yrittäjyyskasvattajien vuoden päätapahtuma tulee taas!

HUOM! Valitettavasti risteily on loppuunvarattu! Peruutuspaikkoja voit tiedustella johanna.vainio@yrittajat.fi

Tänä vuonna pääsemme jälleen nautimaan Itämeren aalloista. Yrittäjyyden Ytimessä 2022 järjestetään 17.–18. marraskuuta 2022 Turusta lähtevällä Viking Linen uudella lippulaivalla M/S Glorylla. Laiva lähtee satamasta torstaiaamuna kello 8.45 ja palaa perjantaiaamuna kello 7.35.

Luvassa on vuorokausi yhdessäoloa, uusia tuttavuuksia, ideoiden vaihtoa ja innostumista. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yrittäjyskasvatuksesta ja yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemin rakentamisesta kiinnostuneet henkilöt – kehitetään yhdessä vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta!

HUOM! Valitettavasti risteily on loppuunvarattu! Peruutuspaikkoja voit tiedustella johanna.vainio@yrittajat.fi

Puhujat ja työpajojen vetäjät

Jussi Galla

perustaja ja toimitusjohtaja, Topaasia Oy

Topaasia on korttipeli, jonka tarkoitus on mahdollistaa tila, aika ja lupa dialogille. Käyttötapaukset vaihtelevat strategian jalkautuksesta muihin yhteistyön kehittämisen tarpeisiin. Yhteinen tekijä on tarve keskustelujen fasilitoinnille. Menetelmää on kehitetty vuodesta 2014. Jussi Galla on Topaasian perustajajäsen. Hän on ollut yhteiskehittämässä yli 50 erilaista pakkasisältöä eri asiantuntijatahojen kanssa. Työn ohessa hän yrittää, omalla painollaan, opiskella opettajan pätevyyden.

Mona Johansson

FM; MBA in Service Innovation and Design

FM; MBA in Service Innovation and Design

Mona Johansson on oppimisen, osaamisen ja organisaatioiden muotoiluun erikoistunut palvelumuotoilija. Ihmistieteitä, muotoiluajattelua ja liiketoimintaymmärrystä optimaalisessa suhteessa työssään soveltavalla Johanssonilla on yli vuosikymmenen
kokemus osallistavan yhteiskehittämisen ja strategiatyön fasilitoinnista sekä suomalaisen koulutusosaamisen tuotteistamisesta kansainvälisiä markkinoita varten. Johansson on lisäksi kokenut kouluttaja, joka on tutustuttanut kymmeniä organisaatioita palvelumuotoilun perusteisiin osallistavien, innostavien ja käytännönläheisten työpajojen kautta.

Johanssonin erityisosaamiseen kuuluu oppijakeskeisyyttä ja osaamisen kehittymistä tukevien oppimisympäristöjen yhteissuunnittelu, ja hänellä on vankkaa kokemusta myös yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvistä muotoiluprojekteista sekä monialaisen,
organisaatiorajat ylittävän hanketyön fasilitoinnista.

https://aliats.fi/

John Forsman

Yrityskehittäjä, Paraisten kaupunki

John Forsman toimii Paraisten kaupungin yrityskehittäjänä. Hän palvelee alkavia yrittäjiä ja toimivia yrityksiä kaikissa yritysasioissa.

Kaupungin elinkeinopalveluihin kuuluu muun muassa yritysneuvonta, yrityksen kehittäminen, yritystontit, liiketilat, infotilaisuudet ja koulutukset.

Ainutlaatuinen, noin 15 000 asukkaan saaristokaupunki koostuu Paraisten, Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kunnanosista. Paraisilla on noin 1500 yritystä ja perustetaan noin 10 uutta yritystä kuukaudessa.

John Forsman haluaa lisätä kuukausittain perustettujen yritysten määrää:

"Uskon, että yritysten määrä kasvaa pitkällä aikavälillä. Lisätäkseen vastaperustettujen yritysten määrää kaupunki panostaa muun muassa yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Parhaillaan käynnissä on projektiyhteistyö koulujen kanssa missä tavoite on kehittää yrittäjyyskasvatusta entisestään ja nostaa esille yritteliäitä yksilöitä, jotka uskaltavat kokeilla uusia asioita, eivätkä pelkää työllistymistä."

Johanna Vainio

Koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, Varsinais-Suomen Yrittäjät & Aluepäällikkö, YES Varsinais-Suomi

Johanna Vainio on vaikuttanut maakunnallisen ja kansallisen yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen toiminnan kentässä vuodesta 2000. Vahva yrittäjyyden ja yrittäjien edunvalvontatyön tuntemus on tullut useiden kehittämis- ja verkostohankkeiden sekä järjestötyön kautta. Vahvuutena on kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja luoda kokonaiskuva muutostarpeista sekä toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia.

Koulutus- ja osaamisasioiden päällikkönä Johanna vastaa maakunnan tasolla Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamispoliittisesta linjasta (osaamisen ekosysteemi) sekä Varsinais-Suomen Yrittäjien yrittäjyyskasvatukseen, osaamiseen ja innovaatioihin liittyvissä toimenpiteistä ja hankkeista. Lisäksi tehtäviin kuuluu koulutukseen liittyvä edunvalvonta ja kehittäminen yrittäjyyden näkökulmasta sekä yleinen vaikuttamistyö, yrittäjien koulutusmahdollisuuksien ja yrittäjyyskasvatuksen edesauttaminen YES-verkoston kautta.

Innostuu muutoksesta ja verkostomaisesta toiminnasta. Intohimona osaamisen ekosysteemi, joka rakentuu dialogille ja synnyttää yrittäjämäistä osaamista ja elinvoimaa.

Susanna Kallama

toimitusjohtaja, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry

Susanna Kallama on Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n tuore toimitusjohtaja. ARVOn tehtävänä on vahvistaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa sekä lisätä arvolähtöisen, yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuutta. ARVO koordinoi Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskusta.

Susanna on toiminut yrittäjyyden ja elinkeinopolitiikan tehtävissä lähes 10 vuotta. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt Suomen Yrittäjissä elinkeinoasioiden päällikkönä ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtajana. Susanna uskoo, että yhteiskunnallinen yrittäjyys ja vaikuttavuus ovat tulevaisuuden näkökulmia, joita nuorten jatkossa vaativat.

Ennen ”yrittäjyyden lobbariksi” ryhtymistään Susanna toimi yli 10 vuotta viestintäalan yrittäjänä. Yrittäjyys alkoi yksinyrittäjänä ja kasvoi verkoston kautta noin 15 henkeä työllistäväksi viestintätoimistoksi. Susanna on jo luopunut osakkuudestaan, mutta viestintätoimisto voi hyvin ja kasvaa edelleen.

Katri Peuhkuri

projektitutkija LUT Yliopisto, KTM, KM

Olen mukana yrittäjyyskasvatuksen johtamisen tutkimusprojektissa sekä valtakunnallisen Ysimittari-hankkeen tutkimusprojektissa.

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus sekä yrittäjyyskasvatus on temmannut minut mukaansa.

Tia Kataja

projektipäällikkö, Prizztech Oy

Tia Kataja on työelämän moniottelija ja opetus- ja koulutusalan vahva ammattilainen. Tällä hetkellä hän toimii Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hankkeen (ESR) projektipäällikkönä. Tialla on pitkä ja monipuolinen kokemus hankekehittämisestä ja verkostoista. Hän on työskennellyt myös mm. yleissivistävän koulutuksen rehtorina ja vapaaehtoistoiminnan ohjauksen ja johtamisen tehtävissä. Tia on kasvanut yrittäjäperheessä ja toiminut itsekin yrittäjänä. Tällä hetkellä hän on erityisen kiinnostunut osaamista kehittävien innovaatiokumppanuuksien rakentamisesta, kokeilukulttuurin vakiinnuttamisesta, verkosto-osaamisen vahvistamisesta ja yritteliään elämänasenteen juurruttamisesta erityisesti nuoriin.

Sanna Lehtonen

toiminnanjohtaja, YES ry

Sanna Lehtonen on Suomen merkittävimmän yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkoston, YES-verkoston johtaja.

Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä eri rooleissa. Hän kokee tällä hetkellä tärkeimmäksi tehtäväksi rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria oppilaitokseen ja sitä ympäröivään yhteiskuntaan.

Hän näkee, että yrittäjyyskasvatuksella on merkittävä rooli alueellisen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomisessa. Lehtonen kannustaa eri toimijoita aktiiviseen vuoropuheluun yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemin rakentamiseksi. Työssään YES-verkostossa hän tähtää siihen, että yrittäjämäinen toimintatapa on kiinteä osa suomalaista arkea.

Ennen yrittäjyyskasvatuksen innostajan saappaisiin astumista hän toimi luokanopettajana ja rehtorina. Lehtonen on toiminut myös yrittäjänä ja perheyrityksen osakkaana.

Maisa Kantanen

projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk & aluepäällikkö, YES Etelä-Savo

Maisa Kantanen toimii projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa ja on kehittänyt yrittäjyyskasvatusta yli vuosikymmenen. Hänen intohimonaan on valmentaminen sekä uusien menetelmien kehittäminen yhdistää yrittäjyyskasvatus positiivisen psykologian ideoihin. Hän on myös YES Etelä-Savon aluepäällikkö.

Tule mukaan
verkostoitumaan,
ja hakemaan vinkkejä
omaan yrittäjyyskasvatustyöhön!

Tapahtuman alkuun on:

Ohjelma

Torstai 17.11.

8.00 Ilmoittautuminen alkaa
Viking Linen terminaalin 2. kerros

8.45 Viking Glory lähtee Turun satamasta

9.00 Meriaamiainen
The Buffet

10.00 Tilaisuus alkaa
Conference-tilat

Virittäytyminen päivään
Hostit Johanna ja Sanna, YES-verkosto

10.15 Keynote 1: Osaamisen muotoilulla kohti yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä
Palvelumuotoilija Mona Johansson, Aliats Oy 

Muotoilutyöpaja
Mona Johansson, Aliats Oy ja Johanna Vainio, YES-verkosto

11.15–11.30  Tauko

11.30 Keynote 2: Pelillinen menetelmä auttaa tiimejä ja organisaatiota käymään merkityksellistä dialogia
Perustaja ja toimitusjohtaja Jussi Galla, Topaasia Oy

Dialogityöpaja
Sanna Lehtonen, YES-verkosto

12.30–12.45  Tauko

12.45 Key note 3: Saaristokaupunki Parainen – vaikuttavaa yrittäjyyskasvatusta yhteistyöllä
Yrityskehittäjä John Forsman, Paraisten kaupunki
Rehtori Merja Huvila, Koivuhaan koulu

Polkutyöpaja
Maisa Kantanen, YES Etelä-Savo/Xamk

13.45-14.00 Tauko

14.00 Key note 4: Verkostojohtamisella vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta
Verkostojohtamisen asiantuntija, KTT Timo Järvensivu (video)

Verkostoitumistyöpaja
Tia Kataja, Prizztech Oy

15.00 Buffetpäivällinen
The Buffet

16.30 YES Talk
Conference-tilat
YES Talk -osuudessa sovelletaan suosittua TED Talk-konseptia, jossa puhujat pitävät 3-18 minuutin napakoita ja innovatiivisia puheenvuoroja.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus
Susanna Kallama, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry

Yrittäjyyskasvatuksen parhaimmat käytännöt kouluissa – rehtoreiden näkökulma
Katri Peuhkuri, LUT yliopisto

Ideoita ja kokemuksia YLY-hankkeesta
Teppo Leppälahti, Laurea ammattikorkeakoulu

18.00 Virallinen ohjelma päättyy

Virallisen ohjelman jälkeen on aikaa muun muassa shoppailla Viking Gloryn Shopping Worldissa tai rentoutua Archipelago Spa ja Wellness -keskuksessa. Myöhemmin illalla on myös epävirallisempaa yhdessäoloa, tutustumista ja verkostoitumista. Tutustu Viking Gloryn palveluihin ja tiloihin tästä.

Perjantai 18.11.

7.35 Viking Glory saapuu Turun satamaan

Hyvää kotimatkaa!

Osallistu keskusteluun somessa: #yrittäjyydenytimessä

Osallistuminen

Osallistumismaksu sisältää Yrittäjyyden Ytimessä -ohjelman, risteilyn valitsemassasi hyttiluokassa, meriaamiaisen, buffetpäivällisen ruokajuomineen sekä kokouskahvituksen.

Yöpyminen yhden hengen hytissä

175 €

Yöpyminen kahden hengen hytissä

155 €

Yöpyminen kolmen hengen hytissä

145 €

Yöpyminen neljän hengen hytissä

140 €

Saapuminen paikalle

Turun Linnasatama sijaitsee osoitteessa Ensimmäinen Linja, 20100 Turku.

Sataman parkkipaikat ovat vartioimattomia ja maksullisia. Pysäköintilippu lunastetaan etukäteen automaatista. Lue lisää Turun sataman kotisivuilta.

Turun keskustasta ja lentoasemalta kulkee bussi satamaan 7–10 minuutin välein. Turun satamalla on myös oma juna-asema.

Junalla saapuvat: Jos tulet junalla Helsingin suunnasta, voit ostaa junalipun Turun satamaan asti, mutta ratatöiden takia junien päätepysäkkinä on Kupittaa. Ratakatkon ajan VR järjestää korvaavan bussikuljetuksen Kupittaan aseman ja Turun sataman välillä. Näet korvaavan bussin aikataulun matkan tiedoissa sekä junalipussasi.

Tampereen suunnan junat saapuvat Turun Satamaan ja lähtevät sieltä normaaliin tapaan ratakatkon aikana.

Lisätiedot

Johanna Vainio
aluepäällikkö, YES Varsinais-Suomi
koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, Varsinais-Suomen Yrittäjät
050 358 8409
johanna.vainio@yrittajat.fi

Sanna Lehtonen
toiminnanjohtaja
Valtakunnallinen YES ry
045 357 2716
sanna@yesverkosto.fi

Tapahtuman järjestää YES Varsinais-Suomi, YES-verkosto ja Varsinais-Suomen Yrittäjät yhteistyössä kumppanien kanssa. Tahdotko kumppaniksi? Kysy lisää: 050 358 8409 tai johanna.vainio@yrittajat.fi.

Yhteistyössä